Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Pratik Neonatoloji

Tıbbi Yayınlar Merkezi

162,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Ocak - Şubat 2013 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309 - 0461
Online ISSN : ..........
Dil : Türkçe
Cilt : 5 Sayı 1
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Değişen sağlık ve sağlık bakımı kavramları nedeniyle, kişinin öznel durumunun ve sağlığına bakış açısının nesnel göstergeler kadar önemli olduğu du¨şu¨ncesi yaygınlaşmıştır. Oluşan yaşam kalitesi kavramı, sayılarla gösterilebilen ifadelere değil, kişinin tanımladığı sağlık ve hastalık kavramının sayısal olmayan öznel ifadelerine yönelmiştir. Değişen du¨nya ve gelişen sağlık hizmetleri, artık sadece hastalık ve tedavisiyle değil, kişinin sağlık ve hastalığa bakış acısı, bu konudaki hedef ve kaygılarını da göz önu¨ne almaktadır. Bu konuda en çok araştırılması gereken gruplardan biri, özellikleri dolayısıyla yaşlılardır. Bu makalede yaşam kalitesi ve yaşlılık kavramlarının kesişme noktaları vurgulanmıştır.


Geriatrik ölçme ve değerlendirme, yaşlı kişilerin tıbbi, psikolojik ve fonksiyonel yeteneklerini belirlemeye odaklanmış interdisipliner tanı yöntemlerinin bu¨tu¨nu¨ olarak tanımlanabilir. Geriatrik ölçme ve değerlendirme kısa-dönem mortaliteyi azaltabilir, evde yaşama şansını artırır, fiziksel ve kognitif fonksiyonları, yaşam kalitesini ve hastanın memnuniyetini iyileştirir. Geriatrik değerlendirme hastanede yatan geriatrik hastaların tedavisine pozitif katkı verebilir. Hastanede yatış su¨resini azaltabilir ve taburculuk sırasında hastanın fonksiyonel durumunu du¨zeltebilir. Geriatrik değerlendirmenin içeriğini; kognitif fonksiyonların, duygudurum bozukluklarının, duyusal kayıpların, fonksiyonel durumun, beslenme, mobilite, sosyal destek ve fiziksel çevrenin değerlendirmesi oluşturur. Bu derlemede geriatrik ölçme ve değerlendirme yöntemleri tartışılmıştır.


Bası u¨lserleri hastanın yaşam kalitesini du¨şu¨ren, sosyal ve ekonomik yönden ciddi yıkım oluşturan bir sağlık sorunudur. Önlenebilir bir hastalık olması nedeniyle u¨lser oluşumunu önleme yöntemlerinin sağlık çalışanlarınca ve yakınlarınca iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu yazıda bası u¨lserlerinin önemi, etyolojisi, patofizyolojisi, u¨lserlerin değerlendirilmesi ve tedavi yaklaşımları özetlenmiştir.


Giderek artan yaşlı popu¨lasyonun gereği olarak gu¨nu¨mu¨zde daha çok yaşlı kalp hastası ile karşılaşılmaktadır. Özellikle koroner olay sonrası bu insanların tekrar topluma kazandırılması ve kendi gu¨nlu¨k işlerini görebilecek fonksiyonel kapasiteye ulaştırılmaları oldukça önemlidir. Kardiyak rehabilitasyon veya başka bir deyişle sekonder korunma bu noktada, hastanın tedavisinin belki de en önemli parçalarından biridir. Kardiyak rehabilitasyon, hastaların mortalite ve morbiditelerinin multidisipliner ve örgu¨tlu¨ bir yaklaşım ile azaltıldığı mu¨dahaleler topluluğudur. Kardiyak rehabilitasyon her tu¨rlu¨ risk faktöru¨ ile mu¨cadeleyi, medikal tedaviyi, yaşam tarzı değişikliklerini, psikolojik desteği ve egzersiz eğitimini içerir. Egzersiz eğitimi, yaşlı popu¨lasyonda gençlerle aynı gu¨venilirlik ile yapılabilmektedir. Egzersizin beklenen faydaları da genç popu¨lasyon ile benzerdir. Egzersiz yapmasında sakınca bulunmayan tu¨m yaşlı hastalar bu programa katılma konusunda teşvik edilmeli, yeterli danışmanlık hizmeti sağlanmalıdır.


