Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Kanıta Dayalı Dermatolojik Tedavi

Selen Yayıncılık

225,00

Çocuklarda Ateş

Selen Yayıncılık

60,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Eylül - Ekim 2014 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 6 Sayı:5
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Giriş

Kaposi’nin variselliform eru¨psiyonu olarak da bilinen egzema herpeticum (EH) cilt bu¨tu¨nlu¨ğu¨nu¨n bozuk olduğu hastalarda göru¨len, herpes simpleks virusunun (HSV) yaygın sekonder enfeksiyonudur. Hastalık ilk kez 1887 yılında Kaposi tarafından bildirilmiştir (1). Genel popu¨lasyonda HSV seropozitifliği çocuklarda yaklaşık %20, yetişkinlerde %60 olmasına rağmen EH insidansının çok daha az olduğu bilinmektedir (2). İnsidansı tam olarak bilinmemekle beraber atopik dermatitli (AD) hastaların %3-6’ında göru¨ldu¨ğu¨ bildirilir (3). Almanya’da yapılan bir çalışmada 1959 yılında AD’li hastalarda EH gelişimi 0.6 vaka /yıl bildirilirken 1986 yılında 15 vaka/yıl olarak bildirilmiş ve bu artış AD prevalansındaki artıştan çok çevresel, genetik ve tedavi yaklaşımlarındaki değişimlere bağlanmıştır (4). İlk olarak su¨tçocukluğu döneminde tanımlanan bu hastalık her yaşta göru¨lebilir.

Dr. Deniz ÖZÇEKER,

Doç. Dr. Zeynep TAMAY


Çocuklarda en sık göru¨len hastalıklar, solunum yolu hastalıklarıdır. Her yaş grubuna göre öncelikli göru¨lenler değişir. Genel olarak enfeksiyonlar, hışıltılı bebek ve alerjik hastalıklar olarak u¨ç ana grupta inceleyebiliriz. Alerjik solunum yolu hastalıkları; u¨st solunum yolunda alerjik rinit, alt solunum yolunda astım şeklinde göru¨lu¨r. Bunların birliktelikleri %60-80 civarındadır. Her bir grup hastalığı pratik yönleri ile ayrıntılara girmeden ele almak, daha iyi bir yaklaşım sağlayacaktır.

Prof. Dr. Reha CENGİZLİER

Yard. Doç. Dr. Gu¨lay ÇİLER ERDAĞ


Özet

İnmemiş testis tanısı konan bir çocukta cerrahi tedavi 6-12 aylıkken planlanmalıdır. Cerrahi teknik seçiminde testisin skrotuma mesafesi rol oynar. Genel olarak skrotuma olan mesafe arttıkça, tedavi başarısı du¨şer. Başarılı sonuç için inguinal bölge ve spermatik kordun anatomisine çok iyi hâkim olunması şarttır. Gu¨nu¨mu¨zde, ele gelmeyen testislerde ve reoperatif orşiopekside bile başarı oranı %90’ların u¨zerine çıkmıştır. İnmemiş testis tedavisi, bazı ailelerce ön planda tutulan sebeplerden olan kozmetik du¨zeltmeden daha önemli iki konu u¨zerinde yoğunlaşmaktadır: Malign dönu¨şu¨m riskini azaltmak ve fertilite potansiyelini artırmak.

Uzm. Dr. Onur TELLİ,

Doç. Dr. Berk BURGU


Kulak Burun Boğaz acilleri aslında bir dergi bölu¨mu¨ne sığamayacak kadar geniştir. Genelde özel sayılar hazırlanır veya kitaplar yazılır. Ancak burada bir bölu¨me sığdırmak gerekince gerçekten acil kavramına girecek hemen mu¨dahale gerektiren sorunlar kapsama alınarak kısaca işlenecek ve aile hekimi için gerekli ilk mu¨dahale teknikleri ve hastayı tanıma yöntemleri anlatılacaktır. Aslında hastanın başının ağrıması hasta için acildir; ama doktor için stres baş ağrısı acil olmayabilir ama kafa içi kanama nedeniyle baş ağrısı acildir. Bu nedenle burada aciller hekimlerin acil olarak niteleyeceği başlıklardan seçilerek işlenecektir. Bu nedenle kulak burun boğaz acilleri içinden cerrahi mu¨dahale, acil medikal tedavi ihtiyacı veya hava yolu acil mu¨dahalesi gerektirenler seçilmiştir.

