Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Asid Peptik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

50,00

Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye

Selen Yayıncılık

60,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Mayıs-Haziran 2018

25,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN :
Dil : Türkçe-İngilizce
Cilt : cilt 10 sayı 3
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Kawasaki hastalığı çocukluk çağında ortaya çıkan, ülkemizde ikinci sıklıkta görülen
orta çaplı damar vaskülitidir. Hastalığın etiyolojisi tam olarak bilinmemekle
birlikte çeşitli enfeksiyon ajanları ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Kullanılan antibiyotik
ve antipiretik tedavilerine yanıtsız en az 5 gün süren yüksek ateş, hastalığın
ana klinik bulgusudur. Akut dönemde ateşe hastalık tanı ölçütlerinde yer alan diğer
klinik bulgular eşlik eder: bilateral seröz konjunktivit, tek taraflı servikal mikro-
lenfadenopati, ağız içi ve dudak değişiklikleri, gövdeye yerleşen yaygın, ekzantamatöz
makülopapüler döküntü, el ve ayak değişiklikleri. Başlangıçta yumuşak doku
ödemi olarak ortaya çıkan el-ayak şişliği daha sonra kendisini parmak uçlarından başlayan
soyulma ile gösterir. Hastalık akut dönemde tanılandırılmaz ya da tedavide gecikilirse
ciddi komplikasyonlar ile sonuçlanabilir. Hastalığın subakut döneminde ortaya
çıkan, ciddi mortalite ve morbiditeye yol açabilen en önemli klinik bulgusu kardiyovasküler
sistem tutulumudur. Burada öncelikli olarak koroner arter tutulumu görülse
de daha düşük oranda miyokardit, perikardit gibi komplikasyonlar da ortaya
çıkabilir. Hastalığın akut döneminde (ilk 10 gün) verilen intravenöz immünglobulin
(IVIG) tedavisi, mortalite ve morbiditeyi azaltmak açısından son derecede önemlidir.
IVIG ile beraber anti-inflamatuvar dozunda asetilsalisilik asit (ASA) başlanmaktadır.
Klinik gidişine göre ASA dozu ve kullanım süresi değişmektedir. Hastalık
etkin ve zamanında tedavi edilir ve tedavi başarılı sonuçlanırsa uzun erimde ciddi
bir sorun oluşturmamaktadır.


Öz
Nutrisyonel rikets, D vitamini destek programlarına karşın halen dünya genelinde
önemli ve önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Ülkemiz
güneşten zengin bir coğrafyaya sahip olmasına rağmen D vitamini yetersizliği gebe
kadınları, bebekleri ve adolesanları etkileyen önemli bir sorundur. Nutrisyonel riketsli
olguların çoğunda D vitamini kullanılmadığı veya düzensiz kullanıldığı görülmüştür.
Bu nedenle özellikle sütçocuğu döneminde D vitamini destek programına uyumun
artırılması nutrisyonel riketsin önlenmesinde önemlidir.


Yüksek akımlı oksijen tedavisi, orta ciddiyetteki solunum yetersizliğinde invazif
mekanik ventilasyon gereksinimini azaltan yeni tedavi yaklaşımlarındandır. Yaşları
3 ay ile 3 yaş arasında değişen akut solunum yetersizliği tanılı beş hastada yüksek
akımlı oksijen tedavisi uyguladık. Üç olgu bronşiyolit, bir olgu gazyağı alımı sonrası
gelişen şimik pnömoni ve bir olgu da sol ventrikül çıkım yolu darlığı ve akciğer
ödemi tablosunda idi. Tedavi başlangıcında ortalama akım hızı 8-10 L/dakika (maksimum
15 L/dakika) ve fraksiyone inspiratuvar oksijen konsantrasyonu %40 olarak
uygulandı. Tedavi ikinci saatinde kalp hızı ve solunum hızında sırasıyla %20, %27
azalma, SpO2/FiO2 oranında %93 artış oldu. Yüksek akımlı oksijen tedavisi ortalama
3.6 gün uygulandı.
Sonuçlar: Yüksek akımlı oksijen tedavisi orta ciddiyetteki hipoksemik solunum
yetersizliğinde güvenle uygulanabilir. Tedavi etkinliğini gösteren önemli değişkenler,
kalp tepe atımı ve dakika solunum sayısında azalma ve SpO2/FiO2 oranında artıştır.


