Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00

Kanıta Dayalı Dermatolojik Tedavi

Selen Yayıncılık

225,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Eylül - Ekim 2012 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 4 Sayı:5
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Du¨nya Sağlık Örgu¨tu¨ prote in-enerji malnu¨trisyonunu (PEM) “enerji ve besin ögeleri bakımından hayatta kalma, bu¨yu¨menin sağlanması ve özel fonksiyonlar için vu¨cudun ihtiyaç duyduğu ile alımı arasında hu¨cresel du¨zeyde dengesizlik” olarak tanımlamaktadır. Malnu¨trisyon enerji, protein ve diğer besin ögelerinin fazla veya eksik alınması anlamına gelse de burada yetersiz beslenme ve protein-enerji malnu¨trisyonu konu edilmiştir.

Prof. Dr. Yeşim ÖZTÜRK


Özet

Malnu¨trisyon; vu¨cudun bu¨yu¨me ve işlevlerini yerine getirmesi için gereken besin ve enerji miktarı ile var olan destek arasındaki hu¨cresel dengesizliktir. Du¨şu¨k ve orta gelirli u¨lkelerde 5 yaşından ku¨çu¨k çocukların % 20’si du¨şu¨k kilolu iken %32’si bodurdur. Altta yatan hastalığa göre PEM prevalansı değişir. Çoğul hastalık tanısı olanlarda ve nörolojik problemi olan hastalarda PEM daha sık göru¨lu¨r. Karışık tablo sıkça göru¨lse de ağır PEM denilince akla 2 klinik gelir, Marasmus ve Kwashiorkor. Bu iki tablo kliniklerine göre ayrılsalar da, temel farklılıkları kwashiorkordeki ödem varlığıdır. PEM, vu¨cudumuzdaki bu¨tu¨n organ sistemlerini etkileme potansiyeline sahiptir. DSÖ yaklaşım için 3 fazlı bir formu¨l geliştirmiştir: Canlandırma ve stabilizasyon fazı (Faz1), beslenme rehabilitasyonu fazı (faz2) ve takip ve tekrarın önlenmesi faz› (Faz3).

Summary

Malnutrition is the cellular imbalance between the supply of nutrients and energy and the body’s demand to ensure growth and functions. 20% of children younger than 5 years in low-to-middle income countries were underweight while 32% were stunted. The prevalence of malnutrition varied depending on their underlying medical conditions. PEM is more frequently seen in patients with multiple diagnosis and neurological problems. The two main clinical syndromes of PEM are marasmus and kwashiorkor, although a mixed picture also is seen frequently. These are differentiated on the basis of clinical findings, with the primary distinction between kwashiorkor and marasmus being the presence edema in kwashiorkor. Malnutrition has the potential to affect all organ systems in the body. WHO has formulated a three-phase management approach: Resuscitation and stabilization phase (phase 1), nutritional rehabilitation phase (phase 2), and follow-up and recurrence prevention phase (phase 3).

Doç. Dr. Aygen YILMAZ


Çocuklarda bu¨yu¨me geriliği (failure to thrive); çocuğun kilosunun veya kilo alma hızının aynı cinsteki yaşıtlarına göre geri olması (5 persentilin altında olması veya izlem su¨recinde iki majör persentil altına inmesi) durumunda tanımlanan bir bulgudur (1). Bazı araştırmacılar bu tanıma boyun uzama hızındaki geriliği de dahil etmektedirler. Ancak boyun uzamaması tam olarak boy kısalığı olarak tanımlanır (1,2). Eğer bu¨yu¨me geriliği uzun su¨re devam ederse boy uzaması da sekonder olarak etkilenir. Bu¨yu¨me geriliği çocuk kliniklerine başvuran çocuklar arasında yu¨zde yirmiye varan oranda göru¨ldu¨ğu¨ için tanımlanması ve altta yatan hastalığın tedavisinin erken dönemde yapılması, uzun su¨reli kalıcı sekellerin önlenmesi açısından önemlidir.

