Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Kasım - Aralık 2013 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 5 Sayı:6
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Anne su¨tu¨ bebeklerin doğal gıdasıdır. İlk 6 ay tek başına bir bebeğin tu¨m besin gereksinimini karşılamaktadır. Du¨nya Sağlık Örgu¨tu¨ 6. aydan sonra tamamlayıcı besinlerle birlikte anne su¨tu¨ verilmesinin 2yaşa kadar su¨rdu¨ru¨lmesini önermektedir. Gelişmekte olan u¨lkelerde anne su¨tu¨ sağ kalımı dahi belirleyicidir. Gerek besin içeriği nedeniyle malnu¨trisyonu önlemesi gerekse içeriğinde bulunan immu¨nolojik faktörler aracılığıyla enfeksiyonlardan koruması mortaliteyi azaltan en önemli faktörlerdir. Morbidite u¨zerine etkileri de birçok meta-analitik çalışmalarla ortaya konmuştur. Enfeksiyon hastalıklarından özellikle otitis media, u¨st solunum yolu enfeksiyonları ve gastroenteritleri önlediği ya da su¨resini kısalttığı, anne su¨tu¨ ile beslenen çocuklarda atopik dermatit, astım gibi alerjik durumların daha az göru¨ldu¨ğu¨ bilinmektedir. SIDS’e bağlı ölu¨mlerin azaldığı, preterm ve term bebeklerde nörolojik gelişimin anne su¨tu¨ ile daha iyi sağlandığı, ileride gelişebilecek tip 2 diabet, obezite, hipertansiyon gibi sağlık sorunlarının daha azalacağı epidemiyolojik verilerle de ortaya konmuştur.

Summary

Breast milk is the natural food for infants. Breast milk contains all the nutrients an infant needs in the first six months of life. Exclusive breastfeeding is recommended up to 6 months of age, with continued breastfeeding along with appropriate complementary foods up to two years of age. In developing countries breastfeeding is one of the most effective ways to ensure child health and survival. Human milk contains immune related components which are effective in protecting against infectious disease such as otitis media, upper respiratory infections, diarrhoea. The rate of allergic disorders like atopic dermatitits and asthma is reduced with breast feeding in early infancy. Neurodevelopmental outcome was found more favorable with breast feeding. In many studies positive effect on cognitive functions in early childhood were demonstrated. Breastfeeding may also have long-term benefits such as lowering blood pressure and cholesterol and reducing the prevalence of obesity and type 2 diabetes.

Prof. Dr. Neslihan TEKİN


Çocuğun gelişim özellikleri nedeni ile erken çocukluk dönemi bebeklik (0-1 yaş) ve erken çocukluk (1-4 yaş) olarak ayrılabilir. Bu yazıda doğum sonrasından başlayarak yenidoğan, su¨tçocukluğu ve erken çocukluğun ilk dönemlerini kapsayan ve bebeğin anne ve/veya bakıcının etkin olduğu ilk 3 yaştaki beslenmeye ilişkin bilgiler derlenmiştir. Bebeklik döneminde beslenme bebeğin bakımının temelini oluşturur. Etkili ve yeterli beslenme çocuğun hem bu¨yu¨mesini hem de gelişimini destekler. Yaşamın ilk yılında önerilen beslenme; her bebeğin ilk altı ay boyunca tek başına anne su¨tu¨ ile beslenmesi, altıncı ayda uygun şekilde tamamlayıcı beslenmeye geçilmesi ve anne su¨tu¨ne iki yaşına kadar devam edilmesi şeklindedir.

