Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

30 Soruda Grip

Selen Yayıncılık

100,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Kasım - Aralık 2013 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0461
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 5 Sayı:6
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

2002 yılında ABD’ de 3 milyon kişi, toplumun yaklaşık % 1.6’ sı Vitamin K Antagonisti (VKA) almıştır. Bu oran 65 yaş u¨zeri erkek ve kadında sırasıyla % 8 ile % 4 saptanmıştır. VKA prostetik kalp kapağı olan, periferik arter hastalığı, antifosfolipid sendromu, tekrarlayan myokard enfaktu¨su¨ ve serebral enfaktu¨s olgularında arteriyel ve venöz tromboembolizmin primer ve sekonder önlenmesinde kullanılmaktadır. Warfarin (Kumadin) du¨nyada en yaygın reçete edilen VKA’ dir. K vitaminine bağlı pıhtılaşma faktörleri (Faktör II, VII, IX ve X) ile doğal antikoagu¨lanların (Protein C, S ve Z) aktive olması için bunların glutamik asit residu¨lerinin gama karboksilasyonu gereklidir. Bu reaksiyon Vitamin K’ ya bağımlı olup sonuçta vitamin K epoksid oluşturur. VKA, Vitamin K epoksid redu¨ktaz (VKOR) enziminin C1 alt u¨nitesini inhibe ederek Vitamin K’ nın okside olmasını sonuçta vitamin K’ ya bağlı koagu¨lasyon faktörleri ile doğal antikoagu¨lanların aktif duruma gelmesini engeller.

Prof. Dr. Mahmut TÖBÜ


Özet

Kalça ağrısı hem erişkin hem de çocuklarda en hafif ve geçiciden en yıkıcı sonuçlara yol açabilen çok sayıda nedene dayanmaktadır.Kalça bölgesindeki ağrılar kalça eklemi yapılarından, çevre veya uzak dokulardan kaynaklanabilir. Kalça ağrısı 70 yaşa kadar veya 15 yaş öncesinde göru¨ldu¨ğu¨nde tanımlanması nispeten daha kolay olmakta, ancak bu yaş aralığı dışında kalça ağrısının tanısının konulması ve tedavisi daha gu¨ç ve karmaşık olabilmektedir.

Summary

Hip pain is common in both adults and children and has a broad range of causes, ranging from the simple and temporary to the potentially destructive . Hip pain may originate from the structures of hip joint or surrounding tissues or can be reffered pain.When hip pain occurs either in patients over age 70 or in children below age 15, the cause of hip problem is often relatively easy to identify. But for people who fall between these age groups, the diagnosis and treatment of a painful hip may be more difficult and complicated.

Prof. Dr. Zeynep GÜVEN


Özet

Prematu¨rite retinopatisi (PR) gelişmiş ve gelişmekte olan u¨lkelerde çocukluk çağı önlenebilir körlu¨k nedenlerinde ilk sıralarda yer almaktadır. Yeni doğan yoğun bakım şartlarının gelişmesi ile hastalığın göru¨lme sıklığı daha da artmaktadır. Hastalık oluşumuna etki eden bir çok risk faktöru¨ vardır ancak kanıtlanmış en önemli risk faktörleri erken doğum ve du¨şu¨k doğum ağırlığıdır. Hastalığın patogenezinde oksijen, VEGF (Vascular endothelial growth factor) ve IGF-1 (Insulin like growth factor-1) etkileşimleri önemli rol oynamaktadır. Tanı ve tedavide çeşitli kriterler literatu¨rde belirlenmiş olup, uygun zamanda uygun tedavi prosedu¨rleri ile başarılı sonuçlar ortaya konulmuştur. Bu makalede PR’nin tanımı, tarama ve takip kriterleri, patogenezi, risk faktörleri, sınıflandırması, tedavisi ve önemi ile ilgili gu¨ncel bilgiler gözden geçirilmiştir.

Summary

Retinopathy of prematurity (ROP) is a leading cause of avoidable chidhood blindness in developing and developed countries. The incidence of ROP rises by the improvement of the conditions of neonatal intensive care units. Various risk factors may contribute with the occurance of the disease but early gestational age and low birth weight are the most important and proved ones. The interactions between oxygen, VEGF and IGF-1 play an important role in the pathogenesis of the disease. Miscellaneous criteria were defined for the diagnosis and treatment of the disease and successful outcomes revealed with timely intervention and adequate treatment procedures. A revision of the current knowledge about the definition, follow-up criteria, pathogenesis, risk factors, classification, treatment and importance of ROP is performed in this article.

Uzm. Dr. Murat GÜNAY


Üst solunum yolu denildiğinde burun, paranazal sinu¨sler, nazofarenks, orofarenks ve larenks başta olmak u¨zere baş ve boyunda yer alan ve toraksın u¨zerinde bulunan anatomik oluşumlar akla gelir. Üst solunum yolunun viral enfeksiyonları ya da diğer adlarıyla soğuk algınlığı (akut koriza, nezle, common cold) insanlarda en fazla göru¨len solunum yolu hastalıklarıdır. Erişkinlerde yılda ortalama 2-4 kez, çocuk yaş grubunda her yıl ortalama 6-10 kez kadar göru¨lebilen u¨st solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) genellikle kendi kendini sınırlar ve nadiren de komplikasyonlara yol açarlar. Komşu solunum yolunun benzer mukozalarını tuttukları için bu enfeksiyonların belirti ve bulguları da ortak özellikler gösterirler.

