Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Mayıs - Haziran 2010 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 2 Sayı:3
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Yu¨zyıllardan beri insanların başlıca ölu¨m nedeni enfeksiyon hastalıkları olmuştur. İnsanların hastalanmalarına ve ölu¨mlerine yol açan enfeksiyon hastalıklarının eradikasyonu tu¨m du¨nya u¨lkelerinin ortak ve temel amacını oluşturmuştur. Du¨nya Sağlık Örgu¨tu¨ (DSÖ) önderliğinde tu¨m du¨nya u¨lkelerinin bir enfeksiyon hastalığına karşı yu¨ru¨ttu¨ğu¨ savaşın en bafşaılı örneği Çiçek Hastalığı’dır. Tu¨rkiye 1957 yılında, tu¨m du¨nya 1970’li yıllarda Çiçek hastalığından arınmıştır. DSÖ Baflkanı, 1980 senesinde koruyucu hekimlik açısından ortak bir amaç için aynı çatı altında toplanıp mu¨cadele veren tu¨m du¨nya u¨lkelerini hastalığa karşı kazanılan zafer için kutlamış ve Çiçek hastalığının eradike edildiğini duyurmuştur. Aynı yıllarda Tu¨rkiye’de Çiçek aşısının rutin aşılama takviminden çıkarılmasına karar alınmıştır.

Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU


Birden fazla hastalığa neden olan antijen veya mikroorganizmalara ya da aynı hastalığı oluşturan etkenin farklı suşlarına veya serotiplerine karşı geliştirilmiş, aynı ortamda bulunan ve tek enjeksiyonda uygulanan aşılara “kombine aşı” adı verilmektedir. Aynı organizmanın farklı antijenlerini içeren aşılara örnek olarak inaktif influenza aşısı (3 sufl), Poliomiyelit aşısı (3 sufl), konju¨ge pnömokok aşısı (7, 10 ve 13 serotip), insan papillomavirus aşısı(2-4 sufl) ve rotavirus aşısı (1 ve 5 sufl) verilebilir. Farklı organizmaları içeren kombine aşılar arasında kızamık-kı- zamıkçık-kabakulak aşısı, difteri-boğmaca-tetanos içeren aşılar, hepatit A-hepatit B kombine aşıları sayılabilir (1). 


Pnömokoklar bir çok enfeksiyon hastalığının en sık rastlanan etkenidir. Toplumsal kaynaklı pnömoni, akut sinu¨zit, akut otitis media ve bakteriyemilerde ilk sırada, bakteriyel menenjitte meningokokla birlikte ilk sırada göru¨lu¨rken; osteomiyelit, septik artrit, endokardit, peritonit, perikardit, perikardit ve beyin apselerinde de en önemli etkenler arasındadır. Bu hastalıklardan ABD’de yılda 13,000 bakteriyemi, 700 menenjit, 5,000,000 otitis media ve bunlara bağlı olarak 200 ölu¨m gözlenmektedir.

Prof. Dr. Mehmet CEYHAN


Neisseria meningitidis, du¨nyada çocuklarda menenjit ve septiseminin en önemli ve sık nedenleri arasında yer almaktadır. Her yıl du¨nyada 500,000 invazif meningokok enfeksiyonu göru¨lmekte olup, bunların 50,000’i ölu¨mle sonuçlanmaktadır (1). Meningokok enfeksiyonunda ölu¨m oranı %10, hastalık sonrası yaflayan kiflilerde ciddi sekel oranı ise %11-19’dur (sağırlık, konvu¨lziyonlar, amputasyon, mental retardasyon) (2). Du¨nya Sağlık Örgu¨tu¨ meningokok enfeksiyonlarını potansiyel aşı ile engellenebilir hastalık nedeni olarak tanımlanmış ve aşı çalışmalarının hızlandırılması önermiştir. Meningokok enfeksiyonlarında tek rezervuar insan olup, damlacık enfeksiyonu ile bulaşmaktadır. Hastalık geç kış-ilkbahar aylarında pik yapmaktadır. Yıl içerisinde sporadik vakalar şeklinde göru¨lebileceği gibi yılda 1000/100,000 olguya yu¨kselebilmektedir.

