Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Mayıs - Haziran 2017

20,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 9 Sayı 3
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Öz

Gıdalardaki zararlı bileşikler doğal toksinler ve çevresel kirleticilerden tarım ilaçları ve daha birçok bileşiğe kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Bağışıklık sistemlerinin zayıf olması nedeniyle en savunmasız grup çocuklardır. Özellikle gelişmekte olan u¨lkelerde yetişkinlerde olduğu gibi çocukluk çağı zehirlenmeleri de sorun teşkil eder. Gu¨nu¨mu¨zde piyasadaki birçok gıda özellikle 1-3 yaş arası çocuklar ve yenidoğanlara yönelik u¨retilmektedir. Gıda kaynaklı zehirlenmeler ile ilgili başta hekimler olmak u¨zere sağlık çalışanlarının yeterli eğitime sahip olması, sadece hastalardaki gıda kaynaklı hastalıkların uygun tedavisi için değil, aynı zamanda sağlık yetkililerini zamanında bilgilendirmek açısından da kritik öneme sahiptir. Gıda zehirlenmeleri konusunda riski tanımak ve azaltmak için sağlık çalışanlarına yardımcı olacağı du¨şu¨ncesiyle, çocuklarda gıda zehirlenmelerinin epidemiyolojisi, tanı, korunma ve önleme yöntemlerini derledik.


Öz

Çocuklarda ve bebeklerde burun tıkanması önemli bir sorundur. Burun tıkanması bazen hafif, bazen de hayat kalitesini bozacak kadar ciddi olabilir. Bebeklerde burun tıkanması solunum sıkıntısı, huzursuzluk, uyku apnesi ve beslenme bozukluklarına neden olabilir.


Öz

Kronik pankreatit (KP)çocukluk çağında nadir göru¨len ancak insidansı yaşla artan bir hastalıktır. Akut tekrarlayıcı pankreatit (ARP) ile KP iki ayrı hastalık yerine bir hastalığın farklı aşamaları olarak kabul edilmektedir. Başlıca nedenler genetik faktörler (en sık), obstru¨ktif, toksik-metabolik, otoimmu¨n ve idiyopatik durumlardır. Hastalık şiddetli tekrarlayıcı ağrı epizotları ile karakterizedir. Pankreasın endokrin ve ekzokrin fonksiyonlarında bozulma göru¨lebilmektedir. Olguların çoğunda amilaz ve lipaz normal veya hafif yu¨ksektir. Eşlik eden safra yolları obstru¨ksiyonlarında, transaminazlar, direkt bilirubin, alkalen fosfataz ve gamma glutamil transferaz du¨zeylerinde yu¨kselme saptanır. Tekrarlayan pankreatitin ilk değerlendirmesinin aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, gama-glutamiltransferaz, total bilirubin, açlık lipidleri ve total serum kalsiyumu, metabolik hastalık şu¨phesi varsa serum amonyak ve idrar organik asitleri tetkiklerini içermesi önerilmektedir. Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRCP), sekretinli manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (SMRCP), endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) ve endoskopik ultrasonografi (EUS) tercih edilen göru¨ntu¨leme yöntemleridir. ARP veya KP'nin genetik açıdan taraması sırasında ter testi ve katyonik tripsinojen (PRSS1) gen mutasyon testi yapılmalı, ter testi yapılamıyorsa, kistik fibroz transmembran regu¨latör (CFTR) mutasyonu bakılmalıdır. Ekzokrin pankreas yetmezliğinde fonksiyonlar fekal yağ analizi, fekal elastaz- 1, dışkıda kimotripsin, serum immu¨n reaktif tripsinojen, yağda eriyen vitamin du¨zeyleri gibi indirekt testler veya Dreiling tu¨pu¨ ile pankreas stimu¨lasyon testi veya endoskopik pankreas fonksiyon testi gibi direkt yöntemlerle değerlendirilebilir.


Öz

Çocukluk çağında hipertansiyon göru¨lme oranı kilolu çocuk sayısının artmasıyla birlikte önemli bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Çocuklardaki yu¨ksek kan basıncının erişkin yaşamda devam ettiği gösterilmiştir. Bu durum hipertansiyon kontrolu¨nu¨n önemini daha da çok vurgulamaktadır. Hipertansif çocuğun değerlendirmesi yu¨ksek kan basıncının hastane dışında da teyit edilmesiyle başlar. Prenatal ve postnatal hipertansiyon nedenleri, hipertansiyon ile diyabet, kronik böbrek hastalığı, obezite ilişkisi ve ayaktan kan basıncı izlemi kullanımı ile ilgili yeni bilgiler ile birlikte çocuklardaki hipertansiyonun etyolojisi ve farmakolojik tedavisi hakkında gelişmeler yaşanmıştır. Ne var ki, çocukluk çağı hipertansiyonunun erişkin dönemdeki kardiyovasku¨ler komplikasyonlar u¨zerine etkisi ile ilgili olarak halen keşif bekleyen noktalar bulunmaktadır. Bu derlemede pediatrik hipertansiyon tanı ve tedavi u¨zerine gu¨ncel bilgilerin tartışılması amaçlanmıştır.


Öz

Zika virus ilk kez Uganda’da 1947 yılında Rhesus maymununda tanımlanmış sivrisineklerle bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık hafif ateş, deri döku¨ntu¨su¨, konjunktivit, kas ve eklem ağrısı, halsizlik ve başağrısı gibi bulgularla seyreder. Bu bulgular 2-7 gu¨n su¨rer. Spesifik bir tedavisi veya aşısı yoktur. Korunmak için en ideal yol sivrisineklerle savaştır. Zika salgınları sırasında konjenital enfeksiyon ile yenidoğan mikrosefalisi arasında önemli bir ilişki saptanmıştır.


Öz

Oral kullanım için u¨retilen D vitaminini gözlerine uygulanan yenidoğan ikiz bebekler poliklinik ortamında muayene edildi. Bebeklerin oftalmolojik muayenesinde kirpik diplerinde yağlı koyu kıvamda şeffaf sekresyon mevcuttu. Her iki bebeğin konjunktiva ve korneasında patolojik bulgu göru¨lmedi. Bebeklere, yağlı sekresyonu uzaklaştırmak için prezervansız suni gözyaşı verildi. Bir hafta sonraki kontrolde bebeklerin gözlerinin normal göru¨nu¨mde olduğu göru¨ldu¨.

Kitaplarımız

Kalp Hastalıklarında Sizin Sorularınıza Cevaplar

Selen Yayıncılık

25,00
İncele

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00
İncele

Kanıta Dayalı Dermatolojik Tedavi

Selen Yayıncılık

225,00
İncele

TUS VE YDUS İÇİN YENİDOĞAN SORU BANKASI

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları

Selen Yayıncılık

100,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.