Kas iskelet sistemindeki dejenerasyon, yaşlanma su¨recindeki insan vu¨cudunda meydana gelen en çarpıcı değişikliktir. Bu durum kişinin gu¨nlu¨k yaşam aktivitelerini ve hayat kalitesini doğrudan etkiler. Kas kitlesi ve fonksiyonunda azalma, kemik dayanıklılığı ve kitlesinde kayıp yaşlanmanın bilinen sonuçlarıdır. Geriatrik yaş grubundaki kişiler kas - iskelet sistem hastalıklarının hemen hemen tu¨m tiplerinden etkilenebilirler. Ancak bazı hastalıklar bu yaş grubunda daha sık göru¨lu¨r. Bu yazıda osteoartrit, osteoporoz, kristal artropatiler gibi yaşlı popu¨lasyonda ön plana çıkan kas-iskelet sistem hastalıklarından bahsettik.


Yaşla gelen normal fizyolojik değişimler her iki cinste, cinsel istek ve performansı etkilemektedir. Yaşlanmayla birlikte eklenen tıbbi hastalıklar ve tedaviler de cinsel fonksiyon bozukluklarına predispozisyon oluşturmakta, presipite etmekte veya devam etmelerine katkıda bulunmaktadır. Cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisindeki ilerlemeler cinselliği, yaşam kalitesini etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bu yazıda yaşlanmanın getirdiği fizyolojik değişimlerin sonucu gelişen cinsel fonksiyonlardaki değişikliklerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır


Yaşlanan nu¨fusun artması ile birlikte bu¨tu¨n du¨nyada demans prevelansında artış olmaktadır. Sağlık plan ve projelerinin oluşturulmasında, demansa neden olan hastalıkların sınıflandırılması daha doğru bir yaklaşım oluşturulmasını sağlayabilir. Mekanizma, patoloji ve klinik özelliklere dayanan çeşitli sınıflamalar vardır ve her hasta demansa neden olan hastalığın patogenetik ve etiyolojik yönu¨ için demans sınıflandırılması içinde değerlendirilmelidir.


Boyun; gerek travmalar, gerekse boyun bölgesinde yer alan her bir dokunun kendine özgu¨ rahatsızlıkları ve yaşla artan dejeneratif su¨reçler nedeniyle ağrı yakınmasın en sık ortaya çıktığı bölgelerden biridir. Tu¨m du¨nyada boyun bölgesindeki ağrılar bel ağrılarından sonra ikincil sıklıkta göru¨len bölgesel ağrı sendromu olarak da bilinir. Her u¨ç kişiden birinin yaşamları su¨resince en az bir kez boyun ağrısı çektiği klasik bir literatu¨r bilgisidir

Yaşlı populasyonda bel ağrısı oldukça yaygın göru¨len kronik bir rahatsızlıktır. Bel ağrısının prevalansı yaşlı populasyonda tam olarak bilinmemektedir. Tu¨m du¨nya u¨lkelerinde olduğu gibi u¨lkemizde de 65 yaş ve u¨stu¨ndeki nu¨fus giderek artmaktadır. Yaş artışıyla birlikte kas iskelet yakınmalarında da artış oluşmaktadır. ABD’de yapılan bir çalışmada geriatrik populasyonda bel ağrısı en sık rastlanılan genel ve kas-iskelet sistemine yönelik yakınmaları arasında u¨çu¨ncu¨ sırada yer almaktadır


İlerleyen teknoloji ve yaşam koşullarındaki değişikliklerle birlikte insan ömru¨ de uzamıştır. Bu da bize yaşlı hasta grubunda artış olarak yansımaktadır. Yaşlı hastalardaki yandaş hastalıklar fazla sayıdadır. Bununla birlikte yaşlı hastalarda anestezi yönteminin seçimi de önem kazanmaktadır. Ayrıntılı bir hazırlık ve uygun anestezi yöntemi mortalite ve morbiditeyi azaltabilir.

Kitaplarımız

Diyet & Dermatolojik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

80,00
İncele

Gölgenin Rengi

Selen Yayıncılık

22,00
İncele

30 Soruda Grip

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

Dermatolojik Hastalıklarda Çinko`nun Önemi

Selen Yayıncılık

50,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.