Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Çocuklarda Ateş

Selen Yayıncılık

60,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Temmuz - Ağustos 2014 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 6 Sayı:4
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Gu¨nu¨mu¨zde Enfeksiyöz Mononu¨kleoz’un (EM) en önemli etiyolojik ajanı olarak bilinen ve çeşitli kanserler ile ilişkili bulunan Epstein-Barr virus (EBV), ilk kez 1964 yılında Afrika tipi Burkitt lenfomalı hastalardan alınan hu¨cre ku¨ltu¨rlerinde gösterilmiş, EBV ile EM arasındaki ilişki ise 1968’de saptanmıştır.

Yrd. Doç. Dr. Cem PAKETÇİ

Prof. Dr. Metehan ÖZEN


Özet

Yemek yeme ve beslenmeye ilişkin sorunlar nörolojik bozukluğu olan çocukların %30-80’inde göru¨lu¨r. Bu sorunlara ilişkin verilerin bu¨yu¨k bir kısmı Serebral Palsi (SP)’li çocuklara aittir. Nörolojik fonksiyon bozukluğu olan çocuklarda yetersiz besin alımı ciddi problemlerin başında gelir. Ancak gu¨nu¨mu¨zde yetersiz beslenme ve bu¨yu¨me geriliğinin önemli derecede tedavi edilebilir olduğu ve beklenen yaşam su¨resinin de uzadığı gösterilmiştir. Beslenme tedavisi uygulamaları 3 aşamalı olarak yu¨ru¨tu¨lu¨r: Çocuğa verilen besinin miktarı artırılır, verilen besinin içeriği enerji ve besin ögeleri açısından zenginleştirilir ya da enteral beslenme uygulanır. Enteral beslenme ise enteral u¨ru¨nler veya evde hazırlanmış besinlerin blenderize edilerek gastrostomi tu¨pu¨nden verilmesi tercih edilebilir, ancak her iki yöntemin de avantajları ve dezavantajları vardır.

Abstract

30-80 % of children with neurological disorders have feeding and nutrition problems. Large amount of this data belongs to the children with Cerebral Palsy (CP). Inadequate food intake is the most serious problem for children with neurological disorders. But now, it has shown that inadequate nutrition and growth retardation are mostly curable. Nutrition treatment practices are carried out in 3 stages: Increasing the amount of food, enriching foods by calorie or nutrients or applying enteral feeding. In enteral nutrition, enteral products or home-made blenderized foods may be preferable, but both processes have advantages and disadvantages.

Prof. Dr. Muazzez GARİPAĞAOĞLU

Dr. Hilal HIZLI


Özet

Vitaminler ve mineraller bu¨yu¨me ve metabolizma için gereklidir. Hamile, emziren kadınlar ve ku¨çu¨k çocuklar için vitamin ve mineral desteği önem taşımaktadır. Besinlerin zenginleştirilmesi; vitamin ve mineral eksiklikleri önlemek için gu¨venli ve etkili kullanılan yöntemlerdendir. Vitamin ve mineral takviyesi; çeşitli nedenlerle doktorlar tarafından reçete ya da tavsiye edilmektedir. Besin kaynakları yeterli olmakla beraber vitamin ve mineral u¨ru¨nlerin kullanımı milyonlarca insan için ortak bir sağlık yaklaşımıdır. Bu uygulamalar tartışmalıdır. Sağlık çalışanları, doz aşımı veya yetersiz doz uygulamalarının potansiyel sonuçları konusunda dikkatli olmalıdır.

Abstract

Vitamins and minerals are essential for growth and metabolism. Groups most vulnerable to these micronutrient deficiencies are pregnant and lactating women and young children, given their increased demands. Food fortification is one of the strategies that has been used safely and effectively to prevent vitamin and mineral deficiencies. Vitamin and mineral supplement have been prescribed or recommended by physicians for a variety reasons. Although dietary sources have long been thought to provide adequate nutrients, the use of vitamin and mineral products to supplement the diet is a common health practice for millions of people. Patterns of us of these supplements are not well known. Health professionals should be alert to the potential health effects from overdosing or under dosing by those using the supplements.


Özet

İnfantil kolik ebeveynlerin korkulu ru¨yalarından biridir. Bebeklerin ilk u¨ç ayında ailelerin en sık doktora başvurma nedenlerinden birini oluşturur. Tanım olarak infantil kolik diğer açılardan sağlıklı bebeklerde iki hafta – dört aylık arasında göru¨len en az u¨ç haftadır su¨ren, haftada u¨ç gu¨n ve gu¨nde u¨ç saatten uzun su¨reli huzursuzluk ve ağlama nöbetleridir. Değişik kaynaklarda değişik veriler olmasına rağmen sıklığı %10-30 arasında değişmektedir. Olguların %5’inden az bir kısmında organik nedenler saptanabilir. Tedavi olanakları kısıtlıdır. Tedavide çeşitli ilaçlar ve alternatif tedaviler denenmesine rağmen farklı çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmiştir ve henu¨z kanıtlanmış bir tedavisi bulunmamaktadır. Annedeki stresin ve aile içi huzursuzluğun en önemli nedenlerinden biri olan infantil kolikte tedavi başarısının temelini aile ile kurulacak sağlıklı bir iletişim oluşturur. Aileyi bu durumun iyi huylu, kendiliğinden belli bir su¨re içinde geçecek doğal bir su¨reç olduğuna ikna etmek ve du¨zenli yapılan sağlam çocuk takipleri bu dönemin bebek ve aile açısından daha rahat atlatılmasını sağlayacaktır.

