Üye Girişi

Zorunlu

ZorunluDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Eylül - Ekim 2014 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0461
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 6 Sayı:5
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Birinci basamak hekimlikte pratik uygulamarında u¨st solunum yolları olarak bilinen burun, farinks ve paranazal sinu¨slere ait enfeksiyonlarla sıkça karşılaşılır. Bu nedenle u¨st solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) denilince bu bölgeyi tutan nazofarenjit, faringotonsillit ve sinu¨zit akla gelir. Çeşitli etken patojenlere bağlı anatomik olarak epiglot ve u¨zerinde kalan bölgenin enfeksiyonları ÜSYE olarak geniş bir hastalık ve sendromlar grubunu oluşturmaktadır. Ayrıca çocukluk çağında hiç de azımsanmayacak sıklıkta otitis media da göru¨ldu¨ğu¨nden, otitis media da bu başlık altında değerlendirilecektir.

Abstract

Nose, pharynx and paranasal sinus known as upper respiratory tract belong to infections are frequently encountered in primary care practice. So the upper respiratory tract infections that holds this region, nasopharyngitis, pharyngotonsllitis and sinusitis, be mentioned. Anatomically, epiglottis and over region infections that connected to several pathogen factors occur a group of wide range of diseases and syndromes. Moreover, because of otitis media is not least as often seen in childhood, it will be considered under this heading.

Araş. Gör. Onur ÖZTÜRK

Araş. Gör. Başar DEMİR

Doç. Dr. Bektaş Murat YALÇIN

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜNAL


Gu¨nlu¨k etkinlikleri ilgi ve istekle yapabilme ve yaşamdan zevk almanın yerini u¨zu¨ntu¨, keder, mutsuzluk, isteksizlik, karamsarlık, umutsuzluk, suçluluk gibi duyguların almasıdır. Toplum içinde yaklaşık her 5 kişiden birinde tedavi gerektirecek du¨zeyde ruhsal bozukluk saptanabilir. Birinci basamak sağlık hizmetine başvuranlar arasında ise her 3 kişiden birinde tedavi gerektirecek du¨zeyde ruhsal bozukluklara rastlanabilir. Ülkemizde ruhsal sorunlar en sık bedensel yakınmalarla dile getirilir. Ruhsal sorunu olan hastaların yarıdan çoğu tedavi için ilk olarak birinci basamağa başvurur. Birinci basamakta tedavi edilmeden psikiyatriste gitmesi önerilen her dört hastadan yalnızca biri gider.

Dr. Bekir CEYLAN


Özet

Enfeksiyonlar ile alerjik hastalıklar arasındaki ilişki ilk kez hijyen hipotezi olarak gu¨ndeme gelmiştir. Bu hipoteze göre erken çocuklukta enfeksiyonlarla sık karşılaşmak immu¨n sistemi uyararak alerjik hastalık gelişimini azaltmaktadır. Buna karşın su¨t çocukluğu döneminde geçirilen RSV bronşioliti akciğer fonksiyonlarında bozulmaya ve astım oluşumuna neden olurken, erişkinlerdeki astım alevlenmelerinin en sık viral nedenini insan rinoviru¨su¨ (HRV) oluşturmaktadır. Alerjik veya enfeksiyoz olsun inflamatuar mekanizmalar u¨st ve alt havayollarını beraber etkilerler. Havayollarındaki kronik inflamasyon mukosilier klirensi bozar, mukus u¨retimini artırır, epitel yapısını bozar ve tu¨m bunlar doğal ve adaptif immu¨n yanıtta değişikliğe neden olur. Enfeksiyonlar alerjik hastalıkların gerek oluşumunda gerekse alevlenmesinde etkin rol oynuyor gibi göru¨lu¨rken, alerjik hastalıklar da kişilerin daha sık enfeksiyon geçirmesine yol açıyor göru¨nmektedir.

Abstract

The association between allergic diseases and infections first came to attention as hygiene hypothesis. This hypothesis states that exposure to infections in the environment early in life reduces the risk of developing allergies by boosting immune system activity. In contrast, brochiolitis with respiratory syncytial virus (RSV) in infancy causes a decrease in lung functions, and asthma. Besides, the most frequent cause of asthma attacks in adults is human rhinovirus (HRV). Whether of allergic or infectious origin, inflammatory mechanisms affect both the upper and lower airways. Chronic inflammation in airways increases mucus secretion, disturbs epithelial structure and mucociliary clearance, and all these events cause the adaptive immune response to change. While infections are likely to play a role in the appearance or exacerbation of allergic diseases, allergic disorders themselves seem to increase the frequency of infectious diseases as well.

