Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Gölgenin Rengi

Selen Yayıncılık

22,00

NÖROŞİRÜRJİDE ŞANT CERRAHİSİ

Selen Yayıncılık

250,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Mart-Nisan 2016

20,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : ISSN1309-0453
Online ISSN : .................
Dil : Türkçe - İngilizce
Cilt : Cilt: 8 Sayı: 2
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet
Sağlıklı term bebeklerde olduğu gibi prematüre ve hasta term bebeklerde de en
ideal besin anne sütüdür. Mümkün olan en kısa sürede anne sütü verilmesi amaçlanmalıdır.
Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde beslenme desteğinin uygun şekilde sağlanabilmesi
hem kısa hem de uzun dönemde morbidite ve mortalite üzerine önemli
etkilere sahiptir. Birçok çalışmada erken enteral veya oral beslenmenin kısa ve uzun
dönem gelişmedeki önemi vurgulanmıştır. Ancak tüm çabalara karşın intrauterin dönemdeki
büyümeye erişecek büyüme hızını yakalamak her zaman mümkün olmamaktadır.
Yenidoğan bebekler için en uygun beslenme şekli kendi annesi tarafından
emzirilmesi iken bunu sağılmış anne sütünün yapay bir yöntemle verilmesi (kaşık,
kap veya biberon), donör anne sütü ve formula kullanımı izlemektedir. Prematüre
bebeklerde bazen anne sütü yetersiz kalmakta mineralizasyon ve yeterli büyüme için
güçlendirme yapılması gerekmektedir.
Abstract
The ideal nutrition is human milk for prematüre and sick term infants like healthy
term infants. Human milk shoud be administered in the most available time. Nutriotion
support in intensive care units has important short term and long term effects
on the morbidity and mortality of infants. Many studies stressed the importance of
enteral and oral nutrition in development of the infant. Despite all efforts it is not always
possible to catch up intrauterine growth rate. The most suitable nutrition style
is lactation by the mother followed by human milk administration (by bottle), donor
human milk and formula. Human milk may be inadequate for mineralization and
adequate growth and fortification of human milk may be necessary.


Özet
Sağlıklı term bebeklerde olduğu gibi prematüre ve hasta term bebeklerde de en
ideal besin anne sütüdür. Mümkün olan en kısa sürede anne sütü verilmesi amaçlanmalıdır.
Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde beslenme desteğinin uygun şekilde sağlanabilmesi
hem kısa hem de uzun dönemde morbidite ve mortalite üzerine önemli
etkilere sahiptir. Birçok çalışmada erken enteral veya oral beslenmenin kısa ve uzun
dönem gelişmedeki önemi vurgulanmıştır. Ancak tüm çabalara karşın intrauterin dönemdeki
büyümeye erişecek büyüme hızını yakalamak her zaman mümkün olmamaktadır.
Yenidoğan bebekler için en uygun beslenme şekli kendi annesi tarafından
emzirilmesi iken bunu sağılmış anne sütünün yapay bir yöntemle verilmesi (kaşık,
kap veya biberon), donör anne sütü ve formula kullanımı izlemektedir. Prematüre
bebeklerde bazen anne sütü yetersiz kalmakta mineralizasyon ve yeterli büyüme için
güçlendirme yapılması gerekmektedir.
Abstract
The ideal nutrition is human milk for prematüre and sick term infants like healthy
term infants. Human milk shoud be administered in the most available time. Nutriotion
support in intensive care units has important short term and long term effects
on the morbidity and mortality of infants. Many studies stressed the importance of
enteral and oral nutrition in development of the infant. Despite all efforts it is not always
possible to catch up intrauterine growth rate. The most suitable nutrition style
is lactation by the mother followed by human milk administration (by bottle), donor
human milk and formula. Human milk may be inadequate for mineralization and
adequate growth and fortification of human milk may be necessary.