Prof. Dr. Ö. Faruk ÜNAL


Özet

Kronik ishalin en sık nedeni enfeksiyonlardır. Kronik enfeksiyöz ishaller önemli morbidite ve mortalite nedenidir. En önemli risk faktöru¨ malnu¨trisyondur. Etken patojenler eşlik eden klinik tablo veya sosyoekonomik duruma göre çeşitlilik gösterir. Birçok bakteri, virus, parazit kronik enfeksiyöz ishalde etken olabilir. Enteropatojenik ve enteroadheran Escherichia coli, Giardia, Cryptosporidium ve Cyclospora tu¨rleri en önemli patojenlerdir. Dikkatli öyku¨ alınması, iyi bir fizik muayene yapıldıktan sonra tedavide en önemli adım rehidratasyon tedavisi ve nu¨trisyonel rehabilitasyondur. Özel durumlarda antimikrobik ilaçlar gerekli olurken, çinko desteği ve probiyotik kullanımı faydalı olabilmektedir.

Abstract

Infections are the most common cause of chronic diarrhea. Chronic infectious diarrhea is associated with significant morbidity and mortality. Malnutrition is the major risk factor. Many bacteria, viruses and parasites can produce chronic diarrhea. Enteropathogenic and enteroadherent Escherichia coli, Giardia, Cryptosporidium and Cyclospora spp. are the most important of these agents. The management to a child presenting with chronic diarrhea should be consisted of careful history taking and physical examination at first and rehidratation and nutritional rehabilitation are the most important steps of therapy. Antimicrobial therapy can be used for some conditions and supplementation of zinc and probiotic use can be helpful.

Uzm. Dr. Aslı KARADENİZ


Özet

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) çocuklarda en sık göru¨len enfeksiyonlardan biridir. Çocuklarda İYE erken tanı almaz ve uygun antibiyotiklerle yeterli tedavi edilmezse renal parankim hasarına ve fonksiyon kaybına yol açabilir. Erişkin dönemde hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezliği oluşabilir. İYE’de erken tanı, uygun tedavi ve izlem komplikasyonların göru¨lmesini azaltabilir.

Abstact

Urinary tract infections (UTI) are one of the most common infections in children. If UTI in children cannot be diagnosed early and treated with appropriate antibiotics adequately can lead to renal parenchymal damage and loss of function. Hypertension and chronic renal failure can be occurring in adulthood. Early diagnosis, appropriate treatment and follow-up of UTI may decrease the incidence of complications.

Uzm. Dr. Deniz ÇAKIR


Özet

Kas-İskelet sistem bulguları pek çok doğumsal metabolik hastalıklarda göru¨lebilmektedir. Bu hastalıkların silik formlarında tanı gecikmelerine oldukça sık rastlanmaktadır. Hastalardaki eklem setliği ve kontraktu¨ru¨ gibi bazı bulgular nedeniyle inflamatuvar artrit gibi bağ dokusu hastalıkların ayırıcı tanısı içinde değerlendirilmelidir. Bu yazının amacı, kas iskelet sistem bulguları ile başvuran hastaların değerlendirilmesin de metabolik hastalıkların farkındalığını arttırmaktır.

Abstract

Musculoskeletal symptoms can be seen in many inborn errors of metabolism. Diagnostic delays occur frequently in these patients, especially those with more attenuated forms of disease. In patients with symptoms such as joint stiffness and contracture due to connective tissue disease, such as inflammatory arthritis should be considered in the differential diagnosis. The purpose of this review, musculoskeletal system in the assessment of patients presenting with symptoms of metabolic diseases is to increase awareness.

Doç. Dr. Betu¨l SÖZERİ


Akut rinosinu¨zitin komplikasyonları çocuklarda nadir göru¨lmekle birlikte sıklığı %3.7- 11 arasında değişmektedir. Enfeksiyonun orbita ve intrakraniyal dokulara hızla yayılması ile çok ciddi ve mortalitesi yu¨ksek komplikasyonlar ortaya çıkar. Buna karşın yaşamı tehdit eden bu komplikasyonlar erken tanı ve uygun tedavi ile önlenebilmektedir. Bu nedenle sinu¨zit komplikasyonlarının erken tanınması son derece önemli olup bunun için hangi yollarla nereye yayılabileceğinin öngöru¨lmesi gerekir.

Uzm. Dr. Murat SÜTÇÜ,

Prof. Dr. Ayper SOMER

Kitaplarımız

HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ

Selen Yayıncılık

80,00
İncele

Diyet & Dermatolojik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

80,00
İncele

Kalp Hastalıklarında Sizin Sorularınıza Cevaplar

Selen Yayıncılık

25,00
İncele

Pediatrik Gastroentroloji ve Beslenme

Selen Yayıncılık

50,00
İncele

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.