Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Çocuklarda Ateş

Selen Yayıncılık

60,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Ocak - Şubat 2013 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN : 1309-0453
Dil : Türkçe
Cilt : 5 Sayı:1
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Prof. Dr. Ayper SOMER, Uzm Dr. Selda HANÇERLİ TÖRÜN

İshal çocukluk çağında en sık goÅNru¨len hastalıklardan biri olup tu¨m du¨nyada

her yıl 5-10 milyon çocuğun oÅNlu¨mu¨ne neden olmaktadır (1-3). Gelişmekte olan u¨lkelerde

ishal 5 yaşın altındaki çocuklarda mortalitenin, gelişmiş u¨lkelerde de ise

morbiditenin en önemli nedenidir. Gelişmekte olan u¨lkelerde 5 yaş altındaki çocukların

yılda 3-9 ishal atağı geçirdiği bildirilmektedir. Buna karşın, gelişmiş u¨lkelerde

de ufak çocuklarda yılda ortalama 2 ishal atağı goÅNru¨lebilmektedir (4).

Rotaviruslar, bu¨tu¨n du¨nyada özellikle bebek ve ku¨cu¨k çocuklarda goÅNru¨len,

hastaneye yatışa neden olan ve oÅNlu¨mle sonuçlanabilen ağır gastroenteritin en önde

gelen etkenidir. Tu¨m du¨nyada goÅNru¨len ishal vakalarının %10-20’si, hastaneye yatış

gerektiren ağır ishallerin ise %25-55’i rotavirusa bağlıdır (5-7). Rotavirus, tu¨m

du¨nyada yılda yaklaşık 114 milyon ishal atağına, 24 milyon poliklinik başvurusuna,

2.4 milyon hastane yatışına ve çoğu gelişmekte olan u¨lkelerde goÅNru¨len 610,000

çocuk oÅNlu¨mu¨ne neden olmaktadır (8,9). Beş yaş altındaki çocuklarda tu¨m oÅNlu¨mlerin

yaklaşık %5-6’sı rotavirus ishallerine bağlıdır (1,8). Rotavirus gelişmiş u¨lkelerde

temizliğe önem verilmesi, sağlıklı içme suyu kullanılması ve oral rehidratasyon

tedavisi sayesinde nadiren oÅNlu¨me neden olmaktadır; ancak morbiditesi

ve getirdiği ekonomik yu¨k açısından önemli bir hastalıktır (7).


Prof. Dr. Ayper SOMER, Uzm Dr. Selda HANÇERLİ TÖRÜN

İshal çocukluk çağında en sık goÅNru¨len hastalıklardan biri olup tu¨m du¨nyada

her yıl 5-10 milyon çocuğun oÅNlu¨mu¨ne neden olmaktadır (1-3). Gelişmekte olan u¨lkelerde

ishal 5 yaşın altındaki çocuklarda mortalitenin, gelişmiş u¨lkelerde de ise

morbiditenin en önemli nedenidir. Gelişmekte olan u¨lkelerde 5 yaş altındaki çocukların

yılda 3-9 ishal atağı geçirdiği bildirilmektedir. Buna karşın, gelişmiş u¨lkelerde

de ufak çocuklarda yılda ortalama 2 ishal atağı goÅNru¨lebilmektedir (4).

Rotaviruslar, bu¨tu¨n du¨nyada özellikle bebek ve ku¨cu¨k çocuklarda goÅNru¨len,

hastaneye yatışa neden olan ve oÅNlu¨mle sonuçlanabilen ağır gastroenteritin en önde

gelen etkenidir. Tu¨m du¨nyada goÅNru¨len ishal vakalarının %10-20’si, hastaneye yatış

gerektiren ağır ishallerin ise %25-55’i rotavirusa bağlıdır (5-7). Rotavirus, tu¨m

du¨nyada yılda yaklaşık 114 milyon ishal atağına, 24 milyon poliklinik başvurusuna,

2.4 milyon hastane yatışına ve çoğu gelişmekte olan u¨lkelerde goÅNru¨len 610,000

çocuk oÅNlu¨mu¨ne neden olmaktadır (8,9). Beş yaş altındaki çocuklarda tu¨m oÅNlu¨mlerin

yaklaşık %5-6’sı rotavirus ishallerine bağlıdır (1,8). Rotavirus gelişmiş u¨lkelerde

temizliğe önem verilmesi, sağlıklı içme suyu kullanılması ve oral rehidratasyon

tedavisi sayesinde nadiren oÅNlu¨me neden olmaktadır; ancak morbiditesi

ve getirdiği ekonomik yu¨k açısından önemli bir hastalıktır (7).


Yrd. Doç. Dr. Melike EMİROĞLU

Özet

Orbital septum ince bir membran olup göz kenarındaki orbital periosteumdan

başlar ve göz kapağı tarsal katmanının ön yu¨zeyine uzanır. Septum yu¨zeyel

göz kapaklarını daha derin göz yapılarından ayırır ve göz kapaklarındaki enfeksiyonun

derin göz yapılarına yayılımını engelleyen bir bariyer görevi yapar.

Septumun oÅNnu¨ndeki enfeksiyonlar preseptal, arkasındaki enfeksiyonlar ise orbital

enfeksiyonlar olarak adlandırılır. Preseptal selu¨litte sadece göz kapakları

tutulurken, orbital selu¨litte kemik göz çukuru içindeki yağ, kas dokusu gibi yumuşak

dokuların tutulumu vardır. Orbital selu¨lit daha fazla morbiditeye sahiptir,

daha agresif tedavi, bazen de cerrahi girişim gerektirir. Preseptal selu¨lit ise

genellikle medikal olarak tedavi edilir.

Abstract

The orbital septum is a thin membrane that originates from the orbital periosteum

and inserts into the anterior surfaces of the tarsal plates of the eyelids.

The septum separates the superficial eyelid from the deeper orbital structures,

and it forms a barrier that prevents infection in the eyelid from extending into

the orbit. Infections anterior to the septum are preseptal, and infections posterior

to the septum are orbital. Preseptal cellulitis involves only the lids and not

the orit, whereas orbital cellulitis involves only the soft tissues (fat, muscle) contained

within the bony orbit. Orbital cellulitis has a higher morbidity, requires

aggressive treatment, and may require surgical intervention, whereas preseptal

cellulitis usually is managed medically.


Prof. Dr. Nuran GÜRSES

Tu¨m Du¨nyada olduğu gibi, çocuk hastalıkları u¨lkemizdeki en önemli sağlık

sorunlarından biridir. Alt solunum yolu enfeksiyonları her yaş grubunda goÅNru¨lu¨rse

de, çocuklarda hem sık goÅNru¨lmekte, hem de ağır seyretmesi bakımından

önemlidir.

Du¨nya Sağlık Teşkilatı verilerine göre her yıl 5 yaşın altında 2-5 milyon çocuk

alt solunum yolu enfeksiyonları nedeni ile kaybedilmektedir. Gelişmekte olan

diğer u¨lkelerde olduğu gibi

Tu¨rkiye’ de alt solunum yolu enfeksiyonları çocukluk dönemi enfeksiyon hastalarının

başında yer almaktadır (1,2).

Alt solunum yolu enfeksiyonları denildiğinde pnömoni, atipik pnömoni. bronşit

ve bronşioliti kapsayan klinik tablolar anlaşılmakta ve genellikle bu tablolar

klinikte karıştırılabilmekte ve birbirinin yerine kullanılabilmektedir (3,4).

Gu¨nu¨mu¨zde pnömoni tanımında değişiklikler olmuştur. Önceleri anatomik

lokalizasyonuna göre pnömoniler:


Yrd. Doç. Dr. Melike EMİROĞLU

Özet

Sinu¨zit, bir veya daha fazla paranazal sinu¨su¨n mukoza enflamasyonudur. Çocuklarda

sıktır ve u¨c yaşa ulaşan çocukların %6-13’u¨nu¨n bir kez sinu¨zit geçirdiği

tahmin edilmektedir. Akut bakteriyel sinu¨zitlerin bu¨yu¨k kısmı viral ÜSYE’nin

bakteriyel komplikasyonudur. Streptococcus pneumoniae en sık goÅNru¨len patojendir,

ardından Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis gelir. Akut sinu¨zit

tanısı en az 10 gu¨n su¨ren pu¨ru¨lan burun veya geniz akıntısı varlığında, özellikle

destekleyen semptom ve bulgular da eşlik ediyorsa konulur. Radyolojik incelemeler

klinik olarak tanımlanan sinu¨zitin teyidi için gerekli değildir, komplikasyon

du¨şu¨nu¨ldu¨ğu¨nde veya tekrarlayan veya kronik sinu¨zit varlığında istenmelidir.

Bu durumlarda paranazal sinu¨s tomografisi tercih edilir. Tedavi ile hızlı

klinik iyileşme, etken mikroorganizmanın eradikasyonu, su¨pu¨ratif komplikasyonların

ve kronik hastalık gelişiminin önlenmesi, doku ödeminin azaltılması,

normal sinu¨s boşalmasının sağlanması ve sinu¨s fonksiyonlarının iyileştirilmesi

amaçlanır. Tedavi edilmeyen akut sinu¨zitlerin yaklaşık %50’si semptomların başlangıcından

itibaren 1 ayda kendiliğinden iyileşebilmekle birlikte tedavi edilmeyen

vakalarda menenjit, intrakraniyal apseler ve kavernöz sinu¨s trombozu gibi

hayatı tehdit eden komplikasyonlar gelişebilir. Antibiyotikler ilaç tedavisinin esasını

oluşturur. Destek tedavilerinin yeri tartışmalıdır.


