Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Çocuklarda Ateş

Selen Yayıncılık

60,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Ocak 2012 TÜKENDİ.

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN : 1309-0453
Dil : Türkçe
Cilt : 4 Sayı 1
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Prof. Dr. Tufan KUTLU

Özet

Probiyotikler ağız yoluyla yeterli miktarda alındığında

konağın sağlığını olumlu yoÅNnde etkileyen canlı mikroorganizmalardır.

Probiyotiklerin cocuklarda akut gastroenterit

tedavisinde ve antibiyotiğe bağlı ishalden korunmada yararlı

olduğu goÅNsterilmiştir. Du¨şu¨k doğum tartılı bebeklerde de

nekrotizan enterokoliti oÅNnleyebildikleri yoÅNnu¨nde kanıtlar vardır.

Klinik calışmalar, probiyotiklerin cocuklarda Helicobacter

pylori gastriti, irritabl kolon sendromu, u¨lseratif kolit, gastrooÅNzofageal

reflu¨ ve infantil kolik tedavisinde umut verici

olduğunu ancak yeni calışmalarla doğrulanması gerektiğini

goÅNstermektedir. Probiyotiklerin Crohn hastalığı tedavisinde

etkisi goÅNsterilememiştir. Probiyotiklerin immu¨n yetersizliği

olan veya ciddi bir hastalığı bulunan cocuklarda

gu¨venli olmayabileceği du¨şu¨nu¨lmektedir.

Abstract

Probiotic Use in Gastrointestinal Di seases

Probiotics are live microorganisms that, when administered

in adequate amounts, confer a health benefit on the host.

Use of probiotics has been shown to be effective in treating

acute viral gastroenteritis and preventing antibiotic-associated

diarrhea in children. There is some evidence that probiotics

prevent necrotizing enterocolitis in very low birth weight

infants. The results of clinical trials in which probiotics

were used to treat childhood Helicobacter pylori gastritis,

irritable bowel syndrome, ulcerative colitis, gastroesophageal

reflux and infantile colic are promising. Probiotics

have not been proven to be beneficial in treating Crohn

disease. There are also safety concerns with the use of probiotics

in infants and children who are immunocompromised

or seriously ill.


Uzm. Dr. Ali İŞLEK, Prof. Dr. Reha ARTAN

Özet

Enfeksiyöz ishaller bebek ve cocuklarda en sık göru¨len

enfeksiyöz hastalıktır. Rotaviru¨s du¨nya capında, cocuklarda

şiddetli ishal ve mortalitenin en sık nedenidir. Viral gastroenterit

tedavisi ve antibiyotik ilişkili ishal profilaksisinde,

bazı Laktobasil suşları (örneğin Lactobacillus caseii GG

ve Lactobacillus reuteri) ile Saccharomyces boulardii' nin

yararı gösterilmiştir. Ancak bakteriyel ishal tedavisinde probiyotiklerin

etkinliği henu¨z kesin olarak kanıtlanmamıştır.

Probiyotikler genel olarak gu¨venli kabul edilmekle birlikte

bağışıklık yetersizliği, kronik hastalığı ya da kalıcı tıbbi

aletleri olan bebek ve cocuklarda sepsis ve fungemi riskinin

olduğu bildirilmiştir. Cocukluk yaş grubu enfeksiyöz ishallerinin

yönetiminde ve önlenmesinde belirli probiyotik

suşlarının rollerini değerlendirmek u¨zere daha fazla araştırma

gereklidir.


Prof. Dr. Neriman İNANÇ

Giriş

Yunanca bir terim olan probiyotik; “yaşam icin” anlamına

gelmektedir. Gecen yu¨zyılın başlarında, Nobel ödu¨lu¨ alan

Rus biyolog Elie Metchnikoff, yaşlanmanın bağırsaklardaki

bakterilerin neden olduğu kronik ve aktif bir zehirlenme

olduğunu ortaya koymuş; gu¨nlu¨k diyetlerinin du¨zenli bir parcası

olarak Lactobacillus iceren yoğurt yiyen Bulgar köylu¨lerin

fark edilir derecede uzun ömu¨rlu¨ olduklarını gözlemlemiş

ve bununla ilgili laktik asit bakterilerinin ömru¨ uzattıkları

 

teorisini ileri su¨rmu¨ştu¨r (1).


