Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00

Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler

Selen Yayıncılık

60,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi Eylül - Ekim 2012 TÜKENDİ.

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 140,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-5757
Online ISSN : 1309-5757
Dil : Türkçe
Cilt : 3 Sayı 3
Yayın Periyodu :3 Ayda 1 - 1 Yılda 4 Sayı
Yayın Türü :Yerel-Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Prof. Dr. Hasan YÜKSEL

Özet
Solunum yolu hastalıkları hem akut hem de kronik anlamda çocukluk çağının
en sık hastalıklarıdır. Örneğin astım çocukluk çağının en sık kronik hastalığıdır. Bu
nedenle, ilaçların yada tedavi edici ilaç dışı maddelerin buhar haline getirilerek solunum
yolu ile verilmesi çocuk ve erişkinlerde oldukça eski bir tedavi yöntemidir.
Temel amaç etken madde içeren bir sıvıyı buhar haline getirerek içeriğinin solunum
yoluna etki etmesi yada daha nadiren buradan emiliminin sağlanmasıdır. Ancak modern
anlamda inhalasyon tedavisi, sıvı içerikteki etken molekülün alt solunum yoluna
ulaşacak bir boyuta parçalanması ve oluşan bu aerosolün inhalasyon yolu ile
alınıp periferik hava yoluna ulaştırılmasıdır. Bu yazıda çocukluk çağında klinik anlamda
ideal inhalasyon tedavisinin genel ve özel kuralları anlatılmıştır.


Summary
Respiratory diseases are the most common diseases of childhood both in acute
and chronic sense. As an example, asthma is the most common chronic disease of
childhood. Therefore, administration of medications and non-medication substances
as aerosols via the respiratory tract is an ancient therapeutic modality in children
and adults. Main aim is to achieve the effect of the active ingredient on the respiratory
tract via conversion of liquid into aerosol form or less commonly to achieve
absorption from here. However, inhalation therapy in modern sense is to fractionate
the liquid active ingredient into particles of size that will reach the lower respiratory
tract and to deliver this aerosol to the peripheral airways after inhalation.
In this article, general and specific principles of ideal inhalation therapy clinically
in childhood are summarized.


Yard. Doç. Dr. Levent Cem MUTLU, Prof. Dr. Hakan GÜNEN, Yard. Doç. Dr. Gazi GÜLBAŞ

Özet
İnhaler ilaçlar astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) başta olmak
üzere havayolu hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. İnhaler tedavinin sistemik
yola avantajları akciğerlere doğrudan ulaşmaları nedeniyle, hızlı etki göstermeleri
ve yan etkilerinin daha az olmasıdır. İnhaler yolla tedavide kullanılmakta ola
üç temel cihaz ölçülü doz inhaler (ÖDİ), kuru toz inhaler (KTİ) ve nebülizatörlerdir.
İnhaler cihazların kullanımındaki en önemli problemler, faringeal birikim, ağız
nefes koordinasyonundaki zayıflık ve inhalasyon sonrası nefesin yeterli süre tutulması
olarak sayılabilir. İnhaler cihazların etkinliği cihazların doğru kullanılıp kullanılmamasıyla
ilişkilidir. Cihazların doğru kullanılmasında ise eğitim önemli rol oynamaktadır.


Abstract
The inhaled route is preferred for the delivery of bronchodilators and corticosteroids
used in the therapy of asthma and chronic obstructive pulmonary disease
(COPD). The advantages of inhaled aerosol drugs over systemic therapy are rapid
onset and reduced adverse effects because of direct targeting of lungs. There are currently
a number of different aerosol-delivery devices for drugs to treat airway disease.
Tree main types of inhaler devices are, the pressurized metered dose inhaler
(MDI), the dry powder inhaler (DPI) and nebulizers. The main problems with the
use of inhaler devices are upper airway deposition, poor coordination between actuation
and inhalation and insufficient breath-hold after inhalation of the medication.
The effectiveness of the devices can be compromised if the patient uses the
inhaler device incorrectly. Education is a critical factor in the use and misuse of medication
inhalers.


Prof. Dr. Tunçalp DEMİR

Özet
KOAH’ta küçük havayollarının önemi yaklaşık 50 yıldır bilinmektedir. Özellikle
son yıllarda geliştirilen ekstra ince moleküllü inhaler ilaçların piyasaya girişi ile
birlikte küçük havayolları üzerine yayınlarda artış görülmektedir. Bu derlemede KOAH’ta
küçük havayollarının durumu ve bunun tedaviye yansıması tartışılmıştır.


Abstract
The importance of small airways diseases in COPD is well defined in the last 50
years. In recent years there is an increase in the scientific literature about small airways
in COPD. The role of small airways in COPD and therapeutic options is discussed in this review.


Uzm. Dr. Berrin Zinnet BALTA, Uzm. Dr. Şadan SOYYİĞİT, Prof. Dr. Bilun GEMİCİOĞLU, Prof. Dr. Bülent TUTLUOĞLU

Özet
Çalışmamızda düzenli takip edilen astım olgularında atak nedenleri başvuru anlarındaki
risk faktörleri, fonksiyonel ve biyometrik parametreleri arasındaki ilişki
ortaya konmak istenmiştir.