Uzm. Dr. Barış EKİCİ, Prof. Dr. Burak TATLI

Özet

Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM), viral-bakteriyel enfeksiyon veya aşılanmanın

ardından ortaya çıkan immu¨nolojik mekanizmaların sorumlu olduğu

merkezi sinir sisteminin bir çok kısmının eş zamanlı olarak tutulduğu bir akut

inflamatuvar, demiyelinizan bir hastalıktır. Tanı, klinik ve radyolojik bulgulara

dayanarak konulur. Klinik yineleme olmaksızın, ADEM sonrası İlk birkaç

ayda yeni MR lezyonlarının saptanması multipl sklerozun erken tanısında yardımcı

olabilir. Multipl skleroz’un tersine ADEM, genellikle uzun su¨reli seyrin

iyi olduğu, monofazik bir hastalıktır. Yu¨ksek doz intravenöz metilpredizolon tedavide

etkin bulunmuştur.

Giriş

Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) yaygın olmayan, fakat tedavi edilebilir;

özellikle subkortikal ak maddeyi tutan, inflamatuvar, demiyelinizan bir

hastalıktır (1). Genellikle çocuklar ve genç erişkinlerde ortaya çıkar ve bazen aşılamayı

ya da enfeksiyonu izler. Genellikle monofazik olmakla birlikte, bazen multifazik

olup multipl skleroz (MS) ile ayırıcı tanı yapmak gerekebilir.

Özellikle ensefalit klinik tablosu içinde, oÅNzgu¨l olmayan beyin omurilik sıvısı

(BOS) bulguları ile gelir. Bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesi normal olabilir

veya çok az bulgu verebilir. Tanı en iyi manyetik rezonans (MR) goÅNru¨ntu¨leme

ile yapılır. Kraniyal MR’da T2 ağırlıklı kesitlerde, subkortikal ve derin beyaz cevherde

özellikle gri beyaz cevher birleşim yerlerinde bilateral asimetrik, geniş plak

şeklinde multifokal hiperintens alanlar goÅNru¨lu¨r (1).


Doç. Dr. Solmaz ÇELEBİ

Tularemi etkeni McCoy tarafından 1911’de, rodentlerde veba benzeri bir hastalık

salgınında tanımlanmıştır. Hastalığın bulaş, klinik ve epidemiyolojik

özelliklerini, Edward Francis, 800 den fazla hasta u¨zerinde yaptığı çalışmalar ile

tanımlamıştır. Bu nedenle, Nobel oÅNdu¨lu¨ kazanmış ve bakterinin adı, 1959’da Francisella

tularensis olarak değiştirilmiştir (1,2). Tularemi zoonotik hastalıktır. Kemiriciler,

evcil hayvanlar, artropodlar, kurbağa, kaplumbağa gibi hayvanlar enfekte

ve taşıyıcı olabilirler. Hastalık, enfekte hayvanlar ve u¨ru¨nleri veya kontamine

sular ile bulaşır. Bakteri bulaşı; deri, mukoza, konjonktiva veya inhalasyon

yoluyla olabileceği gibi, iyi pişmeden tu¨ketilen gıdalar aracılığı ile de olabilir.

Çok ku¨cu¨k dozları enfeksiyona neden olabilir, derialtı 10 bakteri, inhalasyonla

10-50 bakteri bulaşı hastalığın gelişimi için yeterlidir (3,4). Laboratuvar çalışmaları

sırasında bulaş sık goÅNru¨lu¨r, bu nedenle çok dikkatli olunması ve gerekli

önlemler alınmadan bu bakteri ile çalışılmaması gerekir (1,2).


Uzm. Dr. Abdulkerim ELMAS, Prof. Dr. Metehan ÖZEN

Hastane Enfeksiyonları (HE), bu¨tu¨n klinik disiplinleri yakından ilgilendiren

önemli bir enfeksiyon hastalıkları grubunu oluşturmaktadır. Teknolojideki gelişmelere

paralel olarak medikal teknolojinin de hızla ilerlemesi sonucu pahalı

ve sofistike tekniklerin rutin kullanıma girmesi ve buna bağlı olarak du¨şu¨k doğum

ağırlıklı bebeklerin yaşama şansının artması, bağışıklığı baskılanmış hasta

grubunun artması (organ ve kemik iliği nakli, radyoterapi vb.), toplumdaki

bireylerin yaşam su¨resinin uzaması, altta yatan hastalığı olan hastaların modern

tedavi olanaklarına kavuşması, invazif girişimlerin artması, cerrahi girişimlerin

yaygın kullanılması HE’nın önemini arttırmaktadır.