Yrd. Doç. Dr. Şamil HIZLI, Prof. Dr. Benal BÜYÜKGEBİZ


Özet

İştah yiyeceğe karşı duyulan bilinçli istektir ve iştah kontrolu¨ başta gastrointestinal sistem olmak u¨zere santral sinir sistemi, pankreas ve adrenal bezler tarafından sağlanır. İştahsızlık çocukluk çağında sık göru¨len bir semptomdur ve değerlendirilmesinde gelişim, beslenme ve aile öyku¨su¨ önemlidir. İştahsızlık beslenme bozukluklarının bir  belirtisi olabilir. Beslenme bozuklukları organik ve fonksiyonel olarak ayrılabilir ve biyolojik, davranışlar ve sosyal faktörlerden etkilenir. Kişisel, ailevi, ekonomik, çevresel ve sosyo-ku¨ltu¨rel faktörler iştahı etkileyebilir. Bu yazıda aile ve hekim için zor hasta olan iştahsız çocuğa yaklaşım konusunda literatu¨r bilgileri ışığı altında önerilerde bulunulmuştur.

Summary

Appetite is a conscious desire for food and it is regulated mainly by the gastrointestinalsystem, pancreas and adrenal glands. Poor appetite is a common problem in childhood. For assesment, history of development, nutrition and family is important. Poor appetite may also be a symptom of feeding disorders. Even though the etiology of feeding disorders may be classified as organic or functional, İt indeed reflects the complex interaction of biological, behavioural and social factors. Personal, familial, economic and sociocultural factors may affect appetite. İn this review, aproaches to a child with low appetite who presented a problem for his / her family and doctor are discussed in the light of recent literature.

Dr. Fatih ÜNAL


Kemoterapi alan hastalarda malnu¨trisyon göru¨lebilir. Prevalansı yaşa, kanserin evresine, sağaltıma ve sosyoekonomik koşullara bağlı olmak u¨zere %8- 60 arasında değişir (1,2). Standart risk akut lenfoblastik lösemili (ALL) hastaların bile tanı anında %7’sinde kilo kaybı vardır (1). Tanı anında malnu¨trisyon olmasa bile kanser sağaltımı başladıktan sonra çocuklar kilo kaybedebilirler.

Prof. Dr. Mehmet KANTAR


Sağlıklı hu¨crelere göre kanserli hu¨crelerin iyonize X ışınlarına duyarlılığı daha yu¨ksektir. Radyoterapide iyonize radyasyon kullanılarak duyarlı kanser hu¨crelerinin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. X ışınları derin doku katmanlarına kadar kolayca ulaşabildiğinden, tu¨mör dokusunun alt katmanlarındaki kanser hu¨crelerinin yok edilebilmesi radyoterapi ile mu¨mku¨n olabilmektedir. Radyoterapinin etkisi DNA veya biyolojik moleku¨llerde doğrudan bazı değişikliklere yol açması sonucu ortaya çıkar; kanserli hu¨crenin bölu¨nme ve çoğalmasının durması ile ölmesi. Bu nedenle kanserli hastaların tedavisinde radyoterapi yalnız başına veya cerrahi ve/veya kemoterapi ile birlikte uygulanabilmektedir.

Uzm. Dr. Halil Haldun EMİROĞLU


Nörolojik hastalıkların spektrumu çok çeşitlidir. Akut beyin zedelenmesi, spinal kord zedelenmesi, kronik nörolojik sorunlar, serebral palsi ve motor fonksiyon bozukluğu olan hastalar ile epilepsi hastalığı olan çocuklar birçok alanda desteğe ihtiyaç duyar. Beslenme başta olmak u¨zere birçok yaşamsal öneme sahip yaklaşımlar hastaya göre planlanmalıdır. Kronik hastalıklar sadece çocuğu değil, onun içinde bulunduğu çevre içindeki başta anne olmak u¨zere tu¨m bireyleri farklı boyutlarda ve yönlerde etkiler. Hekim ve hemşire hizmeti yanı sıra beslenme terapistleri, sosya çalışmacı, diyetisyen ve fizyo terapist desteği nörolojik sorunlu çocuk ve ailesi için gereklidir.

Prof. Dr. Serap UYSAL

Kitaplarımız

Kardiyoloji Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

TUS VE YDUS İÇİN YENİDOĞAN SORU BANKASI

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

NÖROŞİRÜRJİDE ŞANT CERRAHİSİ

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Hipertansıyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler TÜKENDİ

Selen Yayıncılık

0,00
İncele

30 Soruda Grip

Selen Yayıncılık

100,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.