Abstract

Infantile colic is one of the most difficult conditions of parenthood. It is one of the major reasons for calling medical advice in infancy. It is defined as paroxysmal crying and fussing lasting more than 3 hours a day, occurring more than 3 days in a week for at least 3 weeks in a healthy infant aged two weeks to four months. Incidence of the infantile colic is %10-30 changing according to different sources and less than %5 of this ratio there could be some organic causes. Although there are some promising agents in treatment, some results are conflicting, options are limited and more researches are needed for new treatments. Basic rule of the success is to build good relationship with parents and to explain them about the benign, self-limited nature of the infantile colic. In this process healthy child follow ups are extremely important.

Uzm. Dr. Ayşe Zengin TURAN


Özet

Anemi hemoglobin konsantrasyonunda, hematokritte veya milimetreku¨pteki eritrosit sayısında azalma olarak tanımlanabilir. Anemi tanısı hastanın hemoglobin du¨zeyini yaşa ve cinsiyete uygun normal değerlerle karşılaştırmak suretiyle konur. Anemi kendi başına bir hastalık olmayıp altta yatan primer bir su¨recin belirtisidir ve organ fonksiyonlarında bozulmaya katkıda bulunabilir. Anemilerin morfolojik ve fizyolojik bazda değerlendirilmesi anemik bir çocuğa yaklaşımda uygun tanısal çalışmaların yapılabilmesi için bize yardımcı olur.

Abstract

Anemia may be defined as a reduction in red blood cell mass or blood hemoglobin concentration. It is particularly important to use age and sex adjusted norms when evaluating a pediatric patient for anemia. Fetal erythropoiesis begins with primitive megaloblastic erythropoiesis; these cells can be identified at approximately four to five weeks gestation in yolk sac. A transition is made to normoblastic erythropoiesis at approximately six weeks gestation. At this time, blood formation begins in the liver, which is the primary organ of hematopoiesis from the third to sixth month of gestation.

Prof. Dr. Cengiz CANPOLAT


İmmu¨n sistem bir başka deyişle bağışıklık sistemi, insan vu¨cudunun hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan karmaşık bir sistemdir. Vu¨cudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan bu sistem insan vu¨cudunda birçok sistem, organ ve doku ile birlikte hareket ederek organizmayı hastalıklardan ve hastalık yapıcı etmenlerden korur. Bağışıklık sisteminin temelini oluşturan yapılar; lenf du¨ğu¨mleri, timus, dalak, kemik iliği ve lökositlerdir. Bu yapılarla birlikte bağışıklık sistemi vu¨cut için zararlı olabilecek her bir durum için farklı mekanizmalar geliştirerek sağlığı olumsuz etkileyecek durumları ortadan kaldırır. Bu mekanizmalar şöyle sıralanabilir;


Özet

Çocukluk döneminin yaygın belirtisi olan hışıltı en çok rinoviruslarla oluşmakta ve bu durum riskli çocuklarda ileriki dönem astımla ilişkilendirilmektedir. Bu derlemede sağlıklı çocuklarla alerjik duyarlanması olan çocuklarda rinovirus ilişkili immu¨n cevaplar gözden geçirilerek rinovirusun astım ve atopi ile ilişkisi vurgulanmaya çalışılmıştır.

Abstract

Wheezy is a common childhood symptom mostly occurs by rhinovirus infection and related further to asthma. In this review, rhinovirus-associated immune responses to allergen sensitized and nonsensitized children and the relation between rhinovirus, asthma and atopy relationship.

Doç. Dr. Zafer ARSLAN


Özet

Sıtma malaryanın endemik olduğu u¨lkelere seyahatler arttıkça önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ciddi malarya Plasmodium falciparum’un neden olduğu, sıklıkla yoğun bakım yatışı gerektiren, serebral malarya, solunum sıkıntısı, akut böbrek yetersizliği, kanamalar ve ko-enfeksiyonlarla komplike olabilen bir tablodur. Bu yazıda sıtmanın klinik bulguları, komplikasyonları ve tedavi prensipleri gözden geçirilmektedir.

Abstract

The number of people travelling to malaria-endemic countries continues to increase, and malaria remains the commonest cause of serious imported infection in non-endemic areas. Severe malaria, mostly caused by Plasmodium falciparum, often requires intensive care unit (ICU) admission and can be complicated by cerebral malaria, respiratory distress, acute kidney injury, bleeding complications, and coinfection. This article reviews the manifestations, complications and principles of management of malaria.

Kitaplarımız

Dermatolojik Hastalıklarda Çinko`nun Önemi

Selen Yayıncılık

50,00
İncele

Gölgenin Rengi

Selen Yayıncılık

22,00
İncele

Alerjik Hastalıklara Pratik Yaklaşım

Selen Yayıncılık

150,00
İncele

Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

Diyet & Dermatolojik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

80,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.