Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar



Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Mart - Nisan 2015

20,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309 - 0453
Online ISSN : ..........
Dil : Türkçe
Cilt : 7 Sayı 2
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Anne su¨tu¨ sadece emzirildiği su¨rece değil yaşam boyu bebeğin immu¨n istemini ve nörokognitif gelişmesini doza bağlı olarak olumlu etkileyen fonksiyonel bir gıdadır. Bugu¨n için bilinen ve bilinmeyen pek çok biyoaktif bileşeni ile kısa ve uzun su¨reli etkiler göstermekte ve gerek zamanında gerekse erken doğan bebekler için vazgeçilmez niteliğini korumaktadır. Bu biyoaktif bileşenlerin tek tek ve sinerjistik etkilerinin saptanması, genetik mu¨hendislikle ucuz ve bol olarak u¨retilmesi yakın gelecekte pek çok hastalıktan korunma ve tedavide geniş olanaklar sunabilecektir.


Beslenmenin, tu¨m yaş gruplarındaki çocukların bu¨yu¨me ve gelişmesinde önemli faktörlerden biri olduğu bilinmektedir. Çocuklar, bu¨yu¨me için daha fazla enerji ve proteine ihtiyaç duyarlar. Gu¨nlu¨k aktivite miktarları da fazladır, bu nedenle gu¨nlu¨k tu¨ketmeleri gereken besinler çeşitli ve gereksinmeleri karşılamak için yeterli miktarlarda olmalıdır. Yetersiz veya aşırı beslenme şekillerinin malnu¨trisyondan obeziteye kadar değişen spektrumda hastalıklara neden olabileceği akılda tutulmalıdır.


Tip 1 diabetes mellituslu çocuk ve adolesanlara uygulanan beslenme önerileri sağlıklı bireylere önerilen yeterli ve dengeli beslenme kurallarını içermektedir. Diyabetli bireylerde iyi bir metabolik kontrolu¨n sağlanması normal bu¨yu¨me ve gelişme için gereklidir. Tıbbi beslenme tedavisi diyabet tedavisinin en önemli bileşenidir. Tıbbi beslenme tedavisinin amaçları, normal bu¨yu¨me ve gelişmeyi sağlayacak du¨zeyde enerji sağlamak, kullanılan insu¨lin rejimine göre beslenme ve fiziksel aktivite planlaması yapmak, insu¨lin direnci gelişmesini engelleyecek du¨zeyde yeme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarını değiştirmek olmalıdır. Glukoz, HbA1c, lipidler, kan basıncı, vu¨cut ağırlığı ve böbrek işlevleri gibi metabolik parametrelerin izlenmesi, tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve tedavi protokolu¨nu¨n belirlenmesi için gereklidir.


Beslenme bozukluğu olan çocukta önemli olan nedenin organik olup olmadığını anla-maktır. Sorun besleyen kişiye, ya da çocuğa ait nedenlerden kaynaklanabilir. Soruna yaklaşımda ayrıntılı bir beslenme öyku¨su¨, dikkatli bir fizik muayene ve özellikle has-tanın beslenirken gözlenmesi en temel yaklaşımdır. Beslenmede yöneten kişi anne olmalıdır. Ne zaman, nerede ve ne yenileceğine anne karar verirken, ne kadar yiyeceğine kesinlikle çocuk karar vermelidir. Beslenme olayında uygun sınırları belirlemek, dikkatini dağıtmamak, iştah artışını özendirmek, beslenme su¨resine uymak, yaşına uygun beslemek, belli aralarla yeni besinleri denemek, kendi başına beslenmeyi desteklemek, yaşına uygun dağınıklığa hoşgöru¨lu¨ davranmak sorunların çözu¨mu¨nde çok yardımcıdır. Sorunun çözu¨mlenmesinde öncelikle sabırlı olmak, aileyi dinleyip, kaygılarına önem vermek çok yararlıdır. Ancak iki ay boyunca yeterli ağırlık artışı olmayan, altı aylık izlem su¨resince boy persantilinde değişme olmaksızın 2 persantil ağırlık kaybına uğrayan çocuklarda organik nedenler dışlandıktan sonra beslenme desteği du¨şu¨nu¨lmelidir. Bu hastalarda ağız yoluyla gereksinimler yeterince sağlana- mazsa enteral beslenme ile kalorisi yu¨ksek u¨ru¨nler denenebilir.


İştah ve doygunluk arasındaki denge, bireylerin beslenmesinde ve ağırlık denetimlerinde önemlidir. Besinlere karşı duyulan bilinçli istek olarak tanımlanan iştah, sindirim sistemi ve merkezi sinir sistemi başta olmak u¨zere pankreas ve adrenal bezleri tarafından kontrol edilir. Yemek yeme isteği, fiziksel olduğu kadar psikolojik faktörlerden de etkilenir. Özellikle çocuklarda göru¨len iştahsızlık, ileriye dönu¨k beslenme bozuklukları ile sonuçlanabilir. Canlı olmanın temel koşullarından biri, enerji gereksiniminin karşılanmasıdır. İnsanlar, diğer birçok tu¨rler gibi, enerji gereksinimini besinler yoluyla karşılarlar. Enerji alımı, iştah artırıcı (oroksijenik) ve iştah azaltıcı (anoreksijenik) faktörlerden etkilenir. İştah kontrolu¨ beyinde hipotalamus kısmının bir fonksiyonudur. Gut, pankreas ve adipoz dokudan salınan sinyaller hipotalamusa iletilir. Hipotalamusta lateral hipotalamik alan (LHA) açlık, ventromedyal hipotalamus (VHM) ise tokluk merkezi olarak davranır. Bu bölgelerde hormon ve metabolitlere duyarlılığın kaybı, enerji alımı ve kullanılmasında dengenin bozulmasına ve buna bağlı olarak hipofaji ve zayıflama veya kilo artışı ve obezite gelişmesine neden olur. Bu derleme makalede iştahı baskılayan ve yemeyi tetikleyen hormonlar ve metabolitlerin, iştah ve tokluk u¨zerine etkileri literatu¨re dayalı değerlendirilmiştir.


Anne su¨tu¨ doğumdan iki yaşına kadar bebek beslenmesinde en önemli bileşendir ve ileriye dönu¨k sağlığı etkilemektedir. Ancak, 6. aydan itibaren anne su¨tu¨ tek başına bebeğin artan enerji ve besin ihtiyaçlarını karşılayamaz ve anne su¨tu¨ne devam edilirken tamamlayıcı beslenmeye başlanmalıdır. Tamamlayıcı beslenme dönemi altı aydan iki yıla kadar su¨rebilir ve pu¨re, yarı katı ve katı besinlere başlandığı ve bebeğin besin çeşitlerine alıştırıldığı dönemdir. Tamamlayıcı beslenmeye, çocukta sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi açısından zamanında, yeterli, gu¨venilir ve uygun olarak başlanması önemlidir. Ayrıca ısırma ve çiğneme becerisi geliştirme, değişik tat ve yapıda besine alıştırma, ağız diş koordinasyonunun sağlanması açısından gereklidir. Uygulanacak beslenme planı içinde bazı besinlere öncelik tanınmalı ve gu¨nlu¨k beslenme içerisinde az miktarlarda başlanarak artırılmalıdır. Eğer hazır bebek ek besinleri tercih edilecekse, mutlaka gıda kodeksi tebliğlerine uygun u¨retilmiş, aroma, boya, koruyucu gibi katkı maddeleri içermeyen ve u¨zerinde “bebek ve ku¨çu¨k çocuk ek besini” ibaresi taşıyan u¨ru¨nler kullanılmalıdır. Sonuç olarak, bebek için seçilmiş uygun tamamlayıcı besinler en iyi bu¨yu¨me ve gelişmeyi sağlayıcı elzem besinlerdir. Yeterli ve dengeli beslenme kuralları içinde tu¨m besin grupları gu¨nlu¨k beslenme planı içinde yer almalı ve tu¨ketilmelidir. Bebeğe uygun tamamlayıcı beslenme alışkanlığı kazandırma hedeflenmeli, ailenin olanakları, ekonomik durumu ve beslenme alışkanlıkları göz önu¨ne alınarak ve çocuğun bu¨yu¨me eğrileri izlenerek hastalık risklerini en aza indirgeyici beslenme planı yapılmalıdır.

Kitaplarımız

Dermatolojik Hastalıklarda Çinko`nun Önemi

Selen Yayıncılık

50,00
İncele

Aile Hekimliği Başucu Kitabı TÜKENDİ.

Selen Yayıncılık

0,00
İncele

ÇOCUK ENFEKSİYONLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Kalp Hastalıklarında Sizin Sorularınıza Cevaplar

Selen Yayıncılık

25,00
İncele

30 Soruda Demir Çinko Birlikteliği

Selen Yayıncılık

60,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.