Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye

Selen Yayıncılık

25,00

Çocuklarda Ateş

Selen Yayıncılık

25,00

1. Grip Sempozyumu

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Grip platformu olarak ilk grip sempozyumunu gerçekleştirmenin heyecanı içindeyiz. 

Grip, tüm dünyada her sene mevsimsel salgın yaparak ciddi bir sosyal, ekonomik ve hastalık yüküne neden olur. Mevsimsel salgın ve sporadik pandemiler yaparak toplu ölümlere neden olması ile önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmekte ve hem bilim dünyasının hem de toplumun gündemini meşgul etmektedir. 

Grip platformu çeşitli uzmanlık derneklerinin bir araya gelmesi ile 2011 yılında kurulmuş olup  T.C. Sağlık Bakanlı’ğının 28 Şubat 2011 tarih ve 7809 sayılı yazısı ile resmi çalışmalarına başlamıştır. Toplum genelinde grip konusunda ki bilincin arttırılması, doğru bilgilendirilmenin yapılması, korunma yollarının yaygınlaştırılması ve grip ile ilgili ulusal bağlamda bilimsel projeler üretilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır.

Bu bağlamda 27-28 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz sempozyumda, gribi, dünyadan ülkemizdeki verilere, sosyal boyutundan kliniğe, hastalık yükünden popüler magazinde gündemi nasıl meşgul ettiğine, geçmiş pandemilerden gelecek beklentilerine, korumadan tedaviye ve aşılardaki gelişmelere, ve güncel literatüre kadar irdelemeyi hedefliyoruz. 

İlk kez gerçekleştirilecek olan grip sempozyumunda sizleri aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Grip Platformu Koordinatörü Grip Platformu Bilimsel Sekreteri
Doç. Dr. Hülya Akan Uzm. Dr. Sevim Meşe

 

http://gripsempozyumu2017.org/

Devamını Oku

4. ULUSAL BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI VE PROBİYOTİK KONGRESİ

Değerli Meslektaşlarım ve Saygıdeğer Bilim Önderleri,

19-22 Ekim 2017 tarihlerinde Papillon Zeugma Hotel Antalya’da 4.Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi’ni gerçekleştireceğimizi gururla sizlerle paylaşmak isteriz.

Probiyotik Prebiyotik Derneği’nin geleneksel yıllık bilimsel etkinliği artan bir coşku ile devam etmektedir. Ekip olarak çalıştığımız arkadaşlarımızın yoğun gayretleri sonucu bu sene de geçmişte olduğu gibi proaktif bir çaba içerisinde yüksek akademik içerik ve daha önce bahsedilmeyen konulara değinmeyi hedefliyoruz.

Kongremiz alanında erişkin hastalıkları açısından tek spesifik kongredir. Bu nedenle mikrobiyota ve probiyotiklerle ilgilenen tüm katılımcıların oldukça faydalanacağı yenilikleri kapsamaktadır.

Probiyotik Derneği olarak 6 yıldır probiyotik ve bağırsak mikrobiyotasının Türkiye'de gereken önemi alması konusunda birçok bilimsel aktivite gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Son 5 yıl içerisinde "probiyotikler ve mikrobiyota" ile ilgili çalışmalar büyük bir ivme kazanmıştır.  Bağırsaklarımızın 2. beyin olarak dünyada literatüre geçmesi son 5 yıl içerisinde olmuştur. Gastroenterolojinin birçok alanında da probiyotiklerin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Fonksiyonel diyare, enfeksiyöz diyare, fonksiyonel kabızlık, hassas bağırsak sendromu, gıda allerjileri, inflamatuvar bağırsak hastalıkları, helikobakter pilori gastriti, obezite, hepatosteatoz (karaciğer yağlanması), çölyak  gibi birçok hastalıkta probiyotiklerin faydalı etkisini gösteren birçok makale yayımlanmıştır. Bunlar dışında  bağırsak mikrobiyotası ve otizm, depresyon, panik atak, kaygı bozuklukları, Pankinson hastalığı, Alzheimer ile ilgili sonuçlar yayınlandı. Özellikle "fekal mikrobiyota nakli ile bağırsak mikrobiyotasının etkinliğinin önemi daha da artmıştır. "Mikrobiyota ve probiyotikler" birçok disiplini ilgilendiren kavramlardır. Dolayısıyla multidisipliner ilgiyi tek bir çatı altında toplamak ve farkındalığı arttırmak için  kongremiz bilimsel bir fırsat yaratacaktır. Bu konuların hepsi kongremizde heyecanla tartışılacaktır.