Özet
Beslenme sorunu; yenidoğan dönemi ve erken çocukluk döneminde ortaya çıkan,
bebeğin ihtiyaçlarına uygun besin alımında yetersizlik olarak ifade edilebilir. Ailenin
ya da hekimin, çocuğun beslenmesinden memnun olmadığı her durum bu tanımlama
içine girebilir. Beslenme sorunu, beslenmeyi reddetme sonucunda ya da anatomik,
fizyopatolojik nedenlere bağlı olarak besin alımında yetersizlik sonucu ortaya
çıkabilir. Pediatristlerin de içinde olduğu tüm sağlık çalışanlarına düşen rol, anne
sütü ile beslemeye teşvik etmek, desteklemek ve bunu korumaktır. Sağlık çalışanları
bu konuda eğitilmeli ve anne sütü ile beslenmeye zarar verecek uygulamalar hakkında
bilgilendirilmelidir. Sosyal standartlar ve yasal düzenlemeler emzirmeyi kolaylaştırıcı
yönde düzenlenmelidir.
Abstract
Feeding disorder during neonatal and early childhood refers to deficiency in a child’s
nutrient intake necessary for appropriate growth and development. Feeding disorders
occur due to anatomical and pathophysiological reasons or due to the refusal
of feeds without any of these problems. The role of health care workers, including
paediatricians, is to protect, promote, and support breast-feeding. Health care workers
should be trained in breast-feeding issues, and they should encourage practices
that do not undermine breastfeeding. Societal standards and legal regulations that facilitate
breast-feeding should be coordinated..


Özet
Sıvı ve elektrolit dengesinin sağlanması, hem intrauterin dönemde hem de doğum
sonrası gelişim sürecinde normal hücre ve organ fonksiyonlarının sağlanması için gereklidir.
Sıvı ve elektrolit dengesindeki fizyolojik değişikliklerin bilinmesi ve uygun
desteğin sağlanması yenidoğan yoğun bakımının önemli konularından birisidir. Amaç
fetüsün başarılı bir şekilde yenidoğan dönemine geçişini sağlamak, büyüme devresinde
ve hastalıkların seyrinde normal sıvı elektrolit dengesini devam ettirebilmektir.
Bu derlemede term ve preterm bebeklerde sıvı-elektolit dengesi ve gereksinimleri
ele alınmıştır.
Abstract
Maintenance of fluid and electrolyte is essential for normal cell and organ function
during intrauterine development and throughout extrauterine life. Therefore, understanding
of the physiologic changes in the neonatal fluid and electrolyte homeostasis
and the provision of appropriate fulid are among the cornerstones of modern
neonatal intensive care. This review addresses fluid and electrolyte balance and requirements
in term and preterm newborns.


Özet
Prematüre bebeklerde parenteral beslenme mümkün olan en kısa zamanda tercihen
ilk 24 saat içinde başlanmalıdır. Parenteral beslenme ile doğumdan sonra büyüme
ve nörolojik gelişimin yakalanması amaçlanmaktadır. İlk gün yüksek aminoasit
alımı iyi tolere edilir ve negatif nitrojen dengesinden korur. İntravenöz yağ emülsiyonları
yüksek dansitelerinden dolayı iyi enerji kaynaklarıdır. Aynı zamanda santral
sinir sistemi ve retinanın gelişimi için gerekli olan esansiyel yağ asitlerini (EYA)
içeririler. Prematüre bebeklerde glukoz metabolizmasına bağlı bozukluklar görülebilir.
Hiperglisemi ve hipoglisemiye yatkınlık gösterirler. Doğumdan sonra geçiş periyodunda
su ve elektrolit dengesi yakından izlenmelidir. Parenteral beslenme sıvıları
kompleks içerikli sıvılardır. Uygulayıcıların yan etkiler, sıvıların içerikleri ve uygulama
yolları (periferik ve santral yol) açısından eğitimli olmaları gerekmektedir.
Abstract
Parenteral nutrition (PN) in preterm infants should be initiated as soon as posssible,
preferably within the first 24 hours in order to prevent postnatal growth failure
and improve neurodevelopment outcome. Providing high levels of parenteral
amino acids from the first day of life prevents negative nitrogen balance and well
tolerated. Intravenous lipid emulsions (ILE) constitute a good energy source because
of their high energy density. ILE provide essential fatty acids (EFA) along their
long-chain polyunsatured fatty acid (LC-PUFA) derivates are necessary for central
nervous system development and retinal growth. In preterm infants glucose homeostasis
is stil immature and abnormalities of glucose homeostasis are common.
Prematüre infants prone to hyperglycemia as well as hypoglycemia. Postpartum there
is a transition period when the water and electrolyte balance may be severely disturbed
and should be closed monitored. PN is complex prescription therapy associated
with significant adverse effects. The prescriber should be well versed in appropriate
indications for PN as well as access devices (peripheral and central) and their
associated complications.


Özet
Çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebekler yetersiz besin alımı ve araya giren
hastalıklar nedeniyle postnatal büyüme kısıtlılığı yönünden risk altındadırlar. ÇDDA
bebeklerin uygun protokoller ile izlemi bu sorunu azaltabilir. ÇDDA bebekleri izlerken
hedef optimal büyümeyi sağlamak için tam enteral beslenmeye en kısa sürede
anne sütü ile geçmek olmalı, ancak bebeği olumsuz etkileyecek hızlı artırımlardan
kaçınılmalıdır. Bu hedefi yakalamak herzaman kolay olmamaktadır; bu süreçte
özellikle ÇDDA bebeklerin beslenmelerinin yakın izlemi ve gerektiğinde optimal
desteğin sağlanması hedefe ulaşılmasında büyük önem taşır.
Abstract
Very low birth weight (VLBW) infants are at risk for postnatal growth restriction
due to inadequate nutrient delivery and concomitant illness. Integrated clinical
pathways or protocols can reduce the growth deficit in premature infants of
VLBW. The goal while feeding VLBW infants is to reach full enteral feeding with
breast milk in the shortest time, while maintaining optimal growth and nutrition and
avoiding the adverse consequences of rapid advancement of feeding. Attaining this
goal is more difficult than it sounds, that reason close follow-up and optimal support
when needed is very important, especially for VLBW infants.


Özet
Çok düşük doğum ağırlıklı veya aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde postnatal
dönemde büyüme geriliği çok sıktır ve nörogelişimsel bozukluk riskinde artışa
neden olur. Yenidoğan yoğun bakımda uygulanan agresif parenteral ve enteral beslenme
tekniklerine rağmen taburculukta sıklıkla küçük prematüre bebeklerin vücut
besin depoları az ve kemik mineralizasyonu bozuktur. Bu bebeklerde taburculuk sonrası
beslenme büyümenin yakalanması ve uzun dönem sekellerin engellenmesi için
çok önemlidir.
Abstract
Postnatal growth failure is extremely common in very low birth weight and extremely
low birth weight infants and, is associated with an increased risk of poor neurodevelopmental
outcome. At hospital discharge, small premature infants often have
low body stores of nutrients and deficient bone mineralization in spite of parenteral
and enteral aggressive feeding practices during neonatal intensive care unit stay.
Post discharge nutrition is very important for prevention of catch up growth failure
and long term sequela in these babies.


Özet
Çok düşük doğum ağırlıklı veya aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde postnatal
dönemde büyüme geriliği çok sıktır ve nörogelişimsel bozukluk riskinde artışa
neden olur. Yenidoğan yoğun bakımda uygulanan agresif parenteral ve enteral beslenme
tekniklerine rağmen taburculukta sıklıkla küçük prematüre bebeklerin vücut
besin depoları az ve kemik mineralizasyonu bozuktur. Bu bebeklerde taburculuk sonrası
beslenme büyümenin yakalanması ve uzun dönem sekellerin engellenmesi için
çok önemlidir.
Abstract
Postnatal growth failure is extremely common in very low birth weight and extremely
low birth weight infants and, is associated with an increased risk of poor neurodevelopmental
outcome. At hospital discharge, small premature infants often have
low body stores of nutrients and deficient bone mineralization in spite of parenteral
and enteral aggressive feeding practices during neonatal intensive care unit stay.
Post discharge nutrition is very important for prevention of catch up growth failure
and long term sequela in these babies.


Özet
Çok düşük doğum ağırlıklı veya aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde postnatal
dönemde büyüme geriliği çok sıktır ve nörogelişimsel bozukluk riskinde artışa
neden olur. Yenidoğan yoğun bakımda uygulanan agresif parenteral ve enteral beslenme
tekniklerine rağmen taburculukta sıklıkla küçük prematüre bebeklerin vücut
besin depoları az ve kemik mineralizasyonu bozuktur. Bu bebeklerde taburculuk sonrası
beslenme büyümenin yakalanması ve uzun dönem sekellerin engellenmesi için
çok önemlidir.
Abstract
Postnatal growth failure is extremely common in very low birth weight and extremely
low birth weight infants and, is associated with an increased risk of poor neurodevelopmental
outcome. At hospital discharge, small premature infants often have
low body stores of nutrients and deficient bone mineralization in spite of parenteral
and enteral aggressive feeding practices during neonatal intensive care unit stay.
Post discharge nutrition is very important for prevention of catch up growth failure
and long term sequela in these babies.


Özet
Çok düşük doğum ağırlıklı veya aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde postnatal
dönemde büyüme geriliği çok sıktır ve nörogelişimsel bozukluk riskinde artışa
neden olur. Yenidoğan yoğun bakımda uygulanan agresif parenteral ve enteral beslenme
tekniklerine rağmen taburculukta sıklıkla küçük prematüre bebeklerin vücut
besin depoları az ve kemik mineralizasyonu bozuktur. Bu bebeklerde taburculuk sonrası
beslenme büyümenin yakalanması ve uzun dönem sekellerin engellenmesi için
çok önemlidir.
Abstract
Postnatal growth failure is extremely common in very low birth weight and extremely
low birth weight infants and, is associated with an increased risk of poor neurodevelopmental
outcome. At hospital discharge, small premature infants often have
low body stores of nutrients and deficient bone mineralization in spite of parenteral
and enteral aggressive feeding practices during neonatal intensive care unit stay.
Post discharge nutrition is very important for prevention of catch up growth failure
and long term sequela in these babies.


Özet
Çok düşük doğum ağırlıklı veya aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde postnatal
dönemde büyüme geriliği çok sıktır ve nörogelişimsel bozukluk riskinde artışa
neden olur. Yenidoğan yoğun bakımda uygulanan agresif parenteral ve enteral beslenme
tekniklerine rağmen taburculukta sıklıkla küçük prematüre bebeklerin vücut
besin depoları az ve kemik mineralizasyonu bozuktur. Bu bebeklerde taburculuk sonrası
beslenme büyümenin yakalanması ve uzun dönem sekellerin engellenmesi için
çok önemlidir.
Abstract
Postnatal growth failure is extremely common in very low birth weight and extremely
low birth weight infants and, is associated with an increased risk of poor neurodevelopmental
outcome. At hospital discharge, small premature infants often have
low body stores of nutrients and deficient bone mineralization in spite of parenteral
and enteral aggressive feeding practices during neonatal intensive care unit stay.
Post discharge nutrition is very important for prevention of catch up growth failure
and long term sequela in these babies.


Özet
Çok düşük doğum ağırlıklı veya aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde postnatal
dönemde büyüme geriliği çok sıktır ve nörogelişimsel bozukluk riskinde artışa
neden olur. Yenidoğan yoğun bakımda uygulanan agresif parenteral ve enteral beslenme
tekniklerine rağmen taburculukta sıklıkla küçük prematüre bebeklerin vücut
besin depoları az ve kemik mineralizasyonu bozuktur. Bu bebeklerde taburculuk sonrası
beslenme büyümenin yakalanması ve uzun dönem sekellerin engellenmesi için
çok önemlidir.
Abstract
Postnatal growth failure is extremely common in very low birth weight and extremely
low birth weight infants and, is associated with an increased risk of poor neurodevelopmental
outcome. At hospital discharge, small premature infants often have
low body stores of nutrients and deficient bone mineralization in spite of parenteral
and enteral aggressive feeding practices during neonatal intensive care unit stay.
Post discharge nutrition is very important for prevention of catch up growth failure
and long term sequela in these babies.


Özet
Çok düşük doğum ağırlıklı veya aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde postnatal
dönemde büyüme geriliği çok sıktır ve nörogelişimsel bozukluk riskinde artışa
neden olur. Yenidoğan yoğun bakımda uygulanan agresif parenteral ve enteral beslenme
tekniklerine rağmen taburculukta sıklıkla küçük prematüre bebeklerin vücut
besin depoları az ve kemik mineralizasyonu bozuktur. Bu bebeklerde taburculuk sonrası
beslenme büyümenin yakalanması ve uzun dönem sekellerin engellenmesi için
çok önemlidir.
Abstract
Postnatal growth failure is extremely common in very low birth weight and extremely
low birth weight infants and, is associated with an increased risk of poor neurodevelopmental
outcome. At hospital discharge, small premature infants often have
low body stores of nutrients and deficient bone mineralization in spite of parenteral
and enteral aggressive feeding practices during neonatal intensive care unit stay.
Post discharge nutrition is very important for prevention of catch up growth failure
and long term sequela in these babies.


Özet
Çok düşük doğum ağırlıklı veya aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde postnatal
dönemde büyüme geriliği çok sıktır ve nörogelişimsel bozukluk riskinde artışa
neden olur. Yenidoğan yoğun bakımda uygulanan agresif parenteral ve enteral beslenme
tekniklerine rağmen taburculukta sıklıkla küçük prematüre bebeklerin vücut
besin depoları az ve kemik mineralizasyonu bozuktur. Bu bebeklerde taburculuk sonrası
beslenme büyümenin yakalanması ve uzun dönem sekellerin engellenmesi için
çok önemlidir.
Abstract
Postnatal growth failure is extremely common in very low birth weight and extremely
low birth weight infants and, is associated with an increased risk of poor neurodevelopmental
outcome. At hospital discharge, small premature infants often have
low body stores of nutrients and deficient bone mineralization in spite of parenteral
and enteral aggressive feeding practices during neonatal intensive care unit stay.
Post discharge nutrition is very important for prevention of catch up growth failure
and long term sequela in these babies.


Özet
Çok düşük doğum ağırlıklı veya aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde postnatal
dönemde büyüme geriliği çok sıktır ve nörogelişimsel bozukluk riskinde artışa
neden olur. Yenidoğan yoğun bakımda uygulanan agresif parenteral ve enteral beslenme
tekniklerine rağmen taburculukta sıklıkla küçük prematüre bebeklerin vücut
besin depoları az ve kemik mineralizasyonu bozuktur. Bu bebeklerde taburculuk sonrası
beslenme büyümenin yakalanması ve uzun dönem sekellerin engellenmesi için
çok önemlidir.
Abstract
Postnatal growth failure is extremely common in very low birth weight and extremely
low birth weight infants and, is associated with an increased risk of poor neurodevelopmental
outcome. At hospital discharge, small premature infants often have
low body stores of nutrients and deficient bone mineralization in spite of parenteral
and enteral aggressive feeding practices during neonatal intensive care unit stay.
Post discharge nutrition is very important for prevention of catch up growth failure
and long term sequela in these babies.

Kitaplarımız

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00
İncele

Pediatrik Gastroentroloji ve Beslenme

Selen Yayıncılık

50,00
İncele

Çocuklarda Ateş

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Alerjik Hastalıklara Pratik Yaklaşım

Selen Yayıncılık

150,00
İncele

30 Soruda Demir Çinko Birlikteliği

Selen Yayıncılık

60,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.