Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ

Selen Yayıncılık

80,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Temmuz - Ağustos 2012 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309 - 0461
Online ISSN : ..........
Dil : Türkçe
Cilt : 4 Sayı 3
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Hiponatremi klinik uygulamada ensık göru¨len elektrolit bozukluğudur. Oluşum hızına bağlı olarak klinik belirtiler genellikle asemptomatik olmakla birlikte, çok ciddi beyin hasarı ve ölu¨mlede sonuçlanabilir. Patogenezde esas sorun sodyum dengesizliğinden çok, su dengesizliğidir. Bu olaydada ADH salgılanması %95 sorumlu temel mekanizmadır. Psödohiponatremi yapan durumlar tedavi planlanması açısında iyi ayırt edilmesi gerekmektedir. Asemptomatik olgularda sıvı kısıtlaması (0.8 L/gu¨n) yeterli olurken, ciddi hiponatremilerde %3 NaCl tedavide kullanılabilir. Son yıllarda ADH reseptör antagonistleride tedavide kullanılmaya başlanmıştır. Hiponatreminin hızlı du¨zeltilmeside santral pontin miyelinozis’e yol açabileceğinden, du¨zeltme 0.5-1 mEg/L/saat geçmemelidir. Hiponatremi tedavisi kontrollu¨ bir şekilde yapılaması çok önemlidir.


Özet

Kalp kapak hastalığı geçmişten gu¨nu¨mu¨ze etiyolojik nedenlerin sıklığında değişiklik olmakla birlikte hala global bir sorun olarak önemini devam ettirmektedir. Geri kalmış u¨lkelerde romatizmal nedenler daha sık göru¨lu¨rken gelişmiş u¨lkelerde dejeneratif nedenler ön plana çıkmaktadır. Kapak hastalığını tedavi etmek için kullanılan protez kapaklar, du¨zenli takip ve kontrolu¨ yapılmazsa nativ kapaklar kadar sorun oluşturma potansiyeli taşırlar.


Özet

Enfektif Endokardit kalbin endokardiyal yu¨zu¨nu¨n enfeksiyonu olarak tanımlanmıştır. Bu enfeksiyon kalbin bir veya birkaç kapağını, mural endokardı veya bir septum defektini içine alabilir. Antimikrobiyal terapilerdeki, tanıdaki ve cerrahi tekniklerdeki gelişmelere rağmen, enfektif endokardit halen hayatı tehdit edici potansiyel bir hastalıktır. Bu yazıda, Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) gu¨ncel kılavuzları gözden geçirilerek, aile hekimleri için enfektif endokardit profilaksisine yönelik pratik bilgiler edinilmesi amaçlanmıştır.


Özet:

Konjestif kalp yetersizliğinde (KKY) nörohormonal dengelerin sağlıklı bireylere göre bozulduğu bilinmektedir. Özellikle iyon dengesini du¨zenleyen renin-anjiotensin-aldosteron sisteminin aktivasyona bağlı olarak renal tubullerde gelişen moleku¨ler du¨zeydeki olaylar zinciri sonucunda, hipomagnezemi, hiponatremi ve hipokalemi gibi elektrolit bozukluklarına klinik pratikte sık rastlanmaktadır. KKY tedavisinde kullanılan tu¨m ilaçlar elektrolit dengesini etkilemektedir. KKY’nin optimal tedavisi elektrolit seviyelerinin yakın izlemini ve gerekirse du¨zeltilmesini de içerir. Bu derlemede KKY’de elektrolit dengesizliğinin patofizyolojisi, klinik önemi ve KKY tedavisinde kullanılan ilaçların elektrolitler u¨zerindeki etkileri gözden geçirildi.


Tiyazid grubu diu¨retikler uzun yıllardır en sık kullanılan antihipertansif ilaçların başında gelmektedir. Tam olarak etki mekanizmaları çözu¨lememiş olmakla birlikte böbrekte başlayan diu¨retik etkinliği takip eden direkt ve indirekt vazodilatör özellikleri ana mekanizmaları oluşturmaktadır. Tiazid diu¨retiklerin uzun su¨reli kullanımında bazı metabolik yan etkiler göru¨lebilmektedir. Bunların başında hiperu¨risemi, hipokalemi, hiperglisemi, yeni diabet gelişimi, hiperlipidemi sayılabilir. Özellikle yeni diabet gelişiminin ciddi kardiyovasku¨ler sonuçları olacağı için diabet gelişimi için risk altında bireylerde kullanımında, özellikle de beta blokerlerle kombinasyonunda dikkatli olunmalıdır. Kullanılması gerekiyorsa du¨şu¨k dozda, mu¨mku¨nse RAS blokerleri ile kombine edilerek başlanması ve metabolik parametrelerin yakın takibi önerilmektedir.


Özet: Geçmişte koroner arter ektazi veya anevrizmalarının trombu¨s ve distal embolizasyon, ruptu¨r ve spazma bağlı komplikasyon ve sonuçları ile ilgili yayınlar yapılmıştır; fakat tıkayıcı koroner arter hastalığının komplikasyon ve prognoza etkisi iyi bilinmemektedir.


Renin-anjiotensin-aldosteron sistemi (RAAS), kan basıncı regu¨lasyonunda ve vu¨cudun su- tuz hemostazında kilit rol oynamaktadır. Bu sistemi çeşitli aşamada bloke eden ajanlar bugu¨n hipertansiyon tedavisinin temelini oluşturmaktadır. Etkin kan basıncı kontrolu¨nde monoterapinin yetersiz kalması nedeniyle bugu¨n pek çok hastada, başlangıç ya da ardaşık tedavide, kombinasyon tedavileri kullanılmaktadır. Bu derlemede RAAS inhibitörleri ile en uygun kombinasyon seçenekleri kanıtlar eşliğinde özetlenmiştir.


Sistatin C, elastin ve kollajenin yıkımında rol oynayan katepsin grubu proteolitik enzimlerin gu¨çlu¨ bir inhibitöru¨du¨r. Aterosklerotik plak içindeki sistatin C eksikliğinin, proteolitik aktivitenin artmasına neden olarak plak kapsu¨lu¨nu¨n yırtılmasında ve klinik kardiyovasku¨ler olayların gelişmesinde rol oynadığı ileri su¨ru¨lmektedir. Bu çalışmada normal koroner arteriogramı olan bireylerle karşılaştırıldığında, plak komplikasyonunun olmadığı stabil anjina pektorisli hastalar ile plak komplikasyonunun temel patofizyolojik rol oynadığı akut koroner sendrom olgularında plazma sistatin C du¨zeyleri açısından farklılık olup olmadığını araştırmak amaçlandı.

Kitaplarımız

Çocukluk Çağında Akut İshalleri

Selen Yayıncılık

200,00
İncele

Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Pratik Neonatoloji

Tıbbi Yayınlar Merkezi

162,00
İncele

Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

Çocuklarda Ateş

Selen Yayıncılık

60,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.