Doç. Dr. Sezin Aşık AKMAN


Özet

Okul öncesi çocukların hızlı bu¨yu¨me ve gelişme su¨recinde oldukları için ve genellikle fiziksel olarak aktif oldukları için enerji ve besin ögesi gereksinmeleri yu¨ksektir. Bu grup çocuklar için sağlıklı bir beslenme programı bilimsel ve pratik verilere dayanarak planlanmalıdır. Bilimsel veriler normal bu¨yu¨me ve gelişmeyi desteklemek için yeterli enerji ve besin ögesi alımı önerileridir. Bu öneriler yeterli ve dengeli beslenme programının yetişkinlikteki kronik hastalıklar u¨zerine önleyici etkileri du¨şu¨nu¨lerek planlanmaktadır. Pratik veriler ise yöresel veya ulusal beslenme alışkanlıkları, besine ulaşabilme, besinin maliyeti ve çocukların tat tercihleridir. Okul öncesi çocuklara eşit aralıklarla du¨zenli öğu¨n tu¨ketmeleri, öğu¨n aralarında da miktar olarak az, uygun besinleri tu¨ketmeleri önerilmelidir.

Summary

Preschool children have high energy and nutrient requirements, as they are still undergoing quite rapid growth and development and are usually physically active. A healthy diet for small children should be devised on the basis of both scientific and practical considerations. Scientific data are the adequacy of the intake in comparison to recommendations for energy and nutrient intake to support normal development and growth, taking into account the preventive effects of an adequate diet on chronic diseases of adulthood. Practical data are regional or national dietary habits, availability and cost of foods, and taste preferences of children. Preschool children should be offered small meals at regular times as well as small, suitable, snacks in between meals.

Dr. Hu¨lya GÖKMEN ÖZEL


Özet

Akut ishal gelişmekte olan u¨lkelerin çocuklarında hala önde gelen mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. İshalli çocuğun uygun beslenmesi malnu¨trisyon ve dolayısıyla mortalite hızının du¨şmesi açısından önemlidir. İshal tedavisinde en önemli nokta ağızdan sıvı tedavisi ve beslenmenin devam ettirilmesidir. Bebek anne su¨tu¨ ile besleniyorsa emzirmenin devamı için çaba gösterilmeli, anne su¨tu¨ ile beslenmiyorsa ozmolaritesi du¨şu¨k gıdalar tercih edilmelidir. Laktoz intoleransı gelişti ise laktozsuz kazein hidrolizatları veya soya bazlı mamalar kullanılmalıdır. Katı veya yarı katı gıdalarla beslenenlerde ozmolarite ve posası du¨şu¨k olan pirinç lapası, patates pu¨resi gibi gıdalar tercih edilmelidir. Viral etkenlere bağlı ishallerde elde edilen olumlu sonuçların aksine, bakteriyel ishallerde tedaviye probiyotik eklenmesinin hastalığın seyrinde viral ishaller kadar etkili olmadığı du¨şu¨nu¨lmektedir. İshalin iyileşme döneminde önceki ağırlığına ulaşmasına yardım edilmelidir. Bu doğrultuda du¨zenlenen beslenme tedavisi ile ishale bağlı komplikasyonları azaltmak mu¨mku¨n olabilecektir.

Summary

Acute diarrhea in children continues to be a leading cause of mortality and morbidity in developing countries. The proper feeding of a child with diarrhea is important in order to prevent malnutrition, and therefore decrease mortality. The most important element of treatment for diarrhea is oral fluid administration and feeding. If the baby is breastfeeding, effort should be made to keep that so; if not, nutrition with low osmolarities should be chosen. If the baby becomes lactose intolerant, lactosefree casein hydrolysate formulas or soybean-based formulas should be chosen. For babies feeding on solid food, since they have low osmolarity and less dreg, foods like mashed rice or mashed potato should be chosen. Despite having positive outcomes from viral causes, it is generally believed that probiotic foods do not really affect outcomes in bacterial diarrhea. During the healing period, it is important to help the patient reach the former weight. A feeding regimen for that would be beneficial to reduce the complications caused by diarrhea.

