Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Asid Peptik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

50,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Mart - Nisan 2017

20,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0453
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 9 Sayı 2
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Öz

Cağdaş tıp hastalıklar ve tedavi kadar koruyucu hekimlik uygulamalarına da odaklanmaktadır.

Hastalık ve kazalardan korunma fikri ve uygulamaları toplumlar kadar eski

olsa da bugu¨n anladığımız bağlamda kişilerin hastalanmadan hekime başvurması ve hastalıkların

oluşmadan veya erken evrede iken tedavi edilmelerine ilişkin uygulamaların

sistematik hale gelmesi 19. yu¨zyıl ve sonrasında şekillenmiştir. Değişen sosyo-ekonomik

koşullar, sağlık ve hastalık algısı ve bu bağlamda kişilerin beklentileri ve tıp pratiğinde

kanıta dayalı uygulamaların ağırlık kazanması ile baştan aşağı muayene ve detaylı

tetkiklerin yapılması şeklinde uygulanan periyodik sağlık muayeneleri, kişinin yaş, cinsiyet

ve risklerine goÅNre kanıta dayalı du¨zenli taramalar oÅNnerisi bicimini almıştır. Bu derlemede

periyodik sağlık muayenesinin oÅNzellikle son yu¨zyıl icin de nasıl değişim goÅNsterdiğine

ve gu¨nu¨mu¨z periyodik muayene anlayışına nasıl gelindiğine odaklanılmıştır.

 

Abstract

Contemporary medicine focuses on preventive medicine practices as well as diseases

and treatments. Although the concepts and practices of disease and accident prevention

are as old as the societies, it has been formed in the 19th century and later that the

contextualized practices of the people we understand today become systematized without

illness and with the treatment of illnesses before they occur or in the early stages.

Periodic health examinations have changed from adetailed history, comphrehensive examination

and all possible laborotories to evidence based screning regarding age, sex, and

risc factors of the person with the changing socio-economic conditions, perseption of

health and disease and expectations of people in this context and also increasin evidence-

base knowledge in medicin. This paper focuses on how the periodic health examination

changes especially for the last century and how to approach the current understanding

of periodic examination


Öz

Kanser gerek neden olduğu mortalite ve morbidite, gerekse de oluşturduğu ekonomik

yu¨k nedeniyle oÅNnemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Bazı kanser tu¨rlerinin

etkili, gu¨venli ve maliyet olarak etkin ve kabul edilebilir yoÅNntemlerle erkenden tespit

edilerek tedavi edilmesi mu¨mku¨ndu¨r. Bu yoÅNntemlere kanser tarama testleri adı verilmektedