Kitaplarımız

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Çocuklarda Ateş KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. 30 Soruda Demir Çinko Birlikteliği TÜKENDİ. Aile Hekimliği Başucu Kitabı TÜKENDİ. Alerjik Hastalıklara Pratik Yaklaşım KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Asid Peptik Hastalıklar KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Hipertansıyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler TÜKENDİ Kalp Hastalıklarında Sizin Sorularınıza Cevaplar KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Pediatrik Gastroentroloji ve Beslenme KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler TÜKENDİ. 30 Soruda Grip KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Kardiyoloji Tanı ve Tedavi Yaklaşımları TÜKENDİ. NÖROŞİRÜRJİDE ŞANT CERRAHİSİ KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Çocuklarda Antibiyotik Kullanım İlkeleri & Antibiyotikler KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Dermatolojik Hastalıklarda Çinko`nun Önemi TÜKENDİ. Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. 30 SORUDA ÇOCUKLARDA BESİN ALERJİLERİ Besin Alerjisi Nedir Ne Değildir? Kargo ücreti Alıcıya Aittir. ÇOCUK ENFEKSİYONLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR TÜKENDİ. Karotis Arter Darlıkları: Cerrahi Tedavi KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. 30 SORUDA AŞI KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Diyet & Dermatolojik Hastalıklar KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. TUS VE YDUS İÇİN YENİDOĞAN SORU BANKASI Kargo Ücreti Alıcıya Aittir. Gölgenin Rengi KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Çocukluk Çağında Akut İshalleri TÜKENDİ. Kanıta Dayalı Dermatolojik Tedavi E- Book 1 adet Makale Pratik Neonatoloji KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Biyoistatistik ve Kanıta Dayalı Laboratuar KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR Yenidoğanın Enfeksiyon Hastalıkları E-Book Kuyruksuz Tilki KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Gölgesini Kaybeden Çocuk KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Uzun Kuyruk KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Bilge Kaplumbağa Evcimen KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Kaku KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. 30 Soruda Pnömoni TÜKENDİ. 30 Soruda Primer İmmün Yetersizlikler KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Eyfel Kulesi KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Luka`nın Çam Ağacı KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Gölge Satıcısı KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Gölgelerin İsyanı KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Rüya Perisi KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Sincap ile Fındık Ağacı KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. ÇOCUKLARDA HER YÖNÜYLE COVİD-19 KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. MENOPOZ KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.

Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Klinik Tıp Bilimleri Dergisi


Yıllık Abonelik Fiyatı: 480,0000
Birim Fiyatı: ₺250,00

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yayın Tarihi : 2013 / Kargo karşı ödemelidir.
Yayın Türü : Yerel-Süreli
Yayın Periyodu : 1 Ayda 1 - Yılda 12 sayı
ISBN : 2147-494X
Online ISSN : e-2717- 9567
Cilt : Cİlt 8
Dergi Sayısı : Nisan 2020
Dil : Türkçe-İngilizce

Açıklaması

Adı: Acil Servis Hekimlerinin Bilgisayarlı Tomografi Tetkikine Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Evaluation of Approaches of Emergency Physicians to Computed Tomography

Açıklaması:

