Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Pediatrik Gastroentroloji ve Beslenme

Selen Yayıncılık

50,00

Çocukluk Çağında Akut İshalleri

Selen Yayıncılık

200,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Ocak - Şubat 2015 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0461
Online ISSN : ..........
Dil : Türkçe - İngilizce
Cilt : 7 Sayı 1
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Alerjik kontakt dermatit, genel populasyonda sık karşılaşılan deri hastalıklarındandır.

Karşılaştığımız doğal alerjenler dışında sanayileşmenin artması ile hayatımıza giren

sentetik alerjenler de gu¨n ge.tik.e artmaktadır. Bu yazımızda genel olarak alerjik kontakt

dermatite nasıl yaklaşılacağını anlatmaya .alışacağız.

Abstract

Allergic contact dermatitis is a common skin disease in the general population. Synthetic

allergens enters more our lives day by day with industrialization. In this article we

will try to explain how to approach to allergic contact dermatitis.


Özet

Lomber disk hernisi aslında bir hastalık değil, doğal patolojik bir su¨re. olarak tanımlanabilir.

Bel ağrısı, toplumda sık g.ru¨len kas iskelet sisteminde fonksiyonel kısıtlanamaya

neden olan .nemli bir sağlık sorunudur. Hasta y.netimi hasta ile karşılaşmadan

başlayıp tedavi su¨reci ve takipleri i.eren dinamik bir su¨re.tir. Lomber disk hernisi tedavisinin

asıl amacı ağrının ge.irilmesi, varsa n.rolojik progresyonun .nlenerek du¨zelmesi,

gu¨nlu¨k aktivitelerde kısıtlılığın giderilmesi ve işe geri d.nu¨şu¨n sağlanmasıdır. Lomber

disk hastalığında en .nemli nokta hasta y.netimidir.

Abstract

In fact lumbar disc herniation can be defined as a natural pathological process, not

a disease. Low back pain is a common, significant health problem in population which

causes restriction in locomotor system. Patient administration is a dynamic process which

starts when first meet with patient, contains treatment period and follow-up. Crucial intention

of treatment of lumbar disc herniation;ensure analgesia, prevent neurologic progression

(if there is), eliminate disability for daily activities and early return to work. The

most important matter for lumbar disc disease is patient administration.


Uzm. Dr. R. Bilge ÖZDEMİR, Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ

Özet
Alerjik kontakt dermatit, genel populasyonda sık karşılaşılan deri hastalıklarındandır.
Karşılaştığımız doğal alerjenler dışında sanayileşmenin artması ile hayatımıza giren
sentetik alerjenler de gün geçtikçe artmaktadır. Bu yazımızda genel olarak alerjik kontakt
dermatite nasıl yaklaşılacağını anlatmaya çalışacağız.


Abstract
Allergic contact dermatitis is a common skin disease in the general population. Synthetic
allergens enters more our lives day by day with industrialization. In this article we
will try to explain how to approach to allergic contact dermatitis.


Uzm. Dr. Uzay ERDOĞAN, Uzm. Dr. Ömür GÜNALDI, Dr. Ahmet KAYHAN, Uzm. Dr. Lütfi Şinasi POSTALCI

Özet
Lomber disk hernisi aslında bir hastalık değil, doğal patolojik bir süreç olarak tanımlanabilir.
Bel ağrısı, toplumda sık görülen kas iskelet sisteminde fonksiyonel kısıtlanamaya
neden olan önemli bir sağlık sorunudur. Hasta yönetimi hasta ile karşılaşmadan
başlayıp tedavi süreci ve takipleri içeren dinamik bir süreçtir. Lomber disk hernisi tedavisinin
asıl amacı ağrının geçirilmesi, varsa nörolojik progresyonun önlenerek düzelmesi,
günlük aktivitelerde kısıtlılığın giderilmesi ve işe geri dönüşün sağlanmasıdır. Lomber
disk hastalığında en önemli nokta hasta yönetimidir.


Abstract
In fact lumbar disc herniation can be defined as a natural pathological process, not
a disease. Low back pain is a common, significant health problem in population which
causes restriction in locomotor system. Patient administration is a dynamic process which
starts when first meet with patient, contains treatment period and follow-up. Crucial intention
of treatment of lumbar disc herniation;ensure analgesia, prevent neurologic progression
(if there is), eliminate disability for daily activities and early return to work. The
most important matter for lumbar disc disease is patient administration.


Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA, Doç. Dr. Mehmet Fatih GARÇA, Uzm. Dr. Ferhat KALKAN, Yrd. Doç. Dr. Mahfuz TURAN, Yrd. Doç. Dr. Nazım BOZAN

Özet
Birinci basamak hekimlikte pratik uygulamarında üst solunum yolları olarak bilinen
burun, farinks ve paranazal sinüslere ait enfeksiyonlarla sıkça karşılaşılır. Bu nedenle
üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) denilince bu bölgeyi tutan nazofarenjit, faringotonsillit
ve sinüzit akla gelir. Çeşitli etken patojenlere bağlı anatomik olarak epiglot
ve üzerinde kalan bölgenin enfeksiyonları ÜSYE olarak geniş bir hastalık ve sendromlar
grubunu oluşturmaktadır. Ayrıca çocukluk çağında hiç de azımsanmayacak sıklıkta
otitis media da görüldüğünden, otitis media da bu başlık altında değerlendirilecektir.


Abstract
Nose, pharynx and paranasal sinus known as upper respiratory tract belong to infections
are frequently encountered in primary care practice. So the upper respiratory tract
infections that holds this region, nasopharyngitis, pharyngotonsllitis and sinusitis, be mentioned.
Anatomically, epiglottis and over region infections that connected to several pathogen
factors occur a group of wide range of diseases and syndromes. Moreover, because
of otitis media is not least as often seen in childhood, it will be considered under
this heading.


Prof. Dr. Bedreddin SEÇKİN, Doç. Dr. Gürdal İNAL

Özet
İdrar kaçırma, sosyal ve hijyenik olarak kabul edilemeyecek şekilde idrarın kontrolsüz
dışarı çıkması anlamına gelir. Dünyadaki tüm ülkelerde beklenmeyecek ölçüde sık
görülen ve hiçbir yaş gurubunda normal kabul edilmemesi gereken bu durum, davranışsal,
medikal ya da cerrahi tedavi ile mutlak tedavi edilebilir. Utanma ve sıkılma gibi sonuçları
da birlikte bulunduran idrar kaçırma sorunu, kişi ve sosyal güvenlik kurumuna
da ciddi masraf yüklemektedir.Yaşla birlikte görülme sıklığı artsa da; yaşlanmanın doğal
sonucu ve kabul edilebilir değildir. Hayat kalitesini ileri derecede bozan idrar kaçırma
sorununda hekime başvurmak için geçen zaman ortalama 3 yılı bulmaktadır. Hekimlerin
idrar kaçırma hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları, toplum bilgilendirilmesi
ve bilinçlendirilmesi açısından en önemli adımı teşkil etmektedir.


Abstract
Urinary incontinence is the unintentional passing of urine which is unacceptable in
social or hygienic basis.Urinary incontinence is an extremely common complaint in every
part of the world and can never accept as a normal condition for all age group. It causes
a great deal of distress and embarrassment, as well as significant costs, to both individuals
and societies. Although aging is most frequent reason of urinary incontinence,
it is not natural and acceptable.The average time to see a physician for this quality
of life problem is approximately 3 years. Physian knowledge is the most important topic
for people awareness who have urinary incontinence.


Uzm. Dr. Eşref TUNCER, Prof. Dr. İstemihan TENGİZ

Özet
Yüksek kan basıncı günümüzde kardiyovasküler mortalite ve morbiditenin en
önemli risk faktörlerinden birisidir. Hipertansiyon, primer (esansiyel) ve sekonder olarak
sınıflandırılmaktadır. Primer HT olguların %95’ini oluşturmaktadır. Sekonder HT
tüm olguların %5’lik dilimini oluşturmakta ve çoğunlukla da renal kökenli olmaktadır.
HT tedavisinde mutlak bir kan basıncı değerinden ziyade, hastanın toplam kardiyovasküler
riskinin de göz önüne alındığı bir yaklaşım benimsenmelidir.


Abstract
High blood pressure is one of the major risk factors of cardiovascular mortality and
morbidity. Hypertension is classifed as primary and secondary hypertension. Primary hypertension
consisted 95% of all patients. However secondary hypertension is consisted of
5% of patients and is mainly due to renal etiology. Compherensive approach including
personal risk determination should be required rather than spesific cutt off values when
targeting tho optimal blood pressure control.

Kitaplarımız

Karotis Arter Darlıkları: Cerrahi Tedavi

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

TUS VE YDUS İÇİN YENİDOĞAN SORU BANKASI

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

Alerjik Hastalıklara Pratik Yaklaşım

Selen Yayıncılık

150,00
İncele

Kanıta Dayalı Dermatolojik Tedavi E- Book 1 adet Makale

Selen Yayıncılık

225,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.