Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Ekim 2011 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 3 Sayı:5
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Yenidoğan bebeğin beslenmesi, bebeğin bağışıklık sisteminde akut ve uzun dönemli değişikliklere yol açabilir. Bu bağlamda, bağırsaktaki mikrofl oranın gelişimi, hedef tayin edici karakterdedir. Bağırsaklardaki mikrofl ora, alerjik yanıtı ve antikor repertuarını değiştirebilir. Probiyotikler, bağırsak fl orasını dengelemeye katkıda bulunan canlı mikroorganizmalar olup, başlıcaları laktobasiller, bifi dobakteriler ve mayalardır. Prebiyotikler ise, mevcut bakterilerin bir veya birkaç cinsinin çoğalmasını veya aktivitelerini uyararak bebeğin immu¨n direncini artıran maddelerdir ve başlıcaları fruktooligosakkaridler ve galaktooligosakkaridlerdir. Anne su¨tu¨nde probiyotik etkili laktik asit bakterileri ve oligosakkaridler birlikte bulunduğu için anne su¨tu¨ sinbiyotik bir maddedir. Formu¨l mamalara prebiyotiklerin eklenmesi, bağışıklığı artırıcı rol oynar, yalnızca gastrointestinal sistem değil, başka sistemlerdeki enfeksiyonları ve atopik hastalıkları da azaltır. Bu maddelerin yan etkilerinin kabul edilebilir sınırlarda olduğu du¨şu¨nu¨lmektedir.

Abstract

Nutrition of the newborn baby may have short or long term effects on the immu¨ne system of the baby. The development of the microfl ora in the gut is noteworthy in this context. Microfl ora of the gut may change the alergic response and the antibody repertoire of the body. Probiotics are live microorganisms contributing to the microbial balance of the gut and consist of mainly lactobacilli, bifi - dobacteria and yeasts. Prebiotics are substances which stimulate the production and activities of certain bacteria and consist mainly of fructooligosaccharides and galactooligosaccharides. Human milk contains lactic acid bacteria as probiotics and oligosaccharides as well and therefore may be named as a synbiotic substance. Addition of prebiotics to formu¨lae stimulate the immu¨ne system, decrease gastrointestinal and other systemic infections and atopic diseases as well. Their side effects are thought to be acceptable.

Prof. Dr. Fahri OVALI


Özet

Anne su¨tu¨, yenidoğan, bebek ve oyun çocuklarının özel ihtiyaçlarına en iyi uyan doğal besindir. Emzirmenin, daha ileri yaşlarda gelişmesi muhtemel birçok hastalığın oluşumunu azaltmada önemli bir faktör olduğu kabul edilir. Emzirme sırasında yakın temas çocukta gu¨ven, sevgi ve anne ile gu¨çlu¨ bir duygusal bağ yaratır. Emzirmenin teşvik edilmesi çok önemli olup toplum bazında önemli bazı sağlık risklerinin önlenmesine katkıda bulunabilir.

Summary

Human milk is a natural nutrient of newborns, infants and toddlers, which is best suited to their specifi c needs. It is assumed that breastfeeding may be one of the factors that reduce the development of several diseases in a later age. Closer contact with a child during breast-feeding creates the child a sense of security, love, and forms a strong emotional bond with mother. Promotion of breastfeeding is of great importance and may contribute to the prevention of some major health risks at the population level.

Doç. Dr. Aygen YILMAZ


Özet

Probiyotikler, konakçının bağırsak fl orasını du¨zenleyerek ve bağışıklık sistemini uyararak sağlık u¨zerinde olumlu etkileri olan canlı mikroorganizmalardır. Araştırmalar, yeterli miktarda alınan probiyotiklerin sağlık açısından önemli katkılarının olduğunu göstermiştir. Bu mikroorganizmalar mikrofl oraya kolonize olarak hastanın mikrofl orasında yaptığı değişikliklerle mukozal bariyeri ve bağışıklık yanıtını gu¨çlendirerek etki gösterirler. Çalışmalar probiyotiklerin, sağlıklı çocuklarda akut viral gastroenterit tedavisinde ve antibiyotiklerin neden olduğu ishalden korunmada bu¨yu¨k ölçu¨de etkili olduğunu göstermiştir. Probiyotiklerle yapılan çalışmaların; Helicobacter pylori gastriti, irritabl bağırsak hastalığı, u¨lseratif kolit ve infantil kolik tedavilerinde nekrotizan enterokolit ve besin alerjilerinin önlenmesinde sonuçlar umut verici olmakla birlikte daha fazla çalışma ile doğrulanması gerekir. Probiyotiklerin, çocukluk dönemi Crohn hastalığının tedavisinde yararı olduğu henu¨z kanıtlanmamıştır. Bağışıklık yetersizliği, kronik hastalığı olan, kateter veya sondası olan bebek ve çocuklarda probiyotik kullanmına ilişkin gu¨venlik kaygıları vardır.

