Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Diyet & Dermatolojik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

80,00

Asid Peptik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

50,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Ocak - Şubat 2015

20,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN : ..........
Dil : Türkçe
Cilt : 7 Sayı 1
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Çocukluk çağı bu¨yu¨me ve gelişmenin devam ettiği dönemdir. Su¨t.ocukluğu ve

okul çağı çocukluğu çağında beslenme ileri yaşlardaki sağlık, bu¨yu¨me ve gelişme açısından

önemlidir. Bu dönemlerde önemli olan çocuğun bireysel gelişim özelliklerini

dikkate alarak besinsel gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Sağlıklı beslenme çocuklarda

optimal sağlığı, bu¨yu¨meyi ve entelektu¨el gelişmeyi geliştirir; demir eksikliği

anemisi, yeme davranışı bozuklukları, diş .u¨ru¨kleri gibi sağlık sorunlarını önler

ayrıca koroner kalp hastalıkları, obezite, kanser gibi uzun dönemde oluşan ileri yaşta

ortaya çıkan sağlık sorunlarının .nu¨ne geçer.

Abstract

Childhood period is a period of growth and development. Infant and school age

are very important for future health, growth and development. It is essential to meet

the nutritional demands of the children while focusing on the individual developmental

readiness of children. Healthy eaten pattern in childhood promote optimal health,

growth and intellectual, growth and intellectual development, prevent immediate health

problems such as iron deficiency anemia, eating disorders, dental caries; may

prevent long term health problems later in life such as obesity, coronary health disease,

cancer.


Çocuklarda göru¨len karın ağrısı gerek yakınmalar gerekse tanı açısından erişkinlere göre belirgin farklılıklar gösterir. Yaş ne kadar ku¨çu¨kse yakınmalar da o kadar abartılıdır. Nedensiz yere ağlayan bebeklerin mutlaka ayrıntılı fiziksel incelemesi yapılmalıdır. Çocuklarda, yaş gruplarına göre karın ağrısının farklı nedenleri olabileceği mutlaka akılda tutulmalıdır. Yineleyen ve su¨reğen ağrıların araştırılması gerekir. Her ne kadar çocukluk çağında karın ağrısının ancak % 20’sinde cerrahi bir sorun söz konusu olsa da, tanı konmamış karın ağrısında ağrı kesici kullanılması kesinlikle doğru değildir.


Çocukluk çağında döku¨ntu¨lu¨ hastalıklar önemli bir hastalık grubunu oluşturmakta olup, ayırıcı tanısı çok geniştir. Döku¨ntu¨ ile birlikte ateşin olması, enfeksiyöz hastalık olasılığını artırmasına rağmen, romatolojik hastalıklar ve ilaçlarda sorumlu olabilir. Ateş ve döku¨ntu¨ ile karşımıza çıkan hastalıklar, genellikle primer lezyonun morfolojisine göre sınıflandırılır. Döku¨ntu¨lu¨ hastalıkların en sık nedeni olan viral ekzantemler çoğunlukla kendiliğinden iyileşmektedirler. Bazı döku¨ntu¨lerin oldukça karakteristik morfolojisi vardır ancak birçok olguda sadece morfolojiye bakarak tanı konulamaz. Bu durumda laboratuvar tetkiklerinden faydalanılarak tanı konulur. Tanı konulduktan sonra uygun yaklaşım ile hastalık tedavi edilir.


Serebral palsi (SP) ilerleyici olmayan, motor işlev kaybının ön planda olduğu klinik bir tablodur. SP'ye özgu¨l bir tanı yöntemi yoktur. Tanı, öyku¨ ve klinik bulgulara dayanılarak konur. Fakat birçok metabolik, nörodejeneratif ve genetik hastalık SP kliniğini taklit eder. Glutarik asidu¨ri tip 1 (GA1); yavaş ilerleyen spastisiteyle birlikte ekstrapiramidal bulguların beraber izlendiği ve mental bozulmanın eşlik ettiği kronik metabolik bir hastalıktır. Vakamızda SP tanısı ile takip edilen GA1 tanısı almış bir hasta anlatılmıştır. Ardından ayırıcı tanıya giren hastalıkların klinik ve laboratuvar bulguları tartışılıp, farklılıkları vurgulanmıştır. SP tanısı alan tu¨m hastalar bu vakada olduğu gibi dikkatli şekilde değerlendirilmelidir. Perinatal dönemde bebeği etkileyecek kesin bir risk faktöru¨ olmadığında, ailede SP öyku¨su¨ var ise, gelişimsel gerilik tespit edilirse, ilerleyen yaş ile mevcut yetenekler kaybediliyorsa, oku¨lomotor bozukluklar, istemsiz hareketler, ataksi, kas atrofisi ve duyu kaybı mevcut ise ayırıcı tanılar mutlaka akla gelmelidir.


