Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Ocak-Şubat 2016

20,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : ISSN1309-0453
Online ISSN : .................
Dil : Türkçe - İngilizce
Cilt : Cilt: 8 Sayı: 1
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet
Hava yolunda spesifik topikal tedavi sağlayabilmeleri nedeni ile solunum yolu
hastalıklarının tedavisinde inhalasyon tedavileri, parenteral ve oral ilaç uygulama yollarının
önüne bulunmaktadır. İnhalasyon ile alınan aerosoller lokal olarak dokuya etkili
oldukları için, hava yolunda yüksek konsantrasyonlarda ilaç birikimini sağlarlar.
Ayrıca inhale edilen bu ilaçların düşük emilimleri, sistemik düzeylerinin düşük
kalması nedeni ile sistemik yan etkileri de azaltırlar. Bunun yanında, birçok ilaç hava
yolunda sadece inhale olarak aktiftir veya bronkodilatörler aerosol olarak uygulandıklarında
daha hızlı etki sağlarlar. Tüm bu nedenlerle inhale aerosol tedavileri solunum
sistemi hastalıklarında çocukta ilk basamak tedaviyi oluşturmaktadır. Burada
çocukluk çağında inhalasyon tedavisine ait genel ve özel bilgiler verilmiş ve bu
konudaki ayrıcalıklar tartışılmıştır.
Abstract
Inhalation therapy in the treatment of respiratory diseases should be the first because
they may provide specific topical treatment of the airway is situated in front
of parenteral and oral administration. Aerosols therapy is highly effective because
fact that inhalation of topically effective molecules lead to high concentrations in the
airways by drug accumulation. In addition, lower absorption of inhaled these drugs
and reduce systemic side effects due to systemic levels remain low. Moreover, many
drugs are active as only aerosol form and inhaled bronchodilator effect is faster when
administered as an aerosol. All these reasons; inhaled aerosol treatments are the first
line treatment of respiratory diseases in children. General and specific information
of inhalation therapy in childhood given here and privilege in these matters were discussed.


Özet
Hava yolunda spesifik topikal tedavi sağlayabilmeleri nedeni ile solunum yolu
hastalıklarının tedavisinde inhalasyon tedavileri, parenteral ve oral ilaç uygulama yollarının
önüne bulunmaktadır. İnhalasyon ile alınan aerosoller lokal olarak dokuya etkili
oldukları için, hava yolunda yüksek konsantrasyonlarda ilaç birikimini sağlarlar.
Ayrıca inhale edilen bu ilaçların düşük emilimleri, sistemik düzeylerinin düşük
kalması nedeni ile sistemik yan etkileri de azaltırlar. Bunun yanında, birçok ilaç hava
yolunda sadece inhale olarak aktiftir veya bronkodilatörler aerosol olarak uygulandıklarında
daha hızlı etki sağlarlar. Tüm bu nedenlerle inhale aerosol tedavileri solunum
sistemi hastalıklarında çocukta ilk basamak tedaviyi oluşturmaktadır. Burada
çocukluk çağında inhalasyon tedavisine ait genel ve özel bilgiler verilmiş ve bu
konudaki ayrıcalıklar tartışılmıştır.
Abstract
Inhalation therapy in the treatment of respiratory diseases should be the first because
they may provide specific topical treatment of the airway is situated in front
of parenteral and oral administration. Aerosols therapy is highly effective because
fact that inhalation of topically effective molecules lead to high concentrations in the
airways by drug accumulation. In addition, lower absorption of inhaled these drugs
and reduce systemic side effects due to systemic levels remain low. Moreover, many
drugs are active as only aerosol form and inhaled bronchodilator effect is faster when
administered as an aerosol. All these reasons; inhaled aerosol treatments are the first
line treatment of respiratory diseases in children. General and specific information
of inhalation therapy in childhood given here and privilege in these matters were discussed.