Abstract

Probiotics are viable microorganisms to alter the microfl ora and stimulate the immu¨ne system of the host and has the benefi cial health effects. Trials have shown that, adequate amounts of probiotics have important contributions to the health. These microorganisms are colonized microfl ora and strength the mucosal barrier and immu¨n response by changes in the patients’ microfl ora. Use of probiotics has been shown effective in clinical trials with treating acute viral gastroenteritis and preventing antibiotic associated diarrhea in healthy children. The results of these trials in which probiotics were used to treat childhood Helicobacter pylori gastritis, irritable bowel syndrome, ulcerative colitis, and infantile colic, and in preventing childhood atopy or necrotising enterocolitis, although encouraging, are preliminary and require further confi rmation. Probiotics have not been proven to be benefi cial in treatment of childhood Crohn disease. There are also safety concerns with the use of probiotics in infants and children who are immu¨nocompromised, chronically debilitated, or with indwelling medical devices.

Uzm. Dr. Ali İŞLEK, Prof. Dr. Reha ARTAN


Giriş

Prebiyotik olarak adlandırılan ve besinlerde bulunan maddeler asit mide ortamına, safra tuzlarının etkisine ve sindirim enzimlerinin degradasyonuna dirençlidir. Prebiyotikler genellikle kolonda fermantasyon geçirerek pH’yı du¨şu¨ren ve bol miktarda kısa zincirli yağ asitleri u¨reten sindirilemeyen oligosakkaritler olarak kabul edilirler. Prebiyotikler kolona ulaştıktan sonra seçici olarak Bifi dobacterium ve Lactobacillus gelişimini ve aktivitesini uyararak konakçının sağlığı u¨zerinde yararlı etkiler sağlarlar. Prebiyotiklerin besinsel kaynakları arasında inu¨lin, oligosakkaridler (maltoz, soya, ksiloz), oligofruktoz, laktuloz ve galaktoz içeren galaktooligosakkaridler vardır. İnu¨lin doğada bitkilerin depo karbonhidratı olup fruktoz polimerlerinin heterojen bir karışımıdır. Fruktooligosakkaridlerin besinsel kaynakları arasında buğday, soğan, sarımsak, pırasa, muz, yer elması, kuşkonmaz ve bezelye vardır (1). Bu derlemenin amacı intestinal mikrofl oranın gelişimi ve sağladığı yararlı etkiler ile anne su¨tu¨nde bulunan prebiyotikler ve bunların immu¨n sistem u¨zerindeki etkileri hakkındaki gu¨ncel bilgileri özetlemektir.

Prof. Dr. Erhun KASIRGA


Özet

Çocukluk çağı bu¨yu¨me ve gelişmenin devam ettiği dönemdir. Su¨t çocukluğu ve okul çağı çocukluğu çağında beslenme ileri yaşlardaki sağlık, bu¨yu¨me ve gelişme açısından önemlidir. Bu dönemlerde önemli olan çocuğun bireysel gelişim özelliklerini dikkate alarak besinsel gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Sağlıklı beslenme çocuklarda optimal sağlığı, bu¨yu¨meyi ve entelektu¨el gelişmeyi geliştirir; demir eksikliği anemisi, yeme davranışı bozuklukları, diş çu¨ru¨kleri gibi sağlık sorunlarını önler ayrıca koroner kalp hastalıkları, obesite, kanser gibi uzun dönemde oluşan ileri yaşta ortaya çıkan sağlık sorunlarının önu¨ne geçer.

