Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Bilge Kaplumbağa Evcimen

Selen Yayıncılık

12,00

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi


Yıllık Abonelik Fiyatı: 240,0000
Birim Fiyatı: 20,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yayın Tarihi : 2009 / Kargo karşı ödemelidir.
Yayın Türü : Yerel - Süreli
Yayın Periyodu : 2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
ISBN : 1309-0461
Online ISSN :
Cilt : 9 Sayı 4
Dergi Sayısı : Temmuz - Ağustos 2017
Dil : Türkçe

Açıklaması

Adı: Akut Apandisitte Hemogram Parametrelerinin Tanısal Değeri

Açıklaması:

Öz

Giriş: Akut apandisit(AA) acil servise karın ağrısı şikayeti ile başvuran hastalarda

en sık karşılaşılan acil cerrahi patolojilerden biridir. AA tanısı konulan hastalarda morbidite

ve mortaliteyi en aza indirmek icin hızlı ve doğru tanı koymak gereklidir. Hemogram

parametreleri akut apandisit tanısında oÅNnemlidir. Biz bu calışmada akut apandisit

tanısı konulup ameliyat edilen hastaların acil serviste ilk bakılan hemogram parametrelerini

inceleyerek tanıdaki yerini araştırmayı amacladık.

Materyal ve Metod: Ocak 2016-Ocak 2107 tarihleri arasında Ordu UÅNniversitesi Tıp

Faku¨ltesi Acil Servisine karın ağrısı şikayetiyle başvuran ve apandisit tanıyla ameliyat

edilen 105 hastanın acil servise ilk başvurusunda ki hemogram parametreleri ve cerrahi

sonrası patoloji sonucları geriye doÅNnu¨k incelendi. Patoloji sonuclarına goÅNre hastalar

doÅNrt gruba ayrıldı ve hemogram parametreleri ile AA arasında bir ilişki olup olmadığı

sorgulandı.

Bulgular: Apendektomi yapılan 105 hastanın yaş ortalaması 36.2Å}15.1 olup

%62.9’u erkek ve %37.1’i kadın idi. Cerrahi oÅNncesi hastaların 36 (%34.3)' sına batın

ultrasonografisi, 76 (%72,4)' sına batın bilgisayarlı tomografisi ve 12 (%11.4)'sine de

hem batın USG hem de batın BT goÅNru¨ntu¨lemesi yapıldı. Cerrahi sonrası yapılan patolojik

inceleme sonrası hastaların %10.5'inde normal apendiks, %70.5'inde basit inflame

apendisit, %15.2'sinde perfore apendisit ve %3.8'inde gangrenoÅNz apendisit bulgularına

rastlandı. Patoloji sonucu AA olmayan ile AA olan hastaların hemogram parametreleri

karşılaştırıldı. WBC, noÅNtrofil sayıları, NLO ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark

bulundu, p<0.05. Lenfosit sayısı, RDW ve PLO ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı

fark bulunmadı, p>0.05.

Sonuç: AA tanısında kullanılabilen WBC, noÅNtrofil sayısı, NLO kolay ulaşılabilen ve

hızlı değerlendirilen hemogram parametrelerindendir. Fakat bu parametreler tek başına

AA tanısını koymakta yeterli değildir. Zamanında ve doğru tanı koyabilmek icin iyi bir

anamnez, fizik muayene ve uygun radyolojik goÅNru¨ntu¨leme tetkiklerinin yapılması gerekmektedir.

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.