Öz Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin ve üniversite hastanelerinin acil servislerinde çalışan acil hekimlerinin bilgisayarlı tomografi (BT) çekimine yaklaşımlarını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Google anket formları üzerinden hazırlanan 28 soruluk anket çalışması, acil servis hekimlerine mail olarak ulaştırılmıştır. 01/12/2018-31/12/2018 tarihleri arasında bir ay süre ile verilen cevaplar toplanmıştır. Bulgular: Anket çalışmamıza Türkiye’nin 37 ilinden, 64 farklı hastaneden, 51 uzman hekim, 64 asistan hekim ve 63 pratisyen hekim olmak üzere 178 hekim katıldı. Acil hekimlerin % 19,7’si (n=35) çoğu zaman, % 65,2’si (n=116) bazen gereksiz BT istemi yaptığını, % 54,5’i (n=97) bazen, % 29,2’si (n=52) hiçbir zaman gereksiz kontrastlı BT istemi yaptığını ifade etmiştir. Katılımcıların % 77’si (n=137) travma hastalarında daha fazla BT çektiğini belirtmiştir. En sık BT çekme nedeni olarak ilk üç sırada; tıbbi endikasyon % 86,5 (n=154), hastalık atlamaktan çekinme % 79,2 (n=141), konsültan hekimlerin istemi % 62,4 belirlenmiştir. Acil BT’lerin yorumlaması konusunda % 75,3 (n=134) hizmet alımı yolu ile dış merkez radyoloji uzmanı, % 41,6’sı (n=74) kendim yorumluyorum, % 25,8 (n=46) hastane kadrosundaki radyoloji uzmanı şeklinde cevaplamıştır. Hekimlerin % 60,7’si (n=108) çalıştıkları kurumda 7/24 Usg (ultrason) çektirme imkanına sahip olmadıklarını belirtmiştir. Tanı atlamaktan çekinen hekimler ile hukuki yaptırımlardan çekinen hekimler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç: Acil servis hekimleri gerek tıbbi, gerek hukuki, gerekse hastane imkanlarının kısıtlılığı, diğer konsültan hekimlerin istemesi gibi nedenler ile fazla sayıda BT isteği yapabilmektedir. Acil servislerde yapılacak olan hekim sayısında artışlar, BT’ye alternatif olabilecek yöntemler, Usg çekimi konusunda imkanların arttırılması, hekimlerin hukuki olarak güvenceye alınması gibi tedbirler ile gereksiz BT istemlerinin azaltılması mümkün olabilir. Abstract Introduction: We aimed to evaluate the approaches of emergency physicians working in the emergency departments of the state hospitals and university hospitals to computed tomography. Material and Method: A 28-question survey, prepared via Google survey forms, was Acil Servis Hekimlerinin Bilgisayarlı Tomografi Tetkikine Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi www.kliniktipdergisi.com 1 Geliş Tarihi - Received 23/03/2020 Kabul Tarihi - Accepted 20/04/2020 Sf No:01 - 10 sent to emergency physicians via e-mail. The answers given for one month between the dates 01/12 / 2018-31 / 12/2018 were collected. Results: In our survey of Turkey's 37 cities, from 64 different hospitals, 51 specialist doctors, 64 assistant doctors and 63 general practitioners, including 178 physicians. 19.7 % (n = 35) of the emergency physicians are often asked to make 65.2 % (n = 116) sometimes unnecessary computed tomography, 54.5 % (n = 97) sometimes, 29 %, 2 (n = 52) stated that they never requested unnecessary contrast tomography. 77 % (n = 137) of the participants stated that they had more tomography in trauma patients. The most common reason for taking tomography is the top three; medical indication was 86.5 % (n = 154), don’t hesitate to miss the disease, 79.2 % (n = 141), and the request of consultant physicians was 62.4%. In the interpretation of emergency tomographies, 75.3% (n = 134) services are provided by the external center radiologist, 41.6 % (n = 74) by myself, 25.8 % (n = 46) as a radiologist in the hospital staff. It has been answered. 60.7% of the physicians (n = 108) stated that they do not have the opportunity to have an ultrasound at the hospital they work in 24 hours. A statistically significant relationship was found between physicians who are afraid of skipping diagnosis and physicians who are afraid of legal sanctions. Conclusion: Emergency physicians may request a large number of tomography requests due to reasons such as limited medical, legal and hospital facilities, and other consultant physicians. It may be possible to reduce unnecessary tomography requests with measures such as increases in the number of physicians to be performed in emergency departments, methods that can be an alternative to tomography, increasing the possibilities for USG withdrawal, and legally securing physicians.

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.