Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Kasım - Aralık 2017

20,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 9 Sayı 6
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Öz

Akut gastroenteritler çocukluk çağında önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Mortaliteyi azaltmada koruyucu önlem olarak en önemli faktör anne su¨tu¨ alımıdır. Bağırsak mikrobiyotası patojenlere karşı savunmada oldukça önemlidir. Bağırsak mukozasını örten sağlıklı bir mukus tabakası varlığı inflamatuvar ve enfeksiyöz hastalıkları önlemede önemli bir rol u¨stlenmektedir. Probiyotiklerin mu¨sin ekspresyonunu du¨zenleyerek ve mu¨sin tabakasını etkileyerek bağırsak immu¨n sistemini dolaylı olarak etkiledikleri gösterilmiştir. Özellikle antibiyotik ilişkili ishallerde ve viral gastroenteritlerin seyrinde bağırsak mukozası u¨zerine yararlı etkileri olduğu gösterildikten sonra invazif gastroenterit, inflamatuvar bağırsak hastalığı ve nekrotizan enterokolit dahil birçok gastrointestinal durumla ilişkilendirilmektedirler. Probiyotiklerin enfeksiyon seyri sırasında intestinal hasarı önleyici ya da koruyucu potansiyel etkileri gösterilmiş olmasına rağmen özellikle immu¨n yetersizlik hastalarında olası septisemi riski konusunda bazı çekinceler mevcuttur. Bu nedenle riskli gruplarda septisemi mekanizmasını araştıracak in vitro ve in vivo çalışmaların yapılması gereklidir.


Öz

Otalji, ya da kulağa lokalize ağrı acil servislerde. Pediatri ve otorinolaringoloji kliniklerinde sık rastlanılan bir semptomdur. Kulak ağrısı yaşanılan durumlarda tedavinin etkin olabilmesi, etiyolojiye yönelik tedavilerin yanı sıra, etkili ağrı kontrolu¨nu¨ sağlamakla mu¨mku¨n olmaktadır. Ağrı için oral veya lokal tedaviler kullanılmaktadır. Son zamanlarda lokal anestezikler sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak hasta seçimi, doz ayarlanması, etkinlik su¨resi ve yan etkiler, kulak zarında perforasyon olup olmaması konusunda hekimlerin bilinçli ve dikkatli olması önemlidir. Bu derleme ile en sık kullanılan lokal anesteziklerden biri olan Lidokainin (amid grubu lokal anestezik) otaljideki etkinliği ve gu¨venilirliği tartışılacaktır.


Öz

Perinatal inme; gebeliğin 20. haftası ile postnatal 28. gu¨nler arasında göru¨len, arteryel veya venöz tromboz veya emboliye bağlı olarak serebral kan akımının bozulduğu, heterojen bir hastalık grubudur. Kanama, perinatal inmede nadirdir ancak serebral sinu¨s venosus trombozunda bulunabilir. Risk faktörleri arasında hipoksi, hiperkoagu¨bilite endotel hasarı ile infertilite, preeklampsi, trombofili, intrauterin bu¨yu¨me kısıtlığı, sigara, erken membran ru¨ptu¨ru¨, maternal ateş ve korioamniyonit yer alır. PI vakalarının bu¨yu¨k kısmı term bebeklerde göru¨lu¨r ve yenidoğan döneminde bulgu verir ancak fokal nörolojik bulgular çok nadirdir. Yenidoğan dönemindeki konvu¨lziyonların, perinatal asfiksiden sonraki en bu¨yu¨k nedeni, perinatal inmedir. Tanıda ultrasonografi veya MRI kullanılır. Fetal ve neonatal inmenin kesin bir tedavisi yoktur. Tedaviler genellikle destekleyici tiptedir. Fetal inmelerin yarısı intrauterin dönemde ölu¨r, ölu¨ doğar veya termine edilir. Doğanların da beşte biri ölu¨r. Kalanların yarısında ise sıklıkla 6 yaşına gelindiğinde sekel bulunduğu belirtilir. Neonatal inme sonrası ölu¨m çok azdır. Serebral venöz tromboz genetik veya edinsel nedenli olabilir. Genellikle destekleyici tedavi yapılır. Mortalite nadirdir.


Öz

Çocukluk çağı bu¨yu¨me ve gelişmenin devam ettiği dönemdir. Su¨tçocukluğu ve okul çağı çocukluğu çağında beslenme ileri yaşlardaki sağlık, bu¨yu¨me ve gelişme açısından önemlidir. Bu dönemlerde önemli olan çocuğun bireysel gelişim özelliklerini dikkate alarak besinsel gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Sağlıklı beslenme çocuklarda optimal sağlığı, bu¨yu¨meyi ve entelektu¨el gelişmeyi geliştirir; demir eksikliği anemisi, yeme davranışı bozuklukları, diş çu¨ru¨kleri gibi sağlık sorunlarını önler ayrıca koroner kalp hastalıkları, obezite, kanser gibi uzun dönemde oluşan ileri yaşta ortaya çıkan sağlık sorunlarının önu¨ne geçer.


Öz

Allerjik rinit, tip I alerji mekanizmalarının neden olduğu bir alerjik hastalıktır. Nazal membranların inflamasyonudur. En önemli klinik bulguları hapşırık, burun tıkanıklığı ve burun akıntısıdır, birkaçı bir arada göru¨lebilir. Tanısı için en çok başvurulan testler alerji deri testleri, spesifik IgE ölçu¨mleri ve göru¨ntu¨leme çalışmalarıdır. Alerjik rinitin tedavisinde çevre kontrolu¨, farmakolojik tedavi ve immu¨noterapidir. Bu yazıda alerjik rinitin tanı ve tedavi stratejileri yeni araştırmalar ve rehberler ışığında ele alınmaktadır.


Öz

Periyodik ateş sendromları tanı ve tedavi açısından hekimleri zorlayan heterojen bir grup hastalıkları tanımlamak için kullanılan bir deyimdir. Bu yazıda hiperimmu¨nglobu¨lin D sendromu, tu¨mör nekroz faktör reseptör-1 periyodik sendromu, periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenit sendromu ve Kriyoprin-ilişkili periyodik sendromları ve diğerleri, klinik, tanı, patogenez ve tedavi yaklaşımları açısından kısaca gözden geçirilmektedir.


Öz

Giriş: Yenidoğanın ilk aylarda gereksinim duyduğu sıvı, enerji, besin ögeleri gereksinimini tek başına karşılayan, enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini gu¨çlendiren, bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunan yegane su¨t anne su¨tu¨du¨r. Emzirmenin hem anne hem de bebek için sayısız yararları vardır. Du¨nya Sağlık Örgu¨tu¨ (WHO) tu¨m bebeklerin ilk altı ay sadece anne su¨tu¨ ile beslenmesini 6.aydan itibaren ise iki yaşına kadar anne ek gıdayla birlikte anne su¨tu¨ne devam edilmesini önermiştir.

Kitaplarımız

Hipertansıyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler TÜKENDİ

Selen Yayıncılık

0,00
İncele

Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Gölgenin Rengi

Selen Yayıncılık

22,00
İncele

ÇOCUK ENFEKSİYONLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.