Özet
Günümüzde kronik B ve C hepatitli çocuklar kalıcı virolojik yanıt oranları düşük
ve virolojik direnç oranları yüksek olan az sayıdaki ilaçla tedavi edilmektedir. Çocukluk
döneminde kronik B ve C hepatit virus enfeksiyonları genellikle hafif klinik
seyirlidir. Ancak, bu hastalarda siroz ve karaciğer kanseri gibi önemli komplikasyonların
gelişmesi riski yüksektir. Yeni antiviral tedavilerin geliştirilmesine karşın,
kronik hepatit tedavisi halen önemli bir klinik sorun olmaya devam etmektedir. Bu
makalenin amacı çocukluk döneminde kronik hepatit tedavisindeki gelişmelerin gözden
geçirilmesidir.
Abstract
Today, children with chronic hepatitis B and C are treated with a few medications
which have low sustained viral response rates and high virologic resistance rates.
Chronic hepatitis B and C virus infections usually have a mild clinical course
in childhood. However, there is a high risk of developing serious complications such
as cirrhosis and liver cancer in these patients. Despite the development of new antiviral
therapies, the treatment of chronic hepatitis still continues to be a major clinical
problem. The aim of this article is to review of developments in the treatment
of chronic hepatitis in childhood.


Özet
Günümüzde kronik B ve C hepatitli çocuklar kalıcı virolojik yanıt oranları düşük
ve virolojik direnç oranları yüksek olan az sayıdaki ilaçla tedavi edilmektedir. Çocukluk
döneminde kronik B ve C hepatit virus enfeksiyonları genellikle hafif klinik
seyirlidir. Ancak, bu hastalarda siroz ve karaciğer kanseri gibi önemli komplikasyonların
gelişmesi riski yüksektir. Yeni antiviral tedavilerin geliştirilmesine karşın,
kronik hepatit tedavisi halen önemli bir klinik sorun olmaya devam etmektedir. Bu
makalenin amacı çocukluk döneminde kronik hepatit tedavisindeki gelişmelerin gözden
geçirilmesidir.
Abstract
Today, children with chronic hepatitis B and C are treated with a few medications
which have low sustained viral response rates and high virologic resistance rates.
Chronic hepatitis B and C virus infections usually have a mild clinical course
in childhood. However, there is a high risk of developing serious complications such
as cirrhosis and liver cancer in these patients. Despite the development of new antiviral
therapies, the treatment of chronic hepatitis still continues to be a major clinical
problem. The aim of this article is to review of developments in the treatment
of chronic hepatitis in childhood.


Özet
Günümüzde kronik B ve C hepatitli çocuklar kalıcı virolojik yanıt oranları düşük
ve virolojik direnç oranları yüksek olan az sayıdaki ilaçla tedavi edilmektedir. Çocukluk
döneminde kronik B ve C hepatit virus enfeksiyonları genellikle hafif klinik
seyirlidir. Ancak, bu hastalarda siroz ve karaciğer kanseri gibi önemli komplikasyonların
gelişmesi riski yüksektir. Yeni antiviral tedavilerin geliştirilmesine karşın,
kronik hepatit tedavisi halen önemli bir klinik sorun olmaya devam etmektedir. Bu
makalenin amacı çocukluk döneminde kronik hepatit tedavisindeki gelişmelerin gözden
geçirilmesidir.
Abstract
Today, children with chronic hepatitis B and C are treated with a few medications
which have low sustained viral response rates and high virologic resistance rates.
Chronic hepatitis B and C virus infections usually have a mild clinical course
in childhood. However, there is a high risk of developing serious complications such
as cirrhosis and liver cancer in these patients. Despite the development of new antiviral
therapies, the treatment of chronic hepatitis still continues to be a major clinical
problem. The aim of this article is to review of developments in the treatment
of chronic hepatitis in childhood.