Hu¨ku¨metler giderek artan sağlık harcamalarını kısmak için bazı “sağlık reformları”

hayata geçirmektedir. HE’nın kontrolu¨, ABD’de yapılan çalışmalarda

ekonomik olarak maliyet-etkin saptanmıştır. Haley ve arkadaşlarının yapmış

olduğu çalışmalarda, “Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control

(SENIC)” projesi ve “National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS)” sistemi

esas alınarak 250 yataklı bir hastanede (yıllık tahmini HE olgusu 524, ek

yatış su¨resi 2000 gu¨n, 20 oÅNlu¨m ve 1 milyon dolar ek maliyet oluşturduğu standart

olarak kabul edilerek) yaklaşık 60,000 doları bulan enfeksiyon kontrol programı

harcamasıyla HE oranı %32 du¨zeyinde azalmaktadır. Bununla beraber 168

HE olgusunun önlenebileceği ve 260,000 dolarlık net kazanç sağlanabileceği ortaya

konulmuştur. HE sıklığını %50 oranında azaltmakla ise 1000 gu¨nlu¨k ek yatış

su¨resinin engellenebileceği ve 440,000 dolar civarında bir kazanç sağlanacağı

bildirilmiştir.


Prof. Dr. Fadıl VARDAR, Uzm. Dr. Başak YILDIZ

Özet

Çocukluk yaşlarında en sık goÅNru¨len problemlerden biri, deri doÅNku¨ntu¨lerinin

ayırıcı tanısını yapmaktır. Bazen deneyimli bir klinisyen bile doÅNku¨ntu¨lu¨ bir çocukla

karşılaştığında doÅNku¨ntu¨ yapan hastalığın tanısında zorlanmaktadır. Ekzantemler

ile seyreden birçok hastalığın doÅNku¨ntu¨leri birbirine benzer ve klinik

olarak ayırt edilemeyebilir. Diğer taraftan her hastalığın klinik tablosu farklı deri

lezyonları ile karakterize özellikler gösterir. Bu klinik ve laboratuvar özellikleri

bilmek doğru tanı koymak açısından önemlidir.

Summary

Differential diagnosis of eruptive diseases in the childhood is a common

problem which is sometimes difficult to decide even for experienced people.

Signs and symptoms of so many eruptive diseases are represented with similar

lesions and they cannot be distinguished easily to each other. On the other

hand every disease can show different clinical features and skin lesions and

it is important to know this clinical and laboratory findings to diagnose accurately.


Uzm. Dr. Nevin HATİPOĞLU, Uzm. Dr. Hu¨sem HATİPOĞLU

Özet

Bronşiyolit hayatın ilk iki yılında goÅNru¨len, sıklıkla solunum viruslarının neden

olduğu, havayollarında tıkanma semptom ve bulgularının gözlendiği akut

bir hastalık olarak tanımlanabilir. Viruslar içinde en sık olarak respiratuvar sinsisyal

virus etken olarak saptanır. Prematu¨relik, bronkopulmoner displazi ve siyanotik

doğumsal kalp hastalığı bronşiyolitin ağır seyrettiği yu¨ksek riskli gruplardır.

Klinik olarak solunum yolu tıkanma ve radyolojik olarak akciğerlerde aşırı

havalanma bulguları ön plandadır. Solunum salgılarının viral incelemeleriyle

kesin etken belirlenebilir. Tedavide oksijen desteği ve sıvı dengesinin sağlanması

genellikle yeterlidir.

Summary

Bronchiolitis can be defined as an acute disease usually caused by respiratory

viruses, with symptoms and signs of obstruction in airways in first two years of

life. Respiratory syncytial virus has been isolated most frequently as a causative

agent. Prematurity, bronchopulmonary dysplasia and cyanotic congenital heart

disease have been shown to be the risk factors for developing severe bronchiolitis.

Signs of respiratory tract obstruction clinically and overinflation in lungs

radiologically are prominent. Viral work-up of respiratory secretions yields the

definitive diagnosis. Oxygen support and adequate hydration of the patient are

usually sufficient for the therapeutic intervention.

Kitaplarımız

Hipertansıyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler TÜKENDİ

Selen Yayıncılık

0,00
İncele

Aile Hekimliği Başucu Kitabı TÜKENDİ.

Selen Yayıncılık

0,00
İncele

Diyet & Dermatolojik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

80,00
İncele

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00
İncele

Gölgenin Rengi

Selen Yayıncılık

22,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.