Yapılan çalışmalarda diyet ve beslenmenin mikrobiyotayı değiştirdiği, hatta genlerimizi etkilediği gerçeği hızla ilerlemektedir. Obezitede artık kalori hesaplamalarının çok reel olmadığı, bağırsak mikrobiyotasının kilo değişikliklerinde önemli olduğu gerçeği, hızla kendine daha güvenilir kanıtlar bulmaktadır. Bu nedenle şablon diyetler yerine “Mikrobiyota esaslı diyetler” yani kişiye özel diyetler söz konusudur. Bu nedenle dışkı mikrobiyota testlerinin bilimsel platformda  hızla yaygınlaşacağını umut ediyoruz. Bu nedenle kongremizde değişik konuların tartışılmasının bu süreçleri hızlandıracağına inanıyoruz.

Sonuç olarak, siz değerli dostlarımızın katkıları ile kongre platformumuzun daha güçleneceğine inanıyor, sizleri kongemizde görmek istiyoruz.

Saygılarımızla...

Prof. Dr. Hakan ALAGÖZLÜ

Kongre Başkanı

Medikal Park Ankara Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü

http://probiyotik2017.org/Giris/Anasayfa

Devamını Oku

6. PUADER KONGRESİ

Değerli Meslektaşlarımız,

Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği tarafından 22 – 25 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya Susesi Luxury Resort Hotel’de gerçekleştireceğimiz 6.PUADER Kongresi’nde sizleri aramızda görmekten onur duyacağız.

 Kongre dört kurs programı ile başlayacaktır:

·      Çocuklarda Gelişimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Kursu

·      Çocuk Beslenmesi Kursu

·      EKG Kursu

·      Çocuk Acil Kursu

 Kongremizin çocuk sağlığı ve hastalıkları disiplininin geniş yelpazesinin, konunun uzmanlarıyla konferans ve paneller ile irdelenmesi ve sözel ve poster tartışmalarıyla zenginleşmesini ümit ediyoruz. Kurs ve kongre programında yer almasını istediğiniz konu ve sorunları bizimle paylaşmanız kongremizin şekillenmesine katkıda bulunacak ve zenginleştirecektir.

Kongremize katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Özkan KARAMAN

6.PUADER Kongresi ve Dernek Başkanı 

Prof. Dr. Adem AYDIN 

6.PUADER Kongresi Kongre Sekreteri

Yrd. Doç. Dr. Osman Tolga İNCE

6.PUADER Kongre Genel Sekreteri

 

http://www.puader2017.com/

Devamını Oku

ULUSLARARASI ECZACILIK ÜRÜNLERİ BULUŞMASI

Türk İlaç Sanayi Eczacılık Ürünlerini Dünya ile Buluşturuyor.

 

http://www.uluslararasieub.com/

Devamını Oku

Aşı Sempozyumu

Değerli aşı dostu,

Artık gelenekselleşmiş olan Ulusal Aşı Sempozyumu'nun yedincisi 20–24 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara Sheraton Otel & Convention Center' de yapılacaktır.