Tip 1 diabetes mellitus (T1DM) veya insulin bağımlı DM ağır insulinopeni sonucu gelişebilecek ketozun önlenerek yaşamın devam ettirilebilmesi için eksojen insulin bağımlılığı ile karakterizedir. Her ne kadar bu¨yu¨k oranda çocukluk döneminde başlangıç gösterse de her hangi bir yaşta ortaya çıkabilir. İmmu¨nite ilişkili tip 1a ve idiyopatik tip 1b olmak u¨zere iki alt grubu vardır. Çocuklarda diyabetin klasik başvuru şekli poliu¨ri, polidipsi, polifaji ve kilo kaybı hikayesinin olmasıdır. Şikayetlerin uzun su¨re devam ettiği olgularda morbidite ve mortalitesi yu¨ksek olan ketoasidoz ile başvuru olabilir. T1DM tanısı konulan hastalarda tedavi hastanın beslenme ve yaşam biçimi bir bu¨tu¨n olarak değerlendirilip du¨zenlenmeli ve tedavi ve izlemin mutlaka deneyimli pediyatrik endokrinolog tarafından yapılması gerekmektedir. Pediyatrik diyabetin bu¨yu¨k bir kısmını oluşturduğundan bu derlemede gu¨ncel bilgiler doğrultusunda kısaca T1DM tanı, tedavi ve komplikasyonları ele alınmıştır.


İnfluenza, sağlıklı çocuklarda genellikle akut, kendi kendini sınırlayan, komplikasyonsuz bir hastalık olarak karşımıza çıkan, ancak nadiren de olsa ölu¨me kadar gidebilen ağır sonuçları olan bir enfeksiyon hastalığıdır.


Halen gizemini koruyan, ayırıcı tanısına giren birçok hastalık nedeni ile aileyi ve hekimi çoğu zaman sıkıntıya sokabilen, maddi ve manevi birçok kayıplara neden olan infantil kolik, yaşamın ilk u¨ç ayında göru¨len, en az u¨ç hafta su¨ren ve haftada en az u¨ç gu¨n ortaya çıkan ağlama epizotları şeklinde yaklaşık 60 yıl önce Wessel tarafından tanımlanmıştır. Etiyolojisi halen tam olarak bilinmemektedir. Birçok risk faktöru¨ öne su¨ru¨lse de kesin olarak tek bir neden suçlanamamaktadır. Tedavi olarak ta etkili ve gu¨venli diyebileceğimiz kesin bir yöntem yoktur. Bu yazıda amacımız gu¨ncel literatu¨r bilgileri ışığında bebeklik döneminde sık göru¨len bu rahatsızlığı irdelemektir.


Gelişimsel ve davranışsal sorunlar yenidoğanların ve çocukluk çağının en sık karşılaşılan problemlerindendir.Bu sorunların mu¨mku¨n olduğunca erken tanınması davranış ve tedavinin ana unsurlarıdır.Anne babalar ve klinisyenlerin bu konuda bilgili ve dikkatli olmaları gerekir.Gelişimsel bozukluklar da önlem, tanı ve tedaviler ve pediatristlerin bu konudaki rolleri gözden geçirilmiştir

Kitaplarımız

Gölgenin Rengi

Selen Yayıncılık

22,00
İncele

30 SORUDA AŞI

Selen Yayıncılık

150,00
İncele

Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Dermatolojik Hastalıklarda Çinko`nun Önemi

Selen Yayıncılık

50,00
İncele

Aile Hekimliği Başucu Kitabı TÜKENDİ.

Selen Yayıncılık

0,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.