Prof. Dr. Sefa DEREKÖY

Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ


Özet

Yara ve yanık bakımı tu¨m sağlık teşkillerinde uygulanmakta olan bir bakım hizmetidir. Her yaş grubunu etkilemelerinin yanında, ciddi mortalite ve morbiditeye neden olabilmektedirler. Birinci basamakta sık karşılaşılan bu durumlar her zaman yeterince tedavi edilememektedir. Rahatsızlığın ciddiyetine göre zaman zaman hastaları daha donanımlı merkezlere yönlendirmek gerekebilmektedir. Birinci basamakta yara ve yanıklı hastaların ilk mu¨dahalelerinin yapılması ve hastaların ileri sağlık mudahalesi uygulanabilecek sağlık kuruluşları için hazırlıklarının yapılması önemlidir. Ayrıca birçok yara ve yanıklı hastanın bakımının da birinci basamakta yapılabileceği unutulmamalıdır. Bu yazıda birinci basamak hekimlerinin yara ve yanık bakımı hakkında bilinç du¨zeylerinin artırılması amaçlanmıştır.

Summary

Wound and burn tereatment is a medical care which is opareted in all health instutions. These alligments effects humans all ages and also could cause severe mortality and morbibity. Wound and burn are frequently cases in primary care which could not always be cured enough. It may be need to refere the patient to the more developed healty instutions with regard to severty of the disorders. İt is also essential that administring primary care to the patient with wound or burn and prepare the patient for health instutions where advenced health care could be opareted. Moreover, it should not be forgotten the a lot of wound and burn victims could cure at the primary care institutions. In this study, it was aimed to raise doctors’ awareness about wound and burn treatment who work at primary health instutions.

Dr. Adem PARLAK,

Dr. Ümit AYDOĞAN,

Dr. Oktay SARI


Amaç: Zoonotik hastalıklar enfeksiyon hastalıkları içerisinde önemli bir yer tutar. Du¨nya Sağlık Örgu¨tu¨ne göre tu¨m insan patojenlerinin en az %61.0’i zoonotik karakterdedir. Sağlık Bakanlığı bu¨nyesinde 13.01.2009’da “Zoonotik Hastalıklar Daire Başkanlığı” kuruldu. Denizli ili Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi “Zoonotik Hastalıklar Eğitici Eğitimi” ne katkılım sağlayarak bu çabaya katkı sundu. Bu çalışma birinci basamakta zoonotik hastalıklarla ilgili bilgi beceri ve deneyimin artırılması amacı ile aile hekimlerinin zoonotik hastalıklarla ilgili eğitim öncesi ve eğitim sonrasında bilgi du¨zeylerini görebilmek amacıyla planlandı.

Objective: Zoonotic diseases plays an important role in infectious diseases. According to the World Health Organization, at least 61.0% of all human pathogens' s zoonotic in nature. 01.13.2009 under the Ministry of Health in "Department of Zoonotic Diseases" was established. Communicable Diseases Branch of the province of Denizli "Zoonotic Diseases Training of Trainers" has also contributed to this effort by providing what temper. This study was related to zoonotic diseases in primary care family physicians with the aim of improving knowledge, skills and experience in training on zoonotic diseases was planned to see the level of knowledge before and after training.

Dr. Nurhan MEYDAN ACIMIŞ

Dr. Ahmet BALOĞLU

Dr. İlker GÜNER

Dr. Mehmet GÜNDOĞDU

Dr. Erdoğan TAŞ

Dr. Ahmet YEŞİLYURT


Giriş

B12 vitamini (kobalamin), hayvansal gıdalardan özellikle kırmızı ette bulunur. Yiyecekle alınan kobalamin proteine bağlıdır, midede asit ve pepsin ile proteinden ayrılır ve tu¨ku¨ru¨k ve gastrik sekresyonlardaki haptokorrine bağlanır. Haptokorrin- kobalamin kompleksindeki kobalamin pankreatik proteazlarla serbest hale gelir. Proksimal ileumda, mideden salgılanan intrinsik faktöre bağlanır. Kobalamin-intrinsik faktör kompleksi ileum mukoza hu¨creleri u¨zerinde bulunan CUBAM (cubilin+amnionless) reseptörlerine bağlanarak, hu¨cre içine alınır. Portal dolaşıma salındığında transkobalamine bağlanır. Dokularda, çeşitli kimyasal reaksiyonlar için gereken adenozilkobalamin ve metilkobalamine dönu¨ştu¨ru¨lu¨r.

Uzm. Dr. Hu¨riye TEZGELEN

Kitaplarımız

HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ

Selen Yayıncılık

80,00
İncele

Pratik Neonatoloji

Tıbbi Yayınlar Merkezi

162,00
İncele

Dermatolojik Hastalıklarda Çinko`nun Önemi

Selen Yayıncılık

50,00
İncele

Kanıta Dayalı Dermatolojik Tedavi E- Book 1 adet Makale

Selen Yayıncılık

225,00
İncele

TUS VE YDUS İÇİN YENİDOĞAN SORU BANKASI

Selen Yayıncılık

60,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.