Abstract

Childhood period is a period of growth and development. Infant and school age are very important for future health, growth and development. It is essential to meet the nutritional demands of the childen while focusing on the indivudual developmental readiness of children. Healty eaten pattern in childhood promote optimal health, growth and intellectual, growth and intellectual devolepment, prevent immediate health problems such as iron defi cieny anemia, eating disorders, dental caries; may prevent long term health problems later in life such as obesity, coronary health disease, cancer.

Yard. Doç. Dr. Fatih ÜNAL


Özet

Bifi dobacteria ve Lactobacilli gibi sağlık u¨zerine yararlı bakteriler ile oluşan ilk bakteriyel kolonizasyon infantlarda doğuştan ve adaptif immu¨n savunma sisteminin normal gelişmesi için gereklidir. Prebiyotikler mide ve ince bağırsakta sindirilmeden kalın barsağa geçerek sınırlı sayıda bakterinin gelismesini ve aktivitesini destekleyen, konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen gıda bileşenleridir. Başlıca prebiyotik oligosakkaritler inulin, fruktooligosakkaritler, galakto-oligosakkaritler ve laktulozdur. Yeterli miktarda seçili prebiyotikler ile zenginleştirilmiş infant formu¨laları Bifi dobacteria ve Lactobacilli gelişimini olumlu yönde etkileyerek yararlı etkiler sağlayabilirler. Prebiyotiklerin infant döneminde kullanımının çocukluk çağında alerjik hastalıkları ve enfeksiyon sıklığını azaltan ve karsinojenik su¨reçte önleyici etkileri olduğunu belirten çalışmalar mevcuttur. Bu derlemede son bilgilerin ışığında içeriklerine prebiyotik eklenmiş formu¨laların infant sağlığı u¨zerine olan etkileri incelenmiştir.

Abstract

Initial bacterial colonization, including colonization with health-positive bacteria, such as bifi dobacteria and lactobacilli, is necessary for the normal development of intestinal innate and adaptive immu¨ne defenses. Prebiotics nondigestible food ingredient that benefi cially affects the host by selectively stimulating the growth and/or activity of one or a limited number of bacteria in the colon, and thus improves host health. Examples of prebiotic oligosaccharides include fructooligosaccharides (FOSs), inulin, galacto-oligosaccharides (GOSs), and soybean oligosaccharides. The addition of appropriate amounts of selected prebiotics to infant formu¨las can enhance the growth of bifi dobacteria or lactobacilli in the colonic microbiota and, thereby, might produce benefi cial effects. It was shown in a lot of studies that use of prebiotics in infants prevents allergic and infectious diseases in childhood, and carcinogenic process in later life. In this paper, it was reviewed the effect of prebiotics added infant formu¨las on the infantil health in light of recent knowledge.

Uzm. Dr. Yavuz TOKGÖZ, Prof. Dr. Nur ARSLAN


Özet

Erken yenidoğan döneminde beslenme eksikliğinin kısa ve uzun su¨reli olumsuz yan etkilerini gösteren kanıtlar çoğalmaktadır. Matu¨r ve prematu¨re yenidoğanların yeterli beslenmesinin sağlanması hala çok önemli bir konudur. Bu derlemenin amacı matu¨r ve prematu¨re bebeklerin enteral ve parenteral besin gereksinimlerini ve anne su¨tu¨ ile beslenmeyi etkileyen durumları özetlemektir.

Sumary

Evidence is increasingly accumulating that nutritional defi ciencies in the early neonatal period can have both short- and long-term consequences. Provision of adequate nutritional support to the full-term and preterm neonates remains a signifi cant challenge. The purpose of this review is to summarize enteral and parenteral nutrient requirements and issues involved in breastfeeding of full-term and preterm infants.

Doç. Dr. Füsun OKAN, Yard. Doç. Dr. Emel ÜNSÜR

Kitaplarımız

Diyet & Dermatolojik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

80,00
İncele

Çocukluk Çağında Akut İshalleri

Selen Yayıncılık

200,00
İncele

ÇOCUK ENFEKSİYONLARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

TUS VE YDUS İÇİN YENİDOĞAN SORU BANKASI

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Selen Yayıncılık

250,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.