Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan KitaplarDergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Pediatri Dergisi Ağustos 2010 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 2 Sayı:4
Yayın Periyodu :2 ayda 1 - Yılda 6 sayı
Yayın Türü :Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Enfeksiyon, inflamasyon veya travmaya karşı ortaya çıkan koordineli seri olaylara verilen isimdir. Travma, enfeksiyon, inflamasyon, yanık, kanser, doku ölu¨mu¨, doğum ve aşırı egzersiz ile uyarılabildiği gibi depresyon, flizofreni ve psikolojik stres ile de uyarılabildiği gösterilmiştir (1).


Özet

Orbital septum ince bir membran olup göz kenarındaki orbital periosteumdan başlar ve göz kapağı tarsal katmanının ön yu¨zeyine uzanır. Septum yu¨zeyel göz kapaklarını daha derin göz yapılarından ayırır ve göz kapaklarındaki enfeksiyonun derin göz yapılarına yayılımını engelleyen bir bariyer görevi yapar. Septumun önu¨ndeki enfeksiyonlar preseptal, arkasındaki enfeksiyonlar ise orbital enfeksiyonlar olarak adlandırılır. Preseptal selu¨litte sadece göz kapakları tutulurken, orbital selu¨litte kemik göz çukuru içindeki yağ, kas dokusu gibi yumuşak dokuların tutulumu vardır. Orbital selu¨lit daha fazla mortaliteye sahiptir, daha agresif tedavi, bazen de cerrahi girişim gerektirir. Preseptal selu¨lit ise genellikle medikal olarak tedavi edilir.

Abstract

The orbital septum is a thin membrane that originates from the orbital periosteum and inserts into the anterior surfaces of the tarsal plates of the eyelids. The septum separates the superficial eyelid from the deeper orbital structures, and it forms a barrier that prevents infection in the eyelid from extending into the orbit. Infections anterior to the septum are preseptal, and infections posterior to the septum are orbital. Preseptal cellulitis involves only the lids and not the orbit, whereas orbital cellulitis involves only the soft tissues (fat, muscle) contained within the bony orbit. Orbital cellulitis has a higher morbidity, requires aggressive treatment, and may require surgical intervention, whereas preseptal cellulitis usually is managed medically.

Uzm. Dr. Melike KESER EMİROĞLU


Hastane enfeksiyonları (HE), bu¨tu¨n klinik disiplinleri yakından ilgilendiren önemli bir enfeksiyon hastalıkları grubunu oluşturmaktadır. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak medikal teknolojinin de hızla ilerlemesi sonucu pahalı ve sofistike tekniklerin rutin kullanıma girmesi ve buna bağlı olarak du¨şu¨k doğum ağırlıklı bebeklerin yaşama şansının artması, bağışıklığı baskılanmış hasta grubunun artması (organ ve kemik iliği nakli, radyoterapi vb.), toplumdaki bireylerin yaşam su¨resinin uzaması, altta yatan hastalığı olan hastaların modern tedavi olanaklarına kavuşması, invazif girişimlerin artması, cerrahi girişimlerin yaygın kullanılması HE’nın önemini arttırmaktadır. 

Dr. Abdulkerim ELMAS, Doc. Dr. Metehan ÖZEN


Özet

Mikoplazmalar, başta pnömoni olmak u¨zere, birçok hastalık tablosuna yol açabilirler. Beş yaş u¨zeri çocukların pnömonilerinin önde gelen etkeni, Mycoplasma pneumoniae'dir. Mikoplazmaların oluşturduğu hasarın bir kısmının otoimmu¨n kökenli olma olasılığı yu¨ksektir. M. pneumoniae enfeksiyonları, çocuklarda astım belirtilerini şiddetlendirebileceği gibi, astımı olmayan çocuklarda hışıltıya neden olabilir. Serolojik yöntemlerden hangisi kullanılırsa kullanılsın, hastalığın başlangıcından yedi gu¨n sonrasına kadar alınacak negatif sonuçların yanıltıcı olabileceği unutulmamalıdır. Tedavide eritromisin, klaritromisin veya azitromisin kullanılabilir. Chlamydia ve Chlamydophila tu¨rleri, zorunlu hu¨cre içi bakterileridir.

Yard. Doc. Dr. Selim ÖNCEL


Özet

Kedi tırmığı hastalığı (KTH) Bartonella henselae ile meydana gelen ve genellikle kedi tırmalaması veya ısırmasını takiben bölgesel lenfadenopati ve hafif ateşle karakterize olan bir hastalıktır. Ancak son yıllarda tanı testlerinin gelişmesi ile B. henselae enfeksiyonunun pek çok atipik tablo ile gelebileceği anlaşılmıştır. Uzamış ateş ve nedeni bilinmeyen ateş, hepatosplenik lezyonlar, osteomiyelit, oku¨ler veya nörolojik bulgular, endokardit son zamanlarda tanımlanmıştır. Bu makalede KTH’nın klinik bulguları, tanı ve tedavisi tartışılacaktır. 

