Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ

Selen Yayıncılık

80,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Mayıs - Haziran 2015 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0461
Online ISSN : ..............
Dil : Türkçe
Cilt : 7 Sayı:3
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Uzm. Dr. Remzi DOĞAN, Doç. Dr. Ayşenur Meriç HAFIZ

Özet
Rinosinüzit hastanın hikayesi ve muayenesine göre akut, kronik ve fungal olmak üzere
3 alt gruba ayrılmaktadır. Tedavide bu alt gruplara göre yapılmaktadır. Akut rinosinüzitte
7-14 gün süresince antibiyoterapi, hidrasyon ve dekonjestan tedavisi yapılmaktadır.
Kronik sinüzitte bu tedavi dört haftaya tamamlanıp eğer inhalan bir alerjenden şüpheleniliyorsa
tedaviye nazal steroid de eklenmektedir. Fungal sinüzitte ise antifungal tedavi
verilmektedir. Nazal endoskopi ve Tomografi ise tedaviye cevapsız vakalarda, hastalığın
sinüs dışına yayıldığı ve cerrahinin gerektiği durumlarda faydalı olmaktadır. Laboratuar
testlerine ise alerji, kistik fibroz, immün yetmezlik, mukosilier hastalık ve bunun
gibi durumlarda başvurulabilmektedir. Cerrahi tedaviye ekstranazal yayılım, mukosel
ve piyosel, fungal sinüzit, nazal polipozis, kronik ya da persisten sinüzit ve medikal
tedaviye yanıtsızlık durumlarında uygulanmaktadır.


Abstract
Rhinosinusitis can be divided among three subtypes: acute, chronic, and fungal, based
on patient history and a limited physical examination. In most instances, therapy is
initiated based on this classification. Antibiotic therapy, supplemented by hydration and
decongestants, is indicated for seven to 14 days in patients with acute rhinosinusitis. For
patients with chronic disease, the same treatment regimen is indicated for an additional
four weeks or more, and a nasal steroid may also be prescribed if inhalant allergies are
known or suspected. For patients with fungal disease need antifungal therapies. Nasal
endoscopy and computed tomography of the sinuses are reserved for circumstances that
include a failure to respond to therapy as expected, spread of infection outside the sinuses,
a question of diagnosis and when surgery is being considered. Laboratory tests
are infrequently necessary and are reserved for patients with suspected allergies, cystic
fibrosis, immune deficiencies, mucociliary disorders and similar disease states. Surgery
is indicated for extranasal spread of infection, evidence of.


Yrd. Doç. Dr. Onur İSMİ, Prof. Dr. Mesut Sabri TEZER

Özet
Vertigo klinik pratikte aile hekimlerinin en sık karşılaştığı semptomlardan biridir. Ayırıcı
tanı seçeneklerinin çok geniş olması ve intrakranial hemoraji gibi acil müdahale edilmesi
gereken patolojileri de içermesi hastaların hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirilmesini
gerektirir. Bu derlemede vertigonun ayırıcı tanısı, tanıya gidilen yolda yapılması
gereken muayene yöntemleri sistematik bir şekilde işlenmiş periferik vertigoları oluşturan
hastalık grupları üzerinde durulmuştur.


Abstract
Vertigo is one of the most common symptoms encountered by family physicians. Differential
diagnosis of this symptom is wide and since it includes emergent situations such
as intracranial hemorrhage, quick and effective evaluation of the patient is mandatory.
In this review differential diagnosis of vertigo, examination techniques for diagnosis are
discussed systematically with highlightening the peripheric vestibular disorders.


Uzm. Dr. Bahar DERNEK, Uzm. Dr. Tuğba AYDIN, Doç. Dr. Fatma Nur KESİKTAŞ, Prof. Dr. Cihan AKSOY

Özet
Boyun ağrısı toplumda sık rastlanılan sağlık problemlerinden biridir. Ancak boyun
bölgesinin ve boynu oluşturan yapıların kompleks yapısı nedeniyle altta yatan esas sorunu
bulmak ve tedavi etmek çoğu zaman oldukça güç olmaktadır. Bu yazıda boyun ağrısının
sık rastlanılan nedenleri ve tedavisi birinci basamak yaklaşımlarına uygun olacak
şekilde özetlenmiştir.


Abstract
Neck pain is one of the most common health problems. As the cervical region itself
and the parts of the cervical region have complex structure, it’s sometimes so difficult
to find and treat the real problem. In this review usual causes and treatment of neck pain
are summarized according to primer care management.