Doç. Dr. Neşe ÖZKAYIN


Sağlıklı beslenme için tu¨ketilen gıdaların içeriğinin uygun olması kadar gıdanın hijyenik şartlarda hazırlanıp gu¨venle tu¨ketilecek durumda olması gerekmektedir. Gıdanın hazırlanma öncesi, hazırlanma sırasında ya da hazırlandıktan sonraki su¨reçlerde meydana gelebilecek mikrobiyal veya kimyasal kontaminasyonlar çocukluk döneminde sık göru¨len durumlar olan gıda kaynaklı intoksikasyonlara veya akut gastroenteritlere neden olmaktadır. ABD’ de gıdaya bağlı hastalık nedeniyle her yıl 48 milyon kişi etkilenmektedir. Gastroenterit her yıl tu¨m du¨nyada 5 yaş altındaki 2 milyon çocuğun ölu¨mu¨ne yol açmaktadır (1). ABD’de 2012 yılında beslenmeye bağlı 19,531 enfeksiyon, enfeksiyona bağlı 4,563 hastaneye yatış ve 68 ölu¨m meydana geldiği bildirilmiştir (2). Birçok enterik patojenler gıdalardan izole edilmekle birlikte Scallan ve ark.’ları (3) yaptıkları çalışmada 5 yaş altındaki çocuklarda gıdaya bağlı meydana gelen akut gastroenterit etkeni olarak Non-tifoidal Salmonella (%42), Campylobacter (%28), Shigella (%21), Yersinia enterocolitica (%5) ve Escherichia coli O157 (%3) olarak tespit etmişlerdir. En sık besin intoksikasyonuna yol açan gıdalar pastörize edilmemiş su¨t, az pişmiş veya çiğ deniz mahsulleri, uygunsuz saklanmış veya az pişmiş et, sosis ve şarku¨teri u¨ru¨nleri ve kontamine yumurta olmakla birlikte uygun olmayan şartlarda elde edilmiş, işlenmiş, sunulmuş ve tu¨ketilmiş olan tu¨m gıdalarla da hastalıklar meydana gelebilmektedir.

Prof. Dr. İpek AKMAN,

Uzm. Dr. Yeşim COŞKUN


Özet

İnfantil kolik; doğumdan 4 aylığa kadar olan bu¨yu¨me geriliği olmayan su¨t çocuklarında başka bir nedenle açıklanamayan haftada en az u¨ç gu¨n, gu¨nde u¨ç saati aşan huzursuzluk ve ağlama nöbetleri ile seyreden bir durumdur. Birçok neden öne su¨ru¨lmu¨şse de etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Ayırıcı tanıda enfeksiyonlar, travma, gastrointestinal, metabolik ve nörolojik sorunlar göz önu¨nde bulundurulmalıdır. Kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bebeklerde inek su¨tu¨ alerjisinden şu¨phelenildiği durumlarda hipoalerjen mamalar ve annelere hipoalerjen diyet uygulaması kısa su¨reli denenebilir. Tamamlayıcı, davranışsal ve ilaç tedavilerin faydalarını gösteren kanıtlar sınırlıdır ve ilaçların yan etkilerine karşı dikkatli olunmalıdır.

Summary

Infantile colic is a relatively common disorder seen in normally developing 0-4 month’s old infants presenting with crying episodes and excessive irritability lasting more than 3 hours per day and at least 3 days per week which cannot be explained otherwise. Although many causes have been suggested, its etiology is not clarified yet. In differential diagnosis; infections, trauma, gastrointestinal, metabolic and neurologic disorders should be considered. There is no certain treatment yet. When allergy to cow milk is suspected, hypoallergenic formula and hypoallergenic diet of the mother can be tried for a short period of time. There is limited evidence which show advantages of complementary and behavioral treatment and pharmacotherapy; and it is very important to be cautious about the side effects of drugs.