Özet
Çocuklarda kronik böbrek hastalığı (KBH) yıkıcı bir hastalıktır. KBH; eşlik eden
sorunlarla birlikte olup; genel çocuk nüfusuna göre bu hastalarda ölüm riskini 30-
150 kez arttırmaktadır. Dolayısıyla KBH’nın erken tanısı ve erken tedavi edici girişimlerin
başlatılması; son dönem böbrek yetmezliğine gidişin yavaşlatılması ve komplikasyonların
önlenmesi açısından çok önemlidir. Birinci basamak sağlık kuruluşu
hekimleri ve çocuk hekimlerinin KBH’ya eşlik eden sorunlar ve KBH’nın uzun süreli
sonuçları hakkındaki farkındalıkları yetersiz olabilmektedir. Bu makalede; çocuklarda
KBH’nın tanınması, ilerlemesinin belirlenmesi ve anemi, kardiyovasküler
hastalık, büyüme, metabolik kemik hastalığı ve nörokognitif fonksiyon bozukluğu
gibi eşlik eden durumların yönetimi tartışılmıştır.
Abstract
Chronic kidney disease (CKD) is a devastating illness. It is associated with much
co-morbidity, increasing the risk mortality 30 to 150 times that of general pediatric
population. The diagnostic and therapeutic approach to CKD must therefore emphasize
early detection and management to slow CKD progression to end-stage renal
disease and prevent complications. Primary care clinicians and pediatricians may
be unaware of the comorbid conditions and long term consequences of CKD. In this
article, the determination of CKD and its progression, as well as the management of
co-morbid conditions including anemia, cardiovascular disease, growth, metabolic
bone disorder, and neurocognitive dysfunction are discussed.


Özet
Mevsimsel grip, influenza viruslarının neden olduğu bir üst solunum yolu enfeksiyonudur
ve her sene kış aylarında mevsimsel salgın yaparak milyonlarca kişinin
hastalanmasına neden olur. Çocuklar, salgın yayılmasında önemli bir yere sahiptir.
Çocukların doktor başvuruları ve hastane yatışları erişkinlere göre daha fazladır ve
mevsimsel grip yüksek oranda okul günü kayıplarına, ebeveynlerin ve temas ettikleri
kişilerin günü kayıplarına neden olur. 5 yaş altındaki çocuklar hastalık yükünün
önemli bir kısmını oluşturur. Hastalık yükünün yanı sıra risk faktörleri olan çocuklar
kadar sağlıklı çocuklarda da belli bir miktarda mortaliteye sahiptir. Bilinen en etkin
korunma infuenzaya karşı aşılanmalıdır. Bu derlemede çocuklarda gribin seyri,
komplikasyonları ve korunma yolları irdelenmiştir.
Abstract
Seasonal influenza is an upper airway infection of influenza viruses and causes millions
of people to get sick with epidemic every winter months in northern hemisphere.
Children are an important factor in disseminating of the infection. Children have
higher rates of visits to doctors, hospitalizations and it can lead to high rates of school
absenteeism and lost days of work among parents and others in contact with children.
There is a substantial burden associated with influenza in children less than 5 years
of age. Beyond disease burden, it may also cause death in some percentage not only
among children with known risk factors but also among healthy children. The only wellknown
protection is to be vaccinated against influenza. In this manuscript, clinical presentation,
complications of and protection from influenza has been reviewed.


Abstract
Drug poisonings comprises in children as well as medication errors, due to giving
higher dose than the treatment dose of drug by parents or accidental ingestion
of adult prescription drugs by children. In addition drug poisonings can cause mild
complications in children; sometimes it can lead to serious problems and death. Increasing
awareness about drug poisoning in children who are more sensitive to the
toxic effects of drugs compared to adults and their mortality rates reduced.
Özet
Çocuklarda gözlenen ilaç zehirlenmeleri tıbbi hataların yanı sıra ebeveynlerin ilacı
tedavi dozundan daha yüksek dozda vermesi veya kazara yetişkin ilaçlarını çocukların
almasına bağlı oluşmaktadır. Çocuklarda ilaç zehirlenmeleri hafif komplikasyonlarla
atlatılabildiği gibi, bazen ciddi sorunlara ve ölüme yol açabilmektedir. Zehirlenmeler
konusundaki farkındalıkları artırarak yetişkinlere göre ilaçların toksik etkilerine
daha duyarlı olan çocuklardaki ilaç zehirlenmeleri ve ölüm oranları azaltılabilir.

Kitaplarımız

30 Soruda Demir Çinko Birlikteliği

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Kanıta Dayalı Dermatolojik Tedavi

Selen Yayıncılık

225,00
İncele

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00
İncele

Asid Peptik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

50,00
İncele

Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye

Selen Yayıncılık

60,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.