Aşının bir sağlık personelinin insan sağlığı üzerine yapabileceği en büyük hizmet olduğu gerçeğiyle, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak bu sempozyumu düzenlemekten ve sizlerin desteğiyle artık bir alışkanlık olduğunu görmekten gurur duyuyoruz. Dünyada ilk ulusal aşı sempozyumu olan toplantımız giderek artan ilgiyle büyümeye devam etmektedir. Çünkü aşılama ile ülkemizde her yıl 14.000 kadar insanı ölümden kurtarıyoruz ve üzerinde en çok çalışılan ve gelişme kaydedilen konuların başında aşı gelmektedir. Gerek bilim dünyasının, gerekse de klinik uygulayıcıların ilgi odağı olan aşılama ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda aşı dostunun katılacağı sempozyumda aşı uygulamaları, uygulama değişiklikleri, yeni aşılar ve özellikle yetişkin aşılaması detaylı olarak tartışılacaktır. Yetişkin aşılamasında istenilen düzeyin çok altında bulunduğumuz açıktır. Bu durumun düzeltilmesi ile ilgili çözüm yolları sempozyumumuzun ana hedeflerinden biridir. Önceki sempozyumlardan edindiğimiz tecrübeyle; T.C. Sağlık Bakanlığı, aşı sanayii, bilim dünyası ve sahada aşıyı uygulayan değerli sağlık çalışanlarının aynı ortamda, birlikte tartışma olanağı bulacağı toplantıdan önemli çıkarımlar elde edileceğini bilmekteyiz.

20–24 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara'da buluşmak dileğiyle hepinize sağlık ve başarılar diliyoruz.

Prof. İrfan ŞENCAN
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı

http://asisempozyumu.org/

Devamını Oku

14. Uludağ Pediatri Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız, 

14. Uludağ Pediatri Kış Kongresi’nin 11 - 14 Mart 2018 tarihleri arasında önceki yıllarda olduğu gibi Uludağ’da düzenleneceğini duyurmak ve sizi kongremize davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız.

Bu yıl yine pediatrinin çeşitli dallarındaki gelişmeleri birlikte değerlendirmek için ülkemizin seçkin üniversitelerinin tıp fakültelerinden çok değerli bilim insanlarını bilgilerini bizimle paylaşmaları için davet edeceğiz. Sizlere doyurucu bir bilimsel program sunabilmek amacıyla çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.

Geleneksel hale gelen ve her yıl önemli sayıda katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz kış kongremizin, ülkemizin geniş katılım sağlanan büyük kongreleri arasında yer alması bizi daha çok heyecanlandırmakta ve sorumluluğumuzu arttırmaktadır.

Uludağ Pediatri Kış Kongresinde bu yıl pediatrinin çeşitli dallarını içeren konularda sizlerin de önerileri dikkate alınarak hazırlanmış kurs, panel, konferans, serbest bildiri ve interaktif oturumlar yer alacaktır. Her yıl olduğu gibi kongremize gönderilen poster bildirilerinden bilim kurulun tarafından seçilen bir kısmı serbest bildiri olarak sunulacak ve yine bilim kurulu tarafından yapılan değerlendirmede önemli bulunan ilk üç bildiriye önemli teşvik ödülleri vermeyi planlamaktayız. Özgün ve orijinal çalışmalarınızı sunmak üzere hazırlamanızı bekliyoruz.

Gün boyu devam edecek bilimsel oturumların yanında, dinlendirici bir sosyal program ile hoşça vakit geçirmenizi amaçlamaktayız. Uludağ’ın farklı atmosferinde buluşmak ve bilimsel zenginlik yanında doğanın güzelliklerinin tadına birlikte varabilmenin heyecanını duyuyor, sizi kongremizde görmek istiyoruz. Katılımınız bize güç verecektir.

Kongremizde buluşmak üzere sağlıklı günler diler, saygılar sunarız. 

Prof. Dr. Nihat Sapan
14. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Başkanı 

http://uludagpediatri.org/

Devamını Oku

6. Aile Hekimliği Asistan Buluşması

6. Aile Hekimliği Asistan Buluşması

Devamını Oku

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.