Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Eylül 2011 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 3 Sayı:4
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Doğuştan kalp hastalıklarında beslenme bozukluğuna bağlı olarak kilo azlığından kronik malnu¨trisyona kadar değişen bu¨yu¨me ve gelişme geriliği göru¨lmektedir. Hastalıkları nedeni ile enerji gereksinimi artmış olan bu çocuklar gene hastalıkları nedeni ile yeterli beslenememektedirler. Beslenmelerindeki eksiklik tedavilerinin yetersiz olmasına, gecikmesine, hastanede kalış su¨relerinin uzamasına, enfeksiyonların sık ve komplikasyonlu olmasına ve cerrahi uygulamaların riskli olmasına neden olmaktadır. Bu yazıda doğuştan kalp hastalıklı çocuklarda göru¨len bu¨yu¨me ve gelişme geriliği nedenleri belirtilmiş, hastaların gereksinimleri, bu¨yu¨me ve gelişmelerini sağlayacak beslenme özellikleri verilmiştir.

Abstract

Failure to thrive (FTT) changed from underweight to chronic malnutrion is commonly seen in infants with congenital heart disease. FFT can be attributed to their low energy intakes and increased energy requirements. FFT in this children cause to insuffi ciency of therapy, increased risk and complication of infections, delay in surgical correction, and infl uences surgical outcome. This report is about the effective nutriotional regimen for management of the failure to thrive in infants with congenital heart diseases.

Prof. Dr. F. Sedef TUNAOĞLU


Özet

Kaproik asid, kaprilik asid, kaprik asid, laurik aside orta zincirli yağ asidleri (MCFA) denir. Ortak özellikleri, 6-12 karbonlu doymuş yağ asidleri olmalarıdır. MCT’ler suda ve du¨şu¨k ısıda eriyebilir olduklarından safra asidlerine, doğrudan emilip portal ven dolaşımına girebildiklerinden sağlam bir bağırsak epiteline, mitokondrilere doğrudan girebildiklerinden karnitine gereksinim duymazlar. MCT’ler (orta zincirli trigliseridler) MCFA’lerinden oluşurlar, hindistan cevizi, palmiye-hurma yağında bulunurlar. MCT’ler ketojenik diyette,prematu¨re mamalarında, ishalli hastalıkların, malnu¨trisyonun, kolestaz ve pankreas yetersizliğinin beslenme du¨zeninde kullanılırlar. Hızla sindirilen, pasif emilen, etkin enerji kaynağı olan MCT’ in beslenmedeki önemi ve yeri gu¨nden gu¨ne belirginleşmektedir.

Summary  

Caproic acid, caprilic acid, capric acid, and lauric acid are to be named as medium chain fatty acids (MCFAs). The common characteristics of MCFAs are to be saturated fatty acids, which have 6-12 carbons. MCTs do not need the bile acids, undamaged intestinal epithelium, and carnitine because of easy solubility in water and at low temperature, ability to be absorb directly to portal vein circulation, and facility of entrance to mitochondria. MCTs (medium chain triglycerides) are consist of MCFAs, found in coconut, palm oil. MCTs are being used at ketogenic diet, premature formulas, diets for diarrheal diseases, malnutrition, cholestasis and pancreatic insuffi ciency. The emphasis and importance of MCTs those rapidly digested, passively absorbed, to be effective source of energy, is gradually becoming evident.

Uzm. Dr. Ersin SAYAR, Prof. Dr. Reha ARTAN


Özet

Enteral beslenme hasta çocukların beslenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ağızdan alımı yeterli olmayan veya ağızdan beslenemeyen çocuklarda enteral beslenmenin malnu¨trisyonu önlediği, uzamış yatış su¨resi, sepsis gibi komplikasyonları azalttığı ve kronik hastalıkların rehabilitasyonunu kolaylaştırdığı bilinmektedir. Kısa su¨reli enteral beslenme gereken çocuklarda nazoenteral yol en uygun seçenektir. Uzun su¨reli enteral beslenme gereken çocuklarda PEG yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygun teknikle ve deneyimli bir pediatrik gastroenterolog tarafından açılan PEG, enteral yoldan beslenme için çok ku¨çu¨k bebeklerde dahi gu¨venle ve etkin uygulanan bir beslenme yöntemidir.

Summary

Enteral nutrition has been widely used for nutrition support in ill children. It knows that enteral nutrition prevents malnutrition, helps the rehabilitation of chronic illness and decreases the complications including sepsis and prolonged length of stay in children whose oral nutrition is no longer possible or adequate. Nasoenteral route is the best option in children for short-term enteral nutrition. PEG has been widely used in children for long-term enteral nutrition. PEG performed properly by an experienced gastroenterologist is safe and effective nutrition method for enteral feeding in even very small infants.

