Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Diyet & Dermatolojik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

80,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Ocak - Şubat 2011 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0461
Online ISSN : ..........
Dil : Türkçe
Cilt : 3 Sayı 1
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Akut öksürük, aile hekimlerine ve göğüs hastalıkları uzmanlarına başvuran hastalarda en sık karşılaşılan semptomlardan biridir. Üç hafta ya da daha az süreli öksürük akut öksürük olarak tanımlanır. Sıklıkla üst solunum yolu viral enfeksiyonu tarafından oluşturulur. Eşlik eden belirgin bir hastalık yoksa, akut öksürük selim ve kendini sınırlayıcıdır. Akut öksürükte ileri araştırma indikasyonları; hemoptizi, belirgin sistemik hastalık, yabancı cisim şüphesi ve akciğer kanseri şüphesidir. Hastaların önemli bir çoğunluğu OTC olarak adlandırılan reçetesiz ilaçları kullanma eğiliminde olmalarına karşın sıklıkla bu ilaçlar etkisizdir. Anahtar kelimeler: akut öksürük, ayırıcı tanı, tedavi.

Abstract

Acute cough is one of the most common symptoms for which patients seek medical attention from family physicians and pulmonologists. Acute cough is defined as cough present for 3 weeks or less. It most often is caused by a viral infection of the upper respiratory tract. In the absence of significant co-morbidity, an acute cough is normally benign and self-limiting. Indications for further investigation include hemoptysis, prominent systemic illness, suspicion of inhaled foreign body, suspicion of lung cancer. Many patients use over-the-counter medicines, which are often ineffective for symptom relief. Keywords: acute, differential diagnosis, treatment.


Özet

Farklı nedenlerle ortaya çıkabilen baş ağrısı, toplumda sık görülen ve hastayı hekime getiren en sık semptomlardan biridir. Tanıda esas olan dikkatli bir öykü ile primer baş ağrısını tüm sekonder baş ağrısı nedenlerinden ayırmaktır. Bu makalede baş ağrılı hastalarda ayırıcı tanıya gitmek için öyküde dikkat edilmesi gereken noktalar, primer baş ağrılarından olan migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı ve trigeminal otonomik sefaljiler ile tedavilerinden bahsedilmiştir. Anahtar kelimeler: Baş ağrısı, birinci basamak, ayırıcı tanı

Summary

Headache that may be the result of various reasons, is one of the most frequently seen symptoms that eventually forces the patient to visit a pshycian. The main objective of the diagnosis should be to be seperate the primary headache from the reasons of the secondary headache by careful inspection of the story. In this article, points in the story that require notable attention in order to reach the differential diagnosis in headache patients and primary headaches classified such as migraine, tension type headache, cluster headache, trigeminal autonomic cephalgias and their treatment are mentioned. Keywords: Headache, primary care, differential diagnosis


Özet

Amaç: Çalışmamızda obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) şiddeti ile hipertansiyon (HT) arasındaki ilişkiyi araştırdık.


Özet

Omuz ağrısı nedeniyle birinci basamak ve ikinci basamak Sağlık merkezlerine başvuran hastaların bir çoğunda problem subakromiyal sıkışma sendromu (SSS) olabilir. Omuzda şiddetli ağrıya neden olarak kişinin yaşam konforunu ciddi şekilde bozmaktadır. Amacımız SSS’nun etiyopatogenez ve ayırıcı tanısını hatırlatmak ve tanı yöntemlerinin literatür ışığında değerlendirilerek okura sunulmasıdır. Anahtar kelimeler: Omuz ağrısı, subakromiyal sıkışma sendromu, ayırıcı tanı

Summary

The problem in most patients admitted to primary Secondary health care centers due to shoulder pain may be subacromial impingement syndrome (SIS). It impairs the quality of one’s life seriously by causing severe pain in the shoulder. Our purpose is to remind the etiopathogenesis and distinctive diagnosis of SIS, and to present the diagnostic methods to readers by assessing them in view of literature. Keywords: Shoulder pain, subacromial impingement syndrome, differential diagnosis


