Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi


Yıllık Abonelik Fiyatı: 240,0000
Birim Fiyatı: 20,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yayın Tarihi : 2009 / Kargo karşı ödemelidir.
Yayın Türü : Yerel - Süreli
Yayın Periyodu : 2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
ISBN : 1309-0461
Online ISSN :
Cilt : 9 Sayı 5
Dergi Sayısı : Eylül - Ekim 2017
Dil : Türkçe

Açıklaması

Adı: Femoral Arter Yoluyla Yapılan Koroner Anjiyografi Sonrası Girişim Yerinin Geleneksel Kum Torbası ve Kapama Cihazı Kullanılarak Kapatılmasının Karşılaştırılması

Açıklaması:

Öz

Amaç: Koroner artere uygulanılacak koroner anjiografi ve perku¨tan işlemler kolay

erişilebilir olması ek olarak başarı oranının yu¨ksek olması nedeniyle genellikle femoral

arter yoluyla yapılmaktadır. Bu calışmada koroner anjıografi ve perku¨tan koroner girişim

işlemlerinde femoral arter pnoÅNmotik kompresyon cihazının etkinliğinin değerlendirilmesi

amacıyla planlanmıştır.

Materiyel Metod: Ocak 2016 ile Ağustos 2016 tarihleri arasında Kardiyoloji kliniğinde

koroner anjiografi yapılan 66 erkek 60 kadın toplam 126 hasta calışmaya dahil edildi.

Hastaların 55 ine işlem sonrası arteryel giriş yerinefemoral arter pnoÅNmotik kompresyon

cihazı(Close pad) uygulandı.Hastaların femoral girişim yeri lokal damarsal komplikasyonlar

acısından kılıfın cıkarılışından hemen sonra ve işlem sonrası 24. saatte hastaların,

goÅNrsel olarak yerel morluk alanı, hematom, psoÅNdoanevrizma ve arteriyovenoÅNz fistu¨l

gibi erken doÅNnem femoral boÅNlge komplikasyonları değerlendirildi. Gerekli goÅNru¨len

hastalardanfemoral boÅNlge Doppler ultrason goÅNru¨ntu¨leri alındı. Kum torbası kullanılan hastalarla

closepad uygulanan hastalar karşılaştırıldı.

Bulgular: Calışmamızda kum torbası konulan grup ile closepad uygulanan hastalarda

benzer sıklıkta ekimoz goÅNzlendi. Ekimoz sıklığı kum torbası konan 14 hastada goÅNzlenirken

closepad uygulanan 12 hastada goÅNzlendi ancak aradaki fark istatistikselolarak

anlamlı değildi (p=0.348). Gelişen hematom sıklığı da yine benzerdi. Kum torbası kullanılan

3 hastada hematom goÅNru¨lu¨rken closepad uygulanan 2 hastada hematom saptandı.

Calışmamızda femoral arter psoÅNdoanevrizması her iki grupta da hic goÅNzlenmedi.

Sonuç: Femoral arter yoluyla yapılan koroner girişimlerde femoral arter ponksiyon

yerinin Close pad ile kompresyon yoluyla kapatılması klasik elle bası sonrası kum torbalarıyla

kıyaslandığında tercih edilebilir bir yoÅNntemdir. PsoÅNdoanevrizma, ekimoz ve hematom

gibi femoral boÅNlge komplikasyonları bakımından kum torbalarına benzer gu¨venlik

ve etkinlikte olduğu saptanmıştır.

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.