Abstract
Our aim was to study the relationships between causes of exacerbations, risk factors
at the time of admission, and functional and biometric parameters in asthma
patients with regular follow-ups in our hospital.


Prof. Dr. Sait KARAKURT

Özet
İnhalasyon tedavisinin akciğer hastalıklarının ve sistemik hastalıkların tedavisinde
önemli bir yeri vardır. Akciğer patolojilerinin inhalasyon yolu ile tedavisi daha
az doz ilaçla daha etkili bir tedavi sağlamaktadır. İlaç dozu azaldığı için yan etki insidansı
da azalmaktadır. İnhalasyon yöntemini kullanılacak ilacın ve hastanın özelliklerine
göre seçmek gereklidir. Ventilatöre bağlı hastalarda da ventilatör devresine
takılan hazneli ara parça aracılığı ile ölçülü doz inhaler kullanılması önerilmektedir.
Noninvazif mekanik ventilasyon (NIMV) sırasında da inhalasyon tedavisi uygulanırken
mekanik ventilasyon desteğine ara verilmemelidir.


Abstract
Inhalation therapy has an important place in the treatment of lung diseases and
systemic diseases. It is provided effective therapy by using inhalation route with less
dose in patient with lung pathology. Incidence of side effects are decreased because
of reduced drug dose. It is necessary to select the method to be used during inhalation
therapy according to the characteristics of the drug and the patient. It is
recommended that metered-dose inhaler via chamber attached to the ventilator circuit
should be used in patient on mechanical ventilator. Noninvasive mechanical ventilation
(NIIMV) should not be interrupted during inhalation therapy.


Prof. Dr. Ahmet AKKAYA, Doç. Dr. Önder ÖZTÜRK

Özet
Astım hava yollarının inflamasyonu ve yeniden yapılanması ile karakterize akciğer
hastalığıdır. Astımdaki esas patoloji büyük hava yolarında olmasına karşın,
akciğerin fizyolojik çalışmalarında küçük hava yollarının ve akciğer parankiminin
de inflamasyonda rol oynadığı gösterilmiştir. Küçük hava yollarındaki inflamasyonun
büyük hava yollarına göre daha ciddi olduğu belirtilmektedir. İnflamasyonun
büyük hava yollarından daha ciddi olduğu küçük hava yolları T-helper 2 sitokin üretebilme
kapasitesinde olduğu gibi kemokinde üretebilmektedir. Küçük hava yollarının
astım patofizyolojisindeki yerinin aydınlatılması gelecekte fenotip çalışmalarına
ve tedavi yöntemlerine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle Bu derlemede fizyolojik
ve patolojik bulgularla küçük hava yollarının astım patofizyolojisindeki yeri değerlendirilmektedir.


Abstract
Asthma is a lung disease characterized by inflammation and remodeling of the
airways. Although the major pathological features of asthma include large airways,
it has been shown by physiological studies that the small airways and the lung parenchyma
play a role in asthma. The small airways, where the inflammation has been
described as more severe than large airways, are capable of producing T-helper-2 cytokines,
as well as chemokines. The clarification of the role of the small airways in
asthma pathophysiology will contribute to the phenotype studies and treatment methods
in the future, so the small airways are evaluated with the physiological and pathological
findings for asthma pathophysiology in this review.


Prof. Dr. Uğur GÖNÜLLÜ

Araştırmacılar ilk kez 1986’da farelerin akciğerlerine gönderilen 192 amino-asitlik
bir protein olan insan büyüme hormonunun (hGH, ~22 kDa) doğal olarak sistemik
dolaşıma geçtiğini keşfettiler. Yirmi yılı aşkın çalışmalar sonrasında insülinin
inhalasyon yoluyla kullanılması mümkün hale geldi. Tüm diğer injeksiyon harici yolların
(oral, ağız içi, transdermal ve nazal yollar) penetrasyon artırıcılar kullanılmadığı
takdirde makromoleküllere karşı geçirimsiz olduğu gösterilmiştir. Tipik penetrasyon
artırıcılar deterjanlar gibi etki ederek hücre bariyerlerini yıkarlar, bu şekilde
biyoyararlanımı artırırken uzun süreli güvenliği tehdit ederler. Bu şekilde ilk kullanılan
ürünler 1970’li 1980’li yıllarda nazal insülin ve nazal hGH olup geniş çaplı
insan çalışmalarından sonradan kullanımdan kaldırılmışlardır. Günümüzde çok sayıda
farklı mekanizmalarla görev gören (örneğin, geçici olarak hücre bağlantı yerlerinin
açılması gibi) penetrasyon artırıcılar üzerinde çalışmalar sürmektedir ama
henüz güvenliği tam olan bir ürün kabul edilmemiştir.

Kitaplarımız

NÖROŞİRÜRJİDE ŞANT CERRAHİSİ

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Çocukluk Çağında Akut İshalleri

Selen Yayıncılık

200,00
İncele

Karotis Arter Darlıkları: Cerrahi Tedavi

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Kardiyoloji Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Selen Yayıncılık

250,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.