Uzm. Dr. Muhammet KÖŞKER

Özet
Çocuklarda doktora başvuruların büyük çoğunluğunu ateş şikayeti oluşturmaktadır.
Ateş hastalık değil, semptomdur. Ateş aslında korkulduğu gibi kötü bir şey olmayıp aksine
T ve B hücre yanıtını artırıp immünglobulin yapımını artırarak immün sistemi aktive
etmektedir. Çoğu zaman enfeksiyonlara bağlı olan ateş nadiren diğer hastalıklara bağlı
oluşabilmektedir. Bu yazıda çocuklarda en sık görülen enfeksiyonlara değinilmek istenmiştir.


Abstract
Fever is the major cause of visiting doctor. But fever is not illness only symptom. Unlike
fever is not a bad thing as actually, activates the immune system by increasing T and
B cell response and the production of immunoglobulin. Most of the time, fever is due
to infection which rarely may occur due to other diseases. This article is meant to be the
most common infection in children.


Doç. Dr. Betül SÖZERİ

Özet
Çocukluk döneminde kas iskelet sistemi ağrılarının pek çok nedeni olduğu için bunları
tanımlamak zor olabilir. Birinci basamakta görevli aile hekimleri, ağrının sistemik bir
hastalıktan olup olmadığını belirlemeleri gerekmektedir. Tam bir fizik bakı yapılarak etkilenen
alanla sınırlı kalmadan, romatizmal hastalıkların ekstra artiküler bulgularının aranması
gereklidir. Mantıklı bir yaklaşımda tanı için laboratuvar ve radyolojik test akıllıca
kullanımı önerilmektedir. Aile hekimlerinin tanı da şüpheye düştüklerinde ya da özel bir
tedavi gereksinimi halinde hastayı uzmana yönlendirmeleri gereklidir. Bu yazıda çocukluk
döneminde görülen kas iskelet sistemi ağrılarına yaklaşım anlatılmıştır.


Abstract
Musculoskeletal pain can be difficult for children to characterize due to many reasons.
Primary care physicians must determine whether the pain may be caused by a systemic
disease. A complete physical examination should be performed to look for extra-articular
signs of rheumatic disease, focusing on but not limited to the affected areas. A logical
approach to diagnosis is recommended, with judicious use of laboratory and radiologic
testing. Family physicians should refer children to a subspecialist when the diagnosis
is in question or subspecialty treatment is required. Here the common approach to
childhood musculoskeletal pain is discussed.


Uzm. Dr. İpek TANYILDIZI, Yrd. Doç. Dr. A. Selda TEKİNER

Özet
Eklem ağrısı özellikle ileri yaşın şikayeti olmakla birlikte, birinci basamak sağlık kuruluşlarına
başvuruların büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Şikayetlerin etiyolojisine
bakıldığında büyük bir kısmının eklem dışı yapılardan kaynaklandığı, bunu dejeneratif
artritin izlediği ve nadir de olsa inflamatuar artritlerin de görüldüğü geniş bir spektruma
sahiptir. Özellikle ilk başvuruda geri dönüşü olmayan eklem hasarına yol açabildiğinden,
enfeksiyona bağlı nedenler öncelikle ekarte edilmelidir. Daha sonra travma ve
inflamatuar artritler açısından kişi değerlendirilmelidir. Eklem ağrısına neden olabilecek
çok çeşitli hastalık bulunmaktadır. Bu nedenle bazen tanıya ulaşmak oldukça güçtür.
Tanı için öykü ve fizik muayenenin yeterli olmadığı durumlarda laboratuvar ve radyografiler
de kullanılabilmektedir. Bazen eklem ağrısının teşhisi uzun zaman alabilir ve
bu süreç içinde tedaviye analjezik, steroid olamayan anti-inflamatuar ilaçlar (NSAIDs)
ve intra artiküler steroid enjeksiyonları ile başlanabilir.


Abstract
Although joint pain is an health issue of elderly, it has a big portion in primary care
applications. Etiology of these complaints have a large spectrum; most of them are the
problems in soft tissue around the joint, following degenerative artrhritis and rare of them
are inflamauar artrhritis. Enfections, which can cause irreversible damage of artrhritis
has to be excluded firstly. Patient has to be evaluated for trauma and inflamatuar arthritis.
As there are many factors which can cause joint pain, it is hard to reach the reason.
When history and physical examinations are insufficient for diagnosis, laboratory
and radiography can be used. Sometimes the diagnosis of joint pain takes much time and
during this period treatment has to be started with analgesics, non-steroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDs) and intra articular steroid injections.

Kitaplarımız

Hipertansıyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler TÜKENDİ

Selen Yayıncılık

0,00
İncele

Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Karotis Arter Darlıkları: Cerrahi Tedavi

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

30 SORUDA AŞI

Selen Yayıncılık

250,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.