Kitaplarımız

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Çocuklarda Ateş KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. 30 Soruda Demir Çinko Birlikteliği TÜKENDİ. Aile Hekimliği Başucu Kitabı TÜKENDİ. Alerjik Hastalıklara Pratik Yaklaşım KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Asid Peptik Hastalıklar KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Hipertansıyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler TÜKENDİ Kalp Hastalıklarında Sizin Sorularınıza Cevaplar KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Pediatrik Gastroentroloji ve Beslenme KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler TÜKENDİ. 30 Soruda Grip KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Kardiyoloji Tanı ve Tedavi Yaklaşımları TÜKENDİ. NÖROŞİRÜRJİDE ŞANT CERRAHİSİ KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Çocuklarda Antibiyotik Kullanım İlkeleri & Antibiyotikler KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Dermatolojik Hastalıklarda Çinko`nun Önemi TÜKENDİ. Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. 30 SORUDA ÇOCUKLARDA BESİN ALERJİLERİ Besin Alerjisi Nedir Ne Değildir? Kargo ücreti Alıcıya Aittir. ÇOCUK ENFEKSİYONLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR TÜKENDİ. Karotis Arter Darlıkları: Cerrahi Tedavi KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. 30 SORUDA AŞI KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Diyet & Dermatolojik Hastalıklar KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. TUS VE YDUS İÇİN YENİDOĞAN SORU BANKASI Kargo Ücreti Alıcıya Aittir. Gölgenin Rengi KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Çocukluk Çağında Akut İshalleri TÜKENDİ. Kanıta Dayalı Dermatolojik Tedavi E- Book 1 adet Makale Pratik Neonatoloji KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Biyoistatistik ve Kanıta Dayalı Laboratuar KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR Yenidoğanın Enfeksiyon Hastalıkları E-Book Kuyruksuz Tilki KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Gölgesini Kaybeden Çocuk KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Uzun Kuyruk KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Bilge Kaplumbağa Evcimen KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Kaku KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. 30 Soruda Pnömoni TÜKENDİ. 30 Soruda Primer İmmün Yetersizlikler KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Eyfel Kulesi KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Luka`nın Çam Ağacı KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Gölge Satıcısı KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Gölgelerin İsyanı KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Rüya Perisi KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Sincap ile Fındık Ağacı KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. ÇOCUKLARDA HER YÖNÜYLE COVİD-19 KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. MENOPOZ KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.

Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi


Yıllık Abonelik Fiyatı: 300,0000
Birim Fiyatı: ₺20,00

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yayın Tarihi : 2009 / Kargo karşı ödemelidir.
Yayın Türü : Yerel - Süreli
Yayın Periyodu : 2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
ISBN : 1309-0461
Online ISSN :
Cilt : 9 Sayı 4
Dergi Sayısı : Temmuz - Ağustos 2017 KARGO ALICI ÖDEMELİDİR.
Dil : Türkçe

Açıklaması

Adı: Akut Apandisitte Hemogram Parametrelerinin Tanısal Değeri

Açıklaması:

Öz

Giriş: Akut apandisit(AA) acil servise karın ağrısı şikayeti ile başvuran hastalarda

en sık karşılaşılan acil cerrahi patolojilerden biridir. AA tanısı konulan hastalarda morbidite

ve mortaliteyi en aza indirmek icin hızlı ve doğru tanı koymak gereklidir. Hemogram

parametreleri akut apandisit tanısında oÅNnemlidir. Biz bu calışmada akut apandisit

tanısı konulup ameliyat edilen hastaların acil serviste ilk bakılan hemogram parametrelerini

inceleyerek tanıdaki yerini araştırmayı amacladık.

Materyal ve Metod: Ocak 2016-Ocak 2107 tarihleri arasında Ordu UÅNniversitesi Tıp

Faku¨ltesi Acil Servisine karın ağrısı şikayetiyle başvuran ve apandisit tanıyla ameliyat

edilen 105 hastanın acil servise ilk başvurusunda ki hemogram parametreleri ve cerrahi

sonrası patoloji sonucları geriye doÅNnu¨k incelendi. Patoloji sonuclarına goÅNre hastalar

doÅNrt gruba ayrıldı ve hemogram parametreleri ile AA arasında bir ilişki olup olmadığı

sorgulandı.

Bulgular: Apendektomi yapılan 105 hastanın yaş ortalaması 36.2Å}15.1 olup

%62.9’u erkek ve %37.1’i kadın idi. Cerrahi oÅNncesi hastaların 36 (%34.3)' sına batın

ultrasonografisi, 76 (%72,4)' sına batın bilgisayarlı tomografisi ve 12 (%11.4)'sine de

hem batın USG hem de batın BT goÅNru¨ntu¨lemesi yapıldı. Cerrahi sonrası yapılan patolojik

inceleme sonrası hastaların %10.5'inde normal apendiks, %70.5'inde basit inflame

apendisit, %15.2'sinde perfore apendisit ve %3.8'inde gangrenoÅNz apendisit bulgularına

rastlandı. Patoloji sonucu AA olmayan ile AA olan hastaların hemogram parametreleri

karşılaştırıldı. WBC, noÅNtrofil sayıları, NLO ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark

bulundu, p<0.05. Lenfosit sayısı, RDW ve PLO ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı

fark bulunmadı, p>0.05.

Sonuç: AA tanısında kullanılabilen WBC, noÅNtrofil sayısı, NLO kolay ulaşılabilen ve

hızlı değerlendirilen hemogram parametrelerindendir. Fakat bu parametreler tek başına

AA tanısını koymakta yeterli değildir. Zamanında ve doğru tanı koyabilmek icin iyi bir

anamnez, fizik muayene ve uygun radyolojik goÅNru¨ntu¨leme tetkiklerinin yapılması gerekmektedir.

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.