Uzm. Dr. Mehtap KILIÇ 

Yrd. Doç. Dr Şu¨kru¨ Nail GÜNER 


Özet

Giderek artan nu¨fu¨s ve endu¨striyel faaliyetler çevre u¨zerinde ciddi tahribata yol açmakta, hava kirliliği ile ku¨resel ısınma gibi olumsuz iklim değişikliklerine yol açmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalar, hava kirliliği ve iklim değişikliğinin akciğer sağlığı u¨zerinde pek çok zararlı etkisine dikkat çekmektedir. Çevresel ve iklimsel değişiklikler, solunumsal hastalık prevelansını ve atak sıklığını etkilemekle beraber, solunum enfeksiyonları riskini de arttırmaktadır. Bu yazıda hava kirliliği ve iklim değişikliğinin solunum enfeksiyonlarıyla olan ilişkisi kısaca özetlenecek ve konu gu¨ncel literatu¨rler eşliğinde ele alınacaktır.

Uzm. Dr. Ayşe Bilge ÖZTÜRK 

Prof. Dr. Hasan BAYRAM


Özet

Nöropatik ağrı yaşam kalitesini etkileyen, tedavisi zor, ciddi kronik bir durumdur. Genel toplumdaki tahmini prevalansı en az %1 ila %5’tir. Nöropatik ağrı spontan ve uyarılmış ağrı ile karakterizedir. Birçok vakada tanı tıbbi öyku¨ ile birlikte nörolojik muayeneyle koyulabilir. Nöropatik ağrıyı nosiseptif ağrıdan ayırt edebilmek için farklı anketler hazırlanmıştır. Son yıllarda birçok grup tarafından nöropatik ağrının farmakolojik tedavisiyle ilgili kılavuzlar önerilmiştir. Semptomatik tedavinin yanı sıra altta yatan hastalığın tedavisne de odaklanılmalıdır. Klinisyen her hastanın durumunu esas alan özel farmakolojik tedavi planı seçmelidir.

Abstract

Neuropathic pain is a serious chronic condition affecting quality of life and challenging to treat. The estimated prevalence in the general population is at least 1% to 5%. Neuropathic pain is characterized by spontaneous and evoked pain. In most cases, the diagnosis can be established by a combination of medical history and neurological examination. Different questionnaires intended to distinguish neuropathic pain from nociceptive pain. Guidelines on the pharmacologic treatment of neuropathic pain have been proposed by several groups in recent years. Besides symptomatic management, treatment should focus on the underlying disorder. The physician should select a specific pharmacological treatment plan based on the individual patient’s situation.

Doç. Dr. Özlem SOLAK


Özet

Travma du¨nyada en sık göru¨len mortalite ve morbidite nedenleri arasındadır. Travmanın en sık nedenleri trafik kazaları, du¨şmeler, delici-kesici-ateşli silah yaralanmaları, boğulmalar, yangın/yanık ve afetlerdir. Her yıl 5,8 milyon insan travma sebebiyle kaybedilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde acil servise yapılan başvurularının u¨çte birini, diğer gelişmiş u¨lkelerde %5-10’unu ve u¨lkemizde ise %4-25’ini travma oluşturmaktadır. Travmaya bağlı ölu¨mlerin yarısı olay yerinde ilk birkaç dakikada gerçeklesen ölu¨mlerdir. Hastaneye varış sonrası dakikalar ve saatler içinde gerçeklesen ölu¨mler ise %30 ile ikinci sırada yer alır. Travmalı hastaya yaklaşımın temel kuralları organize takım çalışması, resusitasyonda öncelikler, en ciddi yaralanma varlığının du¨şu¨nu¨lmesi, tanıdan önce tedavi, tam eksiksiz muayene, sık aralıklarla tekrar değerlendirme ve izlemdir. Hastane öncesi tedavinin organizasyonun, travmalı hastanın götu¨ru¨ldu¨ğu¨ hastane bileşenlerinin organizasyonu, uyum ile zamana karşı çalışmaları travmanın olumsuz etkilerini azaltılabilir.

Abstract

Trauma is the one of the most common reasons for morbidity and mortality in the world. Traffic accidents, falls, piercing-cutting-gunshot wounds, drowning, fire-burns and disaster are major reasons of trauma. About 5.8 million people each year are lost due to trauma. Trauma is consists of encounters of one-third in the USA, 5-10% in the other countries and 4-25% in our country to emergency service. Half of the deaths due to trauma occurred in the first few minutes of the trauma. One-third of the death due to trauma occurred in minutes and hours after arrival at the hospital. The basic rules of trauma patients are teamwork applying organized approach, determining priorities in resuscitation, the considering the presence of serious injury, treatment prior to diagnosis, complete a full examination, re-evaluation and monitoring at frequent intervals. The organization of pre-hospital treatment, organization of the hospital components where the traumatic patients were referred to, teamwork coordination and harmonization against time can reduce the negative effect of trauma.

Doç. Dr. Davut BALTACI

Doç. Dr. Ayhan SARITAŞ

Arş. Gör. Dr. Behiç Volkan BOZ

Uzm. Dr. Yasemin TÜRKER

Kitaplarımız

Biyoistatistik ve Kanıta Dayalı Laboratuar

Tıbbi Yayınlar Merkezi

108,00
İncele

Dermatolojik Hastalıklarda Çinko`nun Önemi

Selen Yayıncılık

50,00
İncele

TUS VE YDUS İÇİN YENİDOĞAN SORU BANKASI

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

30 Soruda Demir Çinko Birlikteliği

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ

Selen Yayıncılık

80,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.