Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Asid Peptik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

50,00

Klinik Tıp Pediatri Dergisi


Yıllık Abonelik Fiyatı: 240,0000
Birim Fiyatı: 40,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yayın Tarihi : 2009 / Kargo karşı ödemelidir.
Yayın Türü : Süreli
Yayın Periyodu : 2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
ISBN : 1309-0453
Online ISSN :
Cilt : 11
Dergi Sayısı : Temmuz -Ağustos 2019
Dil : Türkçe - İngilizce

Açıklaması

Adı: Yüksek Riskli Bebeklerin Takibi / Follow-Up Of Hıgh-Risk Infants

Açıklaması:

Öz

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinden taburcu edilen bebeklerin uzun süreli takiplerinin yapılması, gelişebilecek morbiditelerin erken ve zamanında tanınması ve tedavisi açısından büyük önem taşımaktadır. Ailelere bebeğin tıbbi sorunları ve muhtemel komplikasyonlar ve sonuçlar hakkında uygun bir dille bilgi verilmeli ve bir check-list hazırlanmalıdır. Prematüre bebeklerin büyümesini incelerken ‘düzeltilmiş yaş’ kullanılır. Özellikle 1500gramın altındaki bebeklerde ekstrauterin büyüme geriliği sıktır. Yüksek kalorili ve düşükproteinli beslenen bebeklerde tartı alımı normal gibi gözükse bile yağsız vücut kitlesininbüyümesinin izlenmesi daha doğru bir yaklaşımdır. Anne sütü  büyümeyi yakalama içingerekli kaloriyi sağlayamaz ve bu nedenle anne sütünün güçlendirilmesi gerekir. 1. aydansonra 2-3 mg/kg/gün demir takviyesi başlanmalı ve 12 aya kadar devam edilmelidir. ESPG-HAN kronolojik yaş 17 haftaya (4 ay) ulaşmadan önce katı gıdalara başlanmasını önermemektedir. Kronik veya rekürran hastalığı olan bebeklerde uzun süreli vitamin kullanılması gerekebilir. Geçici nörolojik immatüritesi veya kalıcı nörolojik defisiti olan bebek-lerde beslenme sorunları daha sıktır. Prematüre bebeklere uygun kronolojik yaşlarda tamdoz aşıları yapılmalıdır. RSV enfeksiyonlarından koruyabilmek için aylık palivizumab  kullanılabilir. Bronkopulmoner displazili bebekler çevresel irritanlardan ve bulaşıcı hastalıklardan mümkün olduğu kadar korunmalı ve araya giren hastalıklar hızlı bir şekilde tedavi edilmelidir. Ani bebek ölümü sendromunu önleyebilmek için bebeklerin sırt üstü yatırılması önerilmelidir. Ayaktan takip edilen hastalarda zamanı geldiğinde prematüre retinopatisi açısından göz hekimine muayeneye göndermek çocuk hekiminin görevidir. Retinopati tanısı konan hastaların, 6. ayda, 2-3 yaşta, okula başlarken, ilkokul döneminde veadolesan döneminde kırma kusurları ve amblyopi açısından tekrar göz muayeneleri yapılmalıdır. 1500 g altında doğan tüm bebeklerin düzeltilmiş yaşları 3 aylık olmadan önce işit-me taramasını yapılır. İntraventriküler kanamalar, hidrosefali, periventriküler lökomalazive konvülziyonlar, yakın takibi gerektirir. Bu bebeklerin IQ’ları normal olsa da okulda öğ-renme bozuklukları sıktır ve genellikle eğitim yardımı veya özel eğitim gerekir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile otizm spektrum bozukluğu da bu bebeklerde sıktır.

Abstract

The follow-up of high risk infants discharged from the Neonatal intensive care unitsis a highly important health issue in order to early recognition and treatment of morbidities. The families should be informed about the medical problems and possible complications of the babay and a check-list may be prepared for the families. Corrected age sho-uld be used for the early evaluation of Preterm infants. Postnatal growth retardation is common especially in infants < 1500 grams. Feeding the infants with a high-calorie, low pro-tein formula may result in adequate weight gain but calculation of lean body mass is a better measure for the evaluation of these infants. Breast milk is not sufficient frequently toprovide the needs of the infants, and it should be fortified. Iron should be started after 1month at a dose of 2-3 mg/kg per day until 12 months. ESPHGAN does not recommendto start on solid foods before a chronological age of 17 weeks (4 months). In infants withchronic or recurrent diseases, vitamins may be used for prolonged periods. Feedings problems are common in infants with permanent neurological deficits or transient neurological immaturity. Infants with bronchopulmonary dysplasia should be prevented from environmental irritants and contagi-ous diseases as much as possible and intermittant illnesses sho-uld be treated immediately. These infants should be left to sle-ep on their backs, in fear of SIDS. It is the duty of the pedi-atrician to refer them to the ophthalmologist at the appropriate age for ROP screening. In infants with ROP, eye examinations should be repeated at 6 months, 2-3 years and preschool age for amblyopia and refraction errors. All infants < 1500grams should have a hearing screening before 3 months ofage. Infants with intraventricular hemorrhages, hydrocephalus, periventricular leukomalacia and seizures  should haveclose follow-up. Even if they have normal IQs, learning disorders are common at school and they may need special edu-cation. Attention deficit hyperactivity disorder and autism spec-turm disorders are also common in these infants.

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.