Kitaplarımız

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Çocuklarda Ateş KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. 30 Soruda Demir Çinko Birlikteliği TÜKENDİ. Aile Hekimliği Başucu Kitabı TÜKENDİ. Alerjik Hastalıklara Pratik Yaklaşım KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Asid Peptik Hastalıklar KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Hipertansıyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler TÜKENDİ Kalp Hastalıklarında Sizin Sorularınıza Cevaplar KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Pediatrik Gastroentroloji ve Beslenme KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler TÜKENDİ. 30 Soruda Grip KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Kardiyoloji Tanı ve Tedavi Yaklaşımları TÜKENDİ. NÖROŞİRÜRJİDE ŞANT CERRAHİSİ KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Çocuklarda Antibiyotik Kullanım İlkeleri & Antibiyotikler KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Dermatolojik Hastalıklarda Çinko`nun Önemi TÜKENDİ. Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. 30 SORUDA ÇOCUKLARDA BESİN ALERJİLERİ Besin Alerjisi Nedir Ne Değildir? Kargo ücreti Alıcıya Aittir. ÇOCUK ENFEKSİYONLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR TÜKENDİ. Karotis Arter Darlıkları: Cerrahi Tedavi KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. 30 SORUDA AŞI KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Diyet & Dermatolojik Hastalıklar KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. TUS VE YDUS İÇİN YENİDOĞAN SORU BANKASI Kargo Ücreti Alıcıya Aittir. Gölgenin Rengi KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Çocukluk Çağında Akut İshalleri TÜKENDİ. Kanıta Dayalı Dermatolojik Tedavi E- Book 1 adet Makale Pratik Neonatoloji KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Biyoistatistik ve Kanıta Dayalı Laboratuar KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR Yenidoğanın Enfeksiyon Hastalıkları E-Book Kuyruksuz Tilki KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Gölgesini Kaybeden Çocuk KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Uzun Kuyruk KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Bilge Kaplumbağa Evcimen KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Kaku KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. 30 Soruda Pnömoni TÜKENDİ. 30 Soruda Primer İmmün Yetersizlikler KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Eyfel Kulesi KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Luka`nın Çam Ağacı KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Gölge Satıcısı KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Gölgelerin İsyanı KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Rüya Perisi KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. Sincap ile Fındık Ağacı KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. ÇOCUKLARDA HER YÖNÜYLE COVİD-19 KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR. MENOPOZ KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.

Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi


Yıllık Abonelik Fiyatı: 300,0000
Birim Fiyatı: ₺25,00

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yayın Tarihi : 2009 / Kargo karşı ödemelidir.
Yayın Türü : Yerel - Süreli
Yayın Periyodu : 2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
ISBN : 1309-0461
Online ISSN :
Cilt : 10
Dergi Sayısı : Temmuz -Ağustos 2018 KARGO ALICI ÖDEMELİDİR.
Dil : Türkçe - İngilizce

Açıklaması

Adı: Preeklamptik Anne Bebeklerinin 36. Aydaki Nörogelişimlerinin Değerlendirilmesi / Neurodevelopmental Evaluation of Infants of Preeclamptic Mothers at 36 Months Of Age

Açıklaması:

Öz

Preeklampsi değişik klinik tablolarla seyredebilen, preterm doğum, maternal vefetal/neonatal morbidite ile mortalitenin başlıca nedenlerinden biridir ve nörogelişim prob-lemlerine neden olabilmektedir. Çalışmamızda 32 hafta ve altında doğan preeklamptikanne bebeklerinin 36.aydaki nörogelişiminin değerlendirmesi ile majör sekel oranını, bi-lişsel, dil, ince ve kaba motor alanlarında gelişimsel gecikmenin varlığını ve oranını sap-tamayı amaçladık. 32 hafta ve altında doğan preeklamptik anne bebekleri ve başka ne-denlerden dolayı erken doğum yapmış normotansif annelerin prematüre bebekleri; ebe-veyn eğitim durumu, doğum öncesi ve doğum öyküsü, morbidite, fiziki gelişim, labo-ratuar sonuçları, nörolojik muayene ve Bayley nörogelişim testi ile değerlendirildi. 36preeklamptik anne bebeği ve 28 kontrol grubu olmak üzere toplam 64 preterm olgu dâ-hil edildi. Preeklamptik anne bebekleri ile kontrol grubu arasında erken dönem morbi-dite ve 36. ay nörogelişim açısından fark saptanmadı. Ancak kontrol grubuna göre be-yaz küre ve mutlak nötrofil sayısı, taburculuk kilosu persantili istatistiksel olarak anlam-lı derecede daha düşük saptandı.  Kız bebeklerin Bayley dil gelişim skorlarının erkek-lere göre daha yüksek olduğu ve 5.dk APGAR skoru ile Bayley indeks skoru arasındapozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı. Nörolojik muayenesindemajör nörolojik defisit olan bebeklerin Bayley dil gelişim ve motor skorlarının da anor-mal olduğu görüldü. Sonuç olarak  preeklampsinin erken doğan bebeklerde prematüre-liğin yanında artı bir risk oluşturmadığı görüldü. 

 

Abstract

Preeclampsia is a disorder of pregnancy leading to preterm birth, maternal and neo-natal mortality and morbidity and may cause neurodevelopmental problems. We aimedto evaluate the neurodevelopment of infants of preeclamptic mothers at 36 months ofage, namely majör neurological sequeale, cognitive, language, fine and gross motor ab-normalities and their prevalances. Infants of  preeclamptic mothers delivering before 32weeks of gestation were included into the study. Mothers who delivered before 32 weeks of gestation for another reason constituted the controlgroup. Parental educational status, prenatal and natal his-tory, morbidities, physical development, laboratory re-sults, neurological examinations and Bayley neurodevelop-mental scores were compared. There were 36 infants in thestudy group and 28 infants in the control group. There wereno statistically significant differences between both groupregarding early morbidities and 36th month neurodevelop-ment. In the study group, leukocyte and absolute neutrop-hil counts and weight at discharge were significantly lower.Bayley developmental scores were higher in the girls andthere was a positive correlation between the 5th minute Ap-gar scores and Bayley scores. Bayley scores were also lo-wer in infants whose neurological exams were abnormal. Weconcluded that preeclampsia does not pose an additional riskto preterm infants, apart from their own risks.

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.