Abstract

Cat scratch disease (CSD) is caused by Bartonella henselae and it usually causes a typical disease with regional lymphadenitis and mild fever following exposure to cat scratch or bite. However, with improvement in diagnostic tests in recent years, it is recognized that many atypical presentations of infection with B. henselae can occur. Prolonged fever and fever of unknown origin, hepatosplenic lesions, osteomyelitis, ocular or neurologic manifestations, endocarditis have recently been described. In this article, we discuss the clinical manifestations, diagnostic techniques and treatment of cat scratch disease.

Doc. Dr. Gülnar ŞENSOY


Probiyotikler, tek başına ya da kombine şekilde alındıklarında intestinal florayı dengeleyerek insan sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalardır. Enfeksiyon hastalıklarında, probiyotikler, intestinal ve vajen florasının dengesini sağlayıp patojen mikroorganizmaların çoğalmasını engellemesi, immu¨n sistemin şekillendirmesinin yanı sıra intestinal epitel homeostazını, bazı mineral ve vitaminlerin biyoyararlanımını arttırması, serum lipid du¨zeyini dengelemesi, bağırsak motilitesini ve geçirgenliğini du¨zenlenmesine yardımcı olduklarından tercih edilebilmektedir (1).

Dr. Aslınur Özkaya PARLAKAY, Prof. Dr. Ateş KARA


Özet

Bronşiyolit hayatın ilk iki yılında göru¨len, sıklıkla solunum viruslarının neden olduğu, havayollarında tıkanma semptom ve bulgularının gözlendiği akut bir hastalık olarak tanımlanabilir. Viruslar içinde en sık olarak respiratuvar sinsisyal virus etken olarak saptanır. Prematu¨relik, bronkopulmoner displazi ve siyanotik doğumsal kalp hastalığı bronfliyolitin ağır seyrettiği yu¨ksek riskli gruplardır. Klinik olarak solunum yolu tıkanma ve radyolojik olarak akciğerlerde aşırı havalanma bulguları ön plandadır. Solunum salgılarının viral incelemeleriyle kesin etken belirlenebilir. Tedavide oksijen desteği ve sıvı dengesinin sağlanması genellikle yeterlidir.

Summary

Bronchiolitis can be defined as an acute disease usually caused by respiratory viruses, with symptoms and signs of obstruction in airways in first two years of life. Respiratory syncytial virus has been isolated most frequently as a causative agent. Prematurity, bronchopulmonary dysplasia and cyanotic congenital heart disease have been shown to be the risk factors for developing severe bronchiolitis. Signs of respiratory tract obstruction clinically and overinflation in lungs radiologically are prominent. Viral work-up of respiratory secretions yields the definitive diagnosis. Oxygen support and adequate hydration of the patient are usually sufficient for the therapeutic intervention.

Uzm. Dr. Nevin HATİPOĞLU, Uzm. Dr. Hüsem HATİPOĞLU


Özet

Çocukluk yaşlarında en sık göru¨len problemlerden biri, deri döku¨ntu¨lerinin ayırıcı tanısını yapmaktır. Bazen deneyimli bir klinisyen bile döku¨ntu¨lu¨ bir çocukla karşılafltığında döku¨ntu¨ yapan hastalığın tanısında zorlanmaktadır. Ekzantemler ile seyreden birçok hastalığın döku¨ntu¨leri birbirine benzer ve klinik olarak ayırt edilemeyebilir. Diğer taraftan her hastalığın klinik tablosu farklı deri lezyonları ile karakterize özellikler gösterir. Bu klinik ve laboratuvar özellikleri bilmek doğru tanı koymak açısından önemlidir. 

Summary

Differential diagnosis of eruptive diseases in the childhood is a common problem which is sometimes difficult to decide even for experienced people. Signs and symptoms of so many eruptive diseases are represented with similar lesions and they cannot be distinguished easily to each other. On the other hand every disease can show different clinical features and skin lesions and it is important to know this clinical and laboratory findings to diagnose accurately.

Prof. Dr. Fadıl VARDAR, Dr. Başak YILDIZ

Kitaplarımız

Kardiyoloji Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Hipertansıyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler TÜKENDİ

Selen Yayıncılık

0,00
İncele

Çocukluk Çağında Akut İshalleri

Selen Yayıncılık

200,00
İncele

30 SORUDA AŞI

Selen Yayıncılık

150,00
İncele

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.