Doç. Dr. Makbule EREN

Özet

İrritable barsak sendromu medikal ve non -medikal tedavi

yaklaşımları gerektiren ancak buna rağmen belirtilerinin

rahatlatılması zor olan fonksiyonel gastrointestinal sistem

hastalıklarındandır. Etiyopatogenezi tam olarak anlaşılamamakla

beraber intestinal mikrobiomun önemi gu¨n gectikce

belirginleşmektedir. Bu gelişmeler son yıllarda daha

cok intestinal florayı etkileyerek fonksiyon gösteren probiyotiklerin

irritable barsak sendromu tedavisinde kullanılmasına

yol acmıştır. Bu yazıda ceşitli probiyotiklerin irritable

barsak sendromundaki etkinliğini gösteren veriler incelenmiş

ve bu alanda yapılan calışmalar sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Probiyotikler, İrritable barsak sendromu,

cocuk


Doç. Dr. Makbule EREN

Özet

İrritable barsak sendromu medikal ve non -medikal tedavi

yaklaşımları gerektiren ancak buna rağmen belirtilerinin

rahatlatılması zor olan fonksiyonel gastrointestinal sistem

hastalıklarındandır. Etiyopatogenezi tam olarak anlaşılamamakla

beraber intestinal mikrobiomun önemi gu¨n gectikce

belirginleşmektedir. Bu gelişmeler son yıllarda daha

cok intestinal florayı etkileyerek fonksiyon gösteren probiyotiklerin

irritable barsak sendromu tedavisinde kullanılmasına

yol acmıştır. Bu yazıda ceşitli probiyotiklerin irritable

barsak sendromundaki etkinliğini gösteren veriler incelenmiş

ve bu alanda yapılan calışmalar sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Probiyotikler, İrritable barsak sendromu,

cocuk


Prof. Dr. Ateş KARA

Özet

Probiyotikler, tek başına ya da kombine şekilde alındıklarında

intestinal florayı dengeleyerek insan sağlığını olumlu

yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Enfeksiyon

hastalıklarında, probiyotikler, intestinal ve vajen florasının

dengesini sağlayarak patojen mikroorganizmaların coğalmasının

engellenmesinde, immu¨n sistemin şekillendirilmesininde,

intestinal epitel homeostazının sağlanmasında,

bazı mineral ve vitaminlerin biyoyararlanımlarının arttırılmasınında,

serum lipid du¨zeyini dengelemesininde, bağırsak

motilite ve gecirgenliğinin du¨zenlenmesininde faydalı

olmaktadırlar. Probiyotiklerin enfeksiyöz ishallerde (akut enfeksiyöz

ishal ve antibiyotik ilişkili ishal), turist ishalinde,

nekrotizan enterokolitte (NEK), Helicobacter pylori enfeksiyonlarında,

solunum yolu enfeksiyonlarında, kulak burun

boğaz enfeksiyonlarında, idrar yolu enfeksiyonlarında, vajinal

enfeksiyonlarda ve ciddi hastalıkların enfeksiyöz

komplikasyonlarında kullanımı ile ilgili calışmalar bulunmaktadır.

bu yazıda probiyotiklerin antienfeksiyöz özelliklerinin

özetlenmesi amaclanmaktadır.


Prof. Dr. Ahmet AYDIN

Özet

Bağırsaklarınızda 100 trilyon= 1.5 kg faydalı bağırsak

mikrobu (probiyotik) bulunmaktadır (bağırsak florası) . Bağırsaklarınızdaki

bakteriler vu¨cudunuzdaki 10 katı kadardır.

Bu bağırsak florası immu¨n sisteminiz u¨zerindeki inanılmaz

etkisiyle sizi sağlıklı tutar. Bağırsağınızdaki probiyotikler

immu¨n sistemi gu¨clendirerek alerjik, inflamatuvar,

otoimmu¨n ve enfeksiyöz hastalıklardan korunmanızı sağlar.