İsviçre kökenli tıbbi adaçayı olan salvia officinalis bitkisi çeşitli klinik durumlarda
kullanılmakta olup ülkemizde rahatlıkla temin edilebilir. Hamileler ve 10 yaş altı çocuklar
için kullanılması sakıncalı olan bu yağ; tuyon, kamfor ve sineol içermekte olup
canlandırıcı ve rahatlatıcı özelliğe sahiptir. Bronşit, astım, diş ağrısı ve aknede tedavi amaçlı
kullanımının yanısıra antibakteriyel, diüretik, anti-inflamatuvar, ekspektoran, spazmolitik
amaçla da kullanılmaktadır. Burada 38 günlük bir bebekte aktar tarafından deriye
sürülerek kullanılması için hazırlanan, ancak yanlışlıkla ağızdan kullanılan adaçayı yağına
bağlı konvülziyonla gelen bir olgu sunuldu.


Atopik dermatit(AD) sütçocukluğu ve erken çocukluk döneminde başlayan kronik
kaşıntılı, relapslar ile seyreden inflamatuvar bir klinik tablodur. AD’in lezyon özellikleri
hastadan hastaya farklılık taşır ve lezyonların spesifik histopatolojik bulguları
da yoktur. Diğer yandan AD adında ‘atopik’ terimi bulunsa da, bazı olgularda
atopi yoktur ve yine bazı hastalarda IgE normal sınırlardadır. Sonuç olarak, AD’i tanımlayacak
tek bir objektif özellik, laboratuvar incelemesi ya da histopatolojik özellik
bulunmamaktadır. AD tanısının diğer hastalıklar dışlandıktan sonra konulmasının
gerekli olduğu unutulmamalıdır. Bu yazıda AD ile karışabilecek hastalıklar ayrıntılı
anlatılmıştır.


Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) günümüzde çocukların okul başarısını
etkileyen en önemli bozuklukların başında gelmektedir. Bu bozukluk çocukların
sadece okul başarısını değil kişisel yaşantılarını, aile ilişkilerini, sosyal yaşantılarını
da etkilemektedir. DEHB’nin sınırları bu bozukluğun klinik düzeyi ile belirlenmekte
ve klinik düzeyin ele alınıp düzeltilmesinde bu sınırlar göz önüne alınmaktadır.
Bu sınırların iyi tespiti, ilaç kullanıp kullanmamanın değerlendirilmesinde, kullanılacaksa
ne kadar süre kullanılacağının belirlenmesinde ve ilaç dışı yöntemlerin
seçiminde faydalı olacaktır.


Günümüzde kronik B ve C hepatitli çocuklar kalıcı virolojik yanıt oranları düşük
ve virolojik direnç oranları yüksek olan az sayıdaki ilaçla tedavi edilmektedir. Çocukluk
döneminde kronik B ve C hepatit virus enfeksiyonları genellikle hafif klinik
seyirlidir. Ancak, bu hastalarda siroz ve karaciğer kanseri gibi önemli komplikasyonların
gelişmesi riski yüksektir. Yeni antiviral tedavilerin geliştirilmesine karşın,
kronik hepatit tedavisi halen önemli bir klinik sorun olmaya devam etmektedir. Bu
makalenin amacı çocukluk döneminde kronik hepatit tedavisindeki gelişmelerin gözden
geçirilmesidir.


Bit enfestasyonları özellikle çocuklar olmak üzere dünya çapında bir çok insanı etkilemektedir.
Genellikle kötü hijyen koşullarının bir sonucu olarak değerlendirilmesine
rağmen, her sosyal tabakada problem olabilmektedir. Dahası hesaplanmış total maliyeti
Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş bazı ülkelerde milyar dolarları bulabilmektedir.
Sonuç olarak, tedavi stratejilerine ilaçların etkililiği, rahat kullanımı, güvenliği
ve aynı zamanda çevre güvenliğine göre karar verilmelidir

Kitaplarımız

Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

ÇOCUK ENFEKSİYONLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

30 SORUDA ÇOCUKLARDA BESİN ALERJİLERİ Besin Alerjisi Nedir Ne Değildir?

Selen Yayıncılık

150,00
İncele

Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

30 SORUDA AŞI

Selen Yayıncılık

150,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.