Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Mayıs - Haziran 2015

20,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN : ..........
Dil : Türkçe
Cilt : 7 Sayı 3
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Prof. Dr. Solmaz ÇELEBİ

Özet

Alt solunum yolu enfeksiyonları, özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda mortalite ve morbidite nedenidir. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ve Staphylococcus aureus gelişmekte olan ülkelerde pnömoni nedeniyle hastaneye yatışa yola açan major etkenlerdir. Viral patojenler ise bebeklerde ve 5 yaşından küçük çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonundan başlıca sorumlu etkenlerdir. Bu yazıda, alt solunum yolu enfeksiyonlarının epidemiyolojisi, etiyolojisi, patogenezi, klinik bulguları, tanı ve güncel tedavi yaklaşımları gözden geçirilmektedir.

Abstract

Lower respiratory tract infection is a cause of mortality and morbidity in childhood (particularly among chidren < 5 year of age). Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae and Staphylococcus aureus are the major causes of hospitalization from pneumonia in developing countries. Viral pathogens are a prominent cause of lower respiratory tract infections in infants and children < 5 year of age. This article reviews the epidemiology, etiology, pathogenesis, clinical features and diagnosis of lower respiratory tract infection, as well as current treatments.


Doç. Dr. Arif KUT

Çocuklarda tüberküloz (TB) sıklıkla ev içi aktif TB hastası bireylerle temas sonucu ortaya çıkar. Küçük çocukların basille karşılaşma sonrası enfekte olma riski ve enfekte olduktan sonra hastalık geliştirme riski diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir. Eğer koruyucu tedavi verilmezse enfekte olan sütçocuklarının %50-60’ı ilk yıl içerisinde hasta olurlar (1). Çocuklarda hastalık geliştirme olasılığının yüksek olması, endeks olgu ile uzun süre ve yakın temasa bağlanabilirse de, özellikle sütçocukluğunda dissemine hastalık ve ölüm oranlarının yüksek olması da düşünüldüğünde, Mycobacterium tuberculosis (MTB) enfeksiyonuna verilen immün yanıtın nitelik ve nicelik olarak erişkinlerden farklı olmasının enfeksiyonun ilerlemesinde belirleyici olduğu düşünülmektedir (2).


Uzm. Dr. Zümrüt ŞAHBUDAK BAL Prof. Dr. Fadıl VARDAR Dr. Gülhadiye AVCU

Hastaneye yatan hastalarda yatış sırasında bulunmayan veya inkübasyon döneminde olmayan enfeksiyonlardır. Bir hastada hastanede kalış süresinde gelişen hastaneye yatışı sırasında inkübasyon döneminde olmayan veya enfeksiyon belirti ve bulguları olmayan hastalarda gelişen enfeksiyon olarak tanımlanmaktadır. Hastane enfeksiyonları genellikle hasta hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra ve taburcu olduktan sonra 10 gün içinde gelişmektedir. Son zamanlarda HE yerine sağlık bakımı alan hastalarda gelişen enfeksiyonlar olması nedeni ile sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar (health care-associated infections) da ve nozokomiyal enfeksiyon (NKE) olarak da tanımlanmaktadır (1). Hastanede yatış süresinin uzaması, santral veya periferik kateter uygulamaları, üriner kateterizasyon, invazif girişimler, mekanik ventilasyon gibi uygulamalar nozokomiyal enfeksiyon riskini arttırmaktadır. NKE’lara bağlı hastanede yatış süresi uzamakta, mortalite ve morbiditede artışa neden olmaktadır. Hastane hizmetlerindeki gelişmelere rağmen yatan hastalarda enfeksiyonlar tüm dünyada, hem gelişmiş hem de kaynakları fakir ülkelerde görülmeye devam etmektedir ve morbiditesi artmaktadır.


Yrd. Doç. Dr. Ebru KURŞUN

Ülkemizde ve dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olan viral hepatit karaciğeri etkileyen, hepatik hücre inflamasyonu ve nekrozuyla seyreden sistemik bir enfeksiyon hastalığıdır. Viral hepatite Hepatit A,B,C,D,E ve G virusları, TT virus gibi hepatotrop viruslar ile adenovirus SENV, CMV, EBV, HSV, HHV-6, HIV, VZV, kızamıkçık virusu ve enteroviruslar neden olmaktadır. Bu yazıda pediatrik yaş grubunda sıkça karşımıza çıkması ve uzun dönemde komplikasyonları nedeni ile klinik önemi olan hepatit viruslarından bazılarının tanı ve tedavisinden bahsedilecektir.


Doç. Dr. Nejat ÖZGÜL

Serviks kanseri tüm dünyadaki kadın kanserlerinin meme kanserinden sonra 3. sıklıkta görülenidir. Gelişmekte olan ülkelerde 2. sıklıkta görülür iken, gelişmiş ülkelerde tarama programlarının başarılı uygulamaları nedeniyle 6. hata bazı ülkelerde 10. sıraya inmiştir. Dünyada her yıl yaklaşık 400.000-500.000 yeni serviks kanseri saptanır iken, bunların yaklaşık yarısı bu hastalıktan kaybedilmekte ve ölümlerinde %80’i gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Bu sayılar serviks kanserinde tarama programlarının bu kanserin görülme sıklığını ve bu kanserden ölüm oranlarını azaltmakta ne kadar önemli olduğunu göstermektedir(1,2).


Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU, Uzm. Dr. Fatma Deniz AYGÜN

Viruslar sadece canlı hücrede hastalık yapabilen enfeksiyon etkenleridir. Büyüklükleri 25 ile 300 nanometre arasında değişmektedir. Kendilerine ait metabolizmaları yoktur. Yaşamlarını devam ettirebilmek için gerekli olan enerjiyi ve makromolekülleri sentezleyemezler, enfekte ettikleri canlı konak hücrenin metabolizmasından yararlanırlar. Hücre yapısına sahip olmayıp sadece nükleik asit ve onu çevreleyen protein yapısındaki bir kılıftan meydana gelirler. Kapsid adı verilen bu kılıf virus tarafından kodlanır ve virusun antijenik yapısının belirleyen kapsomer adı verilen alt birimlerden oluşur. Kapsomerlerin dizilimleri virusa şeklini vermektedir. Bazı virus ailelerinde bulunan zarf ise konak hücrenin lipit ve proteinlerini içerir ve enfekte hücre membranından kaynaklanır (1,2).


Prof. Dr. Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU

Bu yazıda çocuklardaki enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı konusunda sık görülen ve pratikte önemli olan bazı hususlara değinilecektir. Çocuklarda antibiyotik kullanım ilkeleri genellikle erişkinlerdekine benzerdir, ancak bazı konularda büyük farklılıklar olabilir. Çocuğun dinamik doğası bu farklılıklarda rol oynar. Yaş grubuna göre değişen ağırlık ve vücut yüzölçümü bebeklerde ilaçların kiloya veya metrekareye göre verilmesini gerekli kılar. Sık beslenme özellikleri (örneğin yenidoğanlarda iki saatte bir olabilir), enfeksiyonlarda beslenmenin çok çabuk bozulması (iştahsızlık, bulantı, kusmaya meyil) ve nispeten daha çabuk dehidratasyona gidiş (potansiyel olarak renal toksisitenin daha çabuk gelişebilmesi) ilaç tip ve sıklığını etkileyebilir.

Kitaplarımız

Aile Hekimliği Başucu Kitabı TÜKENDİ.

Selen Yayıncılık

0,00
İncele

Diyet & Dermatolojik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

80,00
İncele

ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

30 Soruda Grip

Selen Yayıncılık

100,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.