Dr. Abdu¨lkerim ELMAS, Doc. Dr. Metehan ÖZEN

Hastane Enfeksiyonları (HE), tu¨m klinik bilim dallarını

yakından ilgilendiren, geniş bir enfeksiyon hastalıkları grubunu

kapsamaktadır. Tanım olarak, hastaneye başvuruda inku¨basyon

döneminde olmayan ve başvurduktan 48-72 saat

sonra gelişen veya hastanede kazanılmasına rağmen taburcu

olduktan sonra bulgu veren enfeksiyonlar HE olarak kabul

edilir (1). Teknolojideki gelişmelere paralel olarak medikal

teknolojinin de hızla ilerlemesi sonucu pahalı ve karmaşık

tekniklerin rutin kullanıma girmesine bağlı olarak, du¨şu¨k

doğum ağırlıklı bebeklerin yaşama şansının artması ve

ayrıca toplumdaki bireylerin yaşam su¨resinin uzaması,

altta yatan hastalığı olan hastaların modern tedavi olanaklarına

kavuşması, invaziv girişimlerin artması, cerrahi girişimlerin

yaygın kullanılması HE’nın sıklığını ve önemini

arttırmaktadır.

 


Doc. Dr. Ener Cağrı DİNLEYİCİ

Mikrobiyota u¨zerine yapılan son araştırmalarda barsaklarda

binden fazla mikroorganizma olduğu ve bu mikroorganizmaların

gastrointestinal sistemin anatomik bu¨tu¨nlu¨ğu¨

ve fonksiyonların devamlılığı icin bir denge unsuru olduğu

gösterilmiştir. Hastalıklar, beslenme ile ilişkili durumlar,

yaşam şekli ile faktörler ve ilaclar mikrobiyotadaki bu

dengenin bozulmasına ve kısa ya da uzun vadede konakcının

sağlık durumunda değişikliklere neden olmaktadır (1).

Antibiyotikler, cocuk hastalıkları rutin pratiğinde, en sık kullanılan

ilaclar arasında yer almaktadır. Yan etki sıklığı ve ciddiyeti

secimde belirleyici faktörler arasında yer almakla birlikte,

tedavi icin zorunlu olan durumlarda hafif komplikasyonlar

kar-zarar dengesi icerisinde hekim tarafından göze

alınabilmektedir. Antibiyotik ilişkili ishal, antibiyotik kullanımı

sırasında ortaya cıkan yan etkilerden biri olup, sıklığı

bölgesel olarak ve antibiyotik gruplarına göre farklılıklar

göstermektedir. Aminopenisilinler, sefalosporinler ve klindamisin

antibiyotik ilişkili ishal tablosunun en sık göru¨ldu¨ğu¨

antibiyotik grupları olarak tanımlanmıştır (2).


Prof. Dr.Tanju Başarır ÖZKAN, Uzm. Dr. Taner ÖZGÜR

Özet

Probiyotikler insan sağlığı ve kolonik florayı olumlu etkileyen

sindirime direncli nonpatojen canlı mikroorganizmalardır.

Probiyotiklerin klinik kullanımı ile ilgili yapılan calışmalarda,

antibiyotiğe bağlı diyarelerin, akut gastroenteritlerin

(viral ve bakteriyel), seyahat diyaresi ve clostridium

difficile tedavisinde, preterm bebeklerde nekrotizan enterokolit

tedavisi ve korunmasında, atopik hastalık astma-allerjik

rinit tedavi ve korunmasında etkinlikleri kanıtlanmıştır.

Yeni kullanım alanları arasında cocuklarda H.pylori’nin

neden olduğu kronik gastrit, kanser profilaksisi ve tedavisi,

inflamatuar barsak hastalıklarının ve komplikasyonlarının

tedavisi, irritabl barsak sendromu ve infantil kolik

tedavisi, beyindeki nöroaktif bileşiklerin aktivasyonu ve formu¨lalarla

birlikte profilaktik kullanımından bahsedilebilir.

Besin ilavesi veya ilac şeklinde uygulanan probiyotiklerin

klinik kullanımında var olan tabloya göre tipinin-dozunun-

su¨resinin ve mikst kullanımlarda sinerjik etki göstermesi

icin du¨zenlenmeleri önem taşımakta olup klinik calışmaların

bu yönde gelişmesi, diğer taraftan gelecekte yeni

kullanım sahaları ortaya cıkması beklenmektedir.

 

Kitaplarımız

Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

30 SORUDA AŞI

Selen Yayıncılık

150,00
İncele

Hipertansıyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler TÜKENDİ

Selen Yayıncılık

0,00
İncele

Diyet & Dermatolojik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

80,00
İncele

ÇOCUK ENFEKSİYONLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Selen Yayıncılık

250,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.