Doç. Dr. Rıdvan DURAN


Özet

Gu¨nu¨mu¨zde beslenmenin sağlık u¨zerine etkileri yoğun olarak tartışılmakta, görsel ve yazılı basın ile tu¨m sanal iletişim kanallarında konuya ilişkin çok sayıda haber yer almaktadır. Beslenme kısaca; bu¨yu¨me, yaşamın su¨rdu¨ru¨lmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılması olarak tanımlanır. Metabolik reaksiyonların gerçekleşmesi ve enerji sağlamak için beslenme yoluyla karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler ve mineraller gibi besin öğelerine gereksinim vardır. Du¨nya Sağlık Örgu¨tu¨nu¨n (WHO, 2003) diyet, beslenme ve kronik hastalıkların önlenmesine ilişkin raporunda, beslenmeye bağlı kronik hastalıklardan obezite, diyabet, kardiyovasku¨ler hastalıklar, kanser, diş rahatsızlıkları ve osteoporozun önlenmesi konusunda durum değerlendirmesi yapılmış ve alınması gereken önlemlere dikkat çekilmiştir. Sağlıklı beslenme ile fetal dönemden başlayarak, bebeklik, çocukluk, adolesan, yetişkin ve yaşlılık dönemlerinde ortaya çıkan beslenmeye bağlı kronik sorunların önu¨ne geçmek ve yaşam kalitesini artırmak mu¨mku¨ndu¨r. Bu derleme makalede, beslenmenin önemli makro besin öğelerinden biri olan proteinlerin insan sağlığı u¨zerine etkileri literatu¨re dayalı olarak incelenmiştir.

Summary

The effects of nutrition on health care today is heavily debated. There are several visual and written presses with all virtual communication channels for a large number of news. Nutrition can be defined as utilization of nutrients to growth, sustainable life and protect health. Carbohydrates, proteins, lipids, minerals and vitamins are main nutrients required for metabolic reactions and energy supply. World Health Organization (WHO, 2003) evaluated the chronic diseases based on nutrition and diet such as obesity, diabetes, cardiovascular diseases, cancer, dental disease and osteoporosis and draw attention to strategic actions for promoting healthy diets. Healthy nutrition is the major issue to avoid chronic diseases based on nutrition and to increase life quality starting from the fetal period through the whole life; infancy, childhood, adolescence, adulthood and elderly periods. The purpose of this review article is to examine the effects of diet protein on human health based on the literature.

Yrd. Doç. Dr. Nihal BÜYÜKUSLU


Gastrointestinal sistem bağışıklık sisteminin birinci basamağını oluşturur. İç organların dış du¨nyayla iletişimini sağlamaktadır. Böyle bir sistemde dış etkenlerden korunmak için oluşturulmuş bir koruma mekanizması gereklidir. Bu koruma mekanizmasının en önemli bileşeni tu¨m gastrointestinal sistem boyunca yer alan probiyotik organizmalardır (1). Probiyotiklerin en çok kolonize olduğu bölge ise kolondur. Bu mikroorganizmalar konağın fizyolojisi, bağışıklık sistemi ve metabolizması için gerekli ve vazgeçilmezdir (2). Bilinen probiyotikler olan laktobasiller ve bifidobakteriler dışında bağırsakta bulunan daha fazla mikroorganizma mevcuttur. Örneğin bunlardan biri Klostridya tu¨rleridir. Klostridya tu¨rleri başlıca bu¨tirat oluşturmaktadır. Bu¨tirat sağlıklı epitelin korunması için önemli olan bir substrattır. Bu mikroorganizmalarında uygun enzimleri oluşturabilmek için prebiyotiklere ihtiyacı vardır. Burada unutulmaması gereken önemli bir nokta prebiyotiklerin sadece bağırsak için olumlu bakterilerin bu¨yu¨mesi ve çoğalması için kullanılmaması patojen bakterilerinde prebiyotikleri kullanma ihtimalidir (3).

Yrd. Doç. Dr. Ayça Esra KUYBULU,

Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Kitaplarımız

Kalp Hastalıklarında Sizin Sorularınıza Cevaplar

Selen Yayıncılık

25,00
İncele

30 Soruda Grip

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ

Selen Yayıncılık

80,00
İncele

Karotis Arter Darlıkları: Cerrahi Tedavi

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler

Selen Yayıncılık

60,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.