Yard.Doç. Sinan SARI, Yard. Doç. Ödül EĞRİTAŞ, Prof. Dr. Buket DALGIÇ


Özet

Malnu¨trisyon çocukluk çağı kanserlerinde majör problemlerdendir. Nutrisyonel durumun prognostik önemi tartışmalı olmasına rağmen, nutrisyonel desteğin medikal tedavinin önemli bileşenlerinden biri olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle beslenme durumunun izlenmesi ve malnutrisyon tedavisi, tanı anından tedavi kesimine kadar hatta hastanın daha sonraki izlemlerinde de şarttır.

Summary

Malnutrition is a major problem in children with cancer. Although the prognostic signifi cance of nutritional status remains controversial, it is generally accepted that nutritional support is an important component of medical therapy. Hence evaluation of nutritional status and treatment of malnutrition are essential from diagnosis of the disease to the completion of therapy and also during the follow-up.

Prof. Dr. Rejin KEBUDİ


Kritik hastalıklar önemli derecede protein yıkımına, endojen proteinlerin kaybına, doku ve organlarda ağırlık azalmasına, immu¨n cevapta bozulma ile sonuçlanan ağır bir katabolizma ile birliktedir. Bu değişiklikler klinik olarak hastanın daha uzun su¨re yoğun bakım u¨nitesinde kalmasına, belki de daha uzun su¨re solunum desteğine gereksinim duymasına, tu¨m bunların sonucunda da septik şok ve çoklu organ yetmezliği ile sonuçlanabilecek nazokomiyal enfeksiyonlar gelişimine yol açacaktır. Kritik durumdaki hasta bireye yapılacak erken beslenme desteği ile hastalık sırasında oluşacak metabolik değişiklikleri kontrol etmek mu¨mku¨n olabilir.

Prof. Dr. Ayşegül TOKATLI


Özet

Beslenme durumunun iyi olması çocuklarda sağlıklı olmanın bir göstergesidir ve bundan dolayı çocukları değerlendirmenin en önemli parçası bu¨yu¨me ve beslenmenin değerlendirilmesidir. Beslenme durumunun değerlendirilmesi tıbbi ve beslenme öyku¨su¨nu¨, antropometrik ölçu¨mleri ve tam bir fi zik muayeneyi içermelidir. Tek bir antropometrik ölçu¨mden ziyade aralıklı olarak yapılan ölçu¨mler daha yararlıdır. Laboratuvar testleri beslenme durumunun değerlendirilmesinin bir parçası olmakla birlikte bunu sağlayacak yu¨ksek duyarlılık ve özgu¨llu¨ğe sahip tek bir test yoktur. Çocuklarda malnu¨trisyonun tanımı için altın bir standart hala yoktur.

Abstract

Having a good nutritional status is an indicator of health and well-being in children and therefore the most important part of the evaluation of children is the assessment of growth and nutrition. The assessment fo nutritional status must include medical and dietary history, anthropometric measurments, and fi ndings at physical examination. Nutritional assessment requires repeated anthropometric meauserements. Laboratory evaluation is a part of nutritional assessment but there is no single test that has high sensitivity and specifi city for determinig nutritional status accurately. A gold standart for the defi nition of malnutrition in children is still lacking.

Prof. Dr. Hasan ÖZEN


Kronik nörolojik hastalıklar, özellikle spastisite (serebral palsi) ve hipotoni ile gidenler, sekonder malnu¨trisyona yol açan önemli tıbbi su¨reçlerdir. Bu grup hastalarda malnu¨trisyon sıklığı %29-58 oranlarında bildirilmektedir. Yanı sıra %15-50’ye varan oranlarda mikrogıda eksikliklerine de rastlanmaktadır. Bunlar sıklıkla vitamin C, D, E, eser elementlerden Se, Zn, Fe ve esansiyel yağ asidi eksiklikleri şeklinde karşımıza gelmektedir. Malnu¨trisyon açısından en riskli grup özellikle tetraparazik serebral palsililerdir ve oran %90’lara ulaşabilmektedir. Malnu¨trisyon nörolojik sorunları ağırlaştırmakta ve çeşitli komplikasyonlara da yol açmaktadır.

Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

Kitaplarımız

30 SORUDA AŞI

Selen Yayıncılık

150,00
İncele

ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Çocuklarda Antibiyotik Kullanım İlkeleri & Antibiyotikler

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Çocukluk Çağında Akut İshalleri

Selen Yayıncılık

200,00
İncele

Diyet & Dermatolojik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

80,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.