Doc. Dr. Ener Cağrı DiNLEYiCi


Giriş 

Rotaviruslar, bu¨tu¨n du¨nyada özellikle bebek ve ku¨çu¨k çocuklarda göru¨len, hastaneye yatışa neden olan ve ölu¨mle sonuçlanabilen ağır gastroenteritin en önde gelen etkenidir. Temizliğe önem verilmesi, sağlıklı içme suyu kullanılması ve oral rehidratasyon tedavisi ile gastroenterite bağlı morbidite ve mortalitede önemli azalma sağlanmış olmasına rağmen rotavirus hastalığının önemi su¨rmektedir. Hijyen koşullarının iyileştirilmesine karşın du¨nyanın her yerinde rotavirus enfeksiyonları göru¨lmekte, özellikle du¨nyanın geri kalmış bölgelerinde çok daha fazla mortalite ile seyretmektedir. Rotavirus ishali nedeniyle du¨nya genelinde her yıl yaklaşık 25 milyon poliklinik başvurusu olmakta, 2 milyon çocuk hastaneye yatırılmakta ve 600,000’den fazla çocuk kaybedilmektedir.

Doç. Dr. Ergin ÇİFTÇİ


Tarihçe

Hipokrat döneminde sarılık tanımlanmasına rağmen epidemiyolojik olarak ilk hepatit salgınının farkındalığı Avrupa’da 17-18. yu¨zyıllarda gözlemlenmiş ve bu salgınların bu¨yu¨k olasılıkla hepatit A’ya bağlı olarak geliştiği du¨şu¨nu¨lmu¨ştu¨r (1). Cockayne (2) 20. yy’da epidemiyolojik ve sporadik sarılık formunun 17-18. yy’da göru¨len sarılık ile aynı olabileceğini savunmuş ve McDonald (3) bu sarılıktan virusların sorumlu olabileceğini ileri su¨rmu¨ştu¨r.

Doc. Dr. Ahmet SOYSAL


Suçiçeği klinik olarak deri ve mukozalarda yaygın veziku¨ler döku¨ntu¨ ile karakterize daha çok çocuklarda göru¨len orta şiddette ancak oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalığın etkeni olan varicella zoster virus (VZV) primer, latent ve reku¨ren enfeksiyonlar oluşturur. Primer enfeksiyon suçiçeği (varicella) tablosu olarak karşımıza çıkmakta ve duyusal ganglion nöronları nda hayat boyu su¨recek bir latent enfeksiyon olarak devam etmektedir. Latent enfeksiyonun reaktivasyonu ile zona (herpes zoster) olarak adlandırılan klinik tablo oluşmaktadır.

Prof. Dr. Nuran SALMAN, Uzm. Dr. Bahar BUDAN CALIŞKAN


Aşı Sonrası istenmeyen Etki (ASİE); aşı uygulanan bir kişide, aşı sonrası ortaya çıkan, bilinen aşı yan etkisi ya da aşıya bağlı olduğu du¨şu¨nu¨len herhangi bir istenmeyen tıbbi olaydır (1). Aşıların gu¨venliği gelişen teknoloji ve bilgi birikimiyle gu¨n geçtikçe artmaktadır ancak henu¨z herkeste koruma sağlayan ve herkes için gu¨venli olan bir “kusursuz” aşı u¨retilebilmiş değildir. Aşı sonrası, aşıya bağlı göru¨lebilecek yan etkiler genelde hafif ve kısa su¨rede du¨zelen niteliktedir.

Doc. Dr. F. Nur BARAN AKSAKAL


Bu yazıda değişik kongrelerde, simpozyumlarda veya farklı vesilelerle çocuk hekimlerinden aşılama u¨zerine gelen sorulardan bir derleme yapılmıştır. Konu sorular ve yanıtları u¨zerine kurularak sunulmuştur.

Prof. Dr. Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU

Kitaplarımız

ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Aile Hekimliği Başucu Kitabı TÜKENDİ.

Selen Yayıncılık

0,00
İncele

Gölgenin Rengi

Selen Yayıncılık

22,00
İncele

HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ

Selen Yayıncılık

80,00
İncele

ÇOCUK ENFEKSİYONLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Selen Yayıncılık

250,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.