Özet

Psikolojik stres ve koroner kalp hastalığı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde hastalık yüküne önemli katkılarda bulunmaktadır. Psikolojik stresin ateroskleroz için bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Stres, anksiyete ve depresyon gibi birçok psiko-sosyal risk faktörleri, koroner kalp hastalığı gelişme riskine ve kalp hastalığı olan bireylerde klinik seyrin ve prognozun kötüleşmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu yazıda psikolojik stres ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkiyi özetlemeyi amaçladık. Anahtar kelimeler: stres, kalp

Summary

Psychological stress and coronary heart disease are significant contributors to the burden of disease in both developed and developing countries. Psychological stress has been shown to be a risk factor for atherosclerosis. Several psychosocial risk factors, such as stress, anxiety and depression, are contributed both to the risk of developing coronary heart disease and the worsening of clinical course and prognosis in patient with heart disease. In this article we aimed to summarize the relationship between psychological stress and cardiovascular diseases. Keywords: Stress, heart


Nodül, klinik muayene sırasında tiroidte tespit edilen oval ya da yuvarlak şekilde olabilen çevre tiroid dokusundan kıvamca farklı oluşumlara verilen isimdir. Tiroid nodülleri, klinik olarak genellikle hasta veya yakını tarafından boyundaki şişliği fark ettiklerinde ya da rutin muayene sırasında veya boyun ultrasonografisi, boyun bilgisayarlı tomografisi gibi radyolojik çalışmalar sırasında saptanır.


Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), tüm dünya ülkelerinde önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre KOAH, dünyada en yaygın görülen 4. ölüm nedenidir ve her yıl 2.7 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır. 2004 yılında yayınlanan Sağlık Bakanlığı “Ulusal Hastalık Yükü (UHY)” çalışmasına göre, KOAH Türkiye’de 3. ölüm nedenidir ve 2010 yılında 40 bin ölüme neden olacaktır. Buna karşın gerek dünyada, gerekse de ülkemizde KOAH yeterince bilinmemekte, yeterince teşhis edilmemekte ve teşhis edilenler de etkili bir şekilde tedavi edilmemektedirler


Özet

Birinci basamak sağlık hizmetinde görev yapan aile hekimleri çoğu zaman hastanın ilk başvuru noktasıdır. Hastanın klinik özelliklerine göre tedavisi veya ilgili uzmanlık bölümlerine yönlendirilmesi aile hekimi kanalıyla olmaktadır. Genetik hastalıklar konusunda gün geçtikçe artan bilgi ve tanı olanaklarının çoğalması aile hekimlerinin de hastalarını doğru yönlendirebilmeleri için bu konuda yeterli bilgi sahibi olmalarını zaruri kılmaktadır. Bu makalemizde genetiğin pratik uygulamadaki rolü ve hastaya genetik açıdan yaklaşım ve klasik genetiğe ait temel bilgilerin sunulması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Aile Hekimi, Birinci Basamak Sağlık Hizmeti, Tıbbi Genetik, Genetik Kavramlar

Abstract

Primary care health service providers are the first ones that patients apply. Family physicians give therapy or direct their patient to specialists according to clinical diagnosis. Achivements in genetic diagnosis and genetic diseases enforce family physicians to improve their knowledge about genetic area. Our aim is to give basic genetic information and practical application of genetics to medical practice. Key Words: Family Physician, Primary Care Health Service, Medical Genetics, Genetic concepts

Kitaplarımız

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00
İncele

Çocukluk Çağında Akut İshalleri

Selen Yayıncılık

200,00
İncele

Biyoistatistik ve Kanıta Dayalı Laboratuar

Tıbbi Yayınlar Merkezi

108,00
İncele

Hipertansıyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler TÜKENDİ

Selen Yayıncılık

0,00
İncele

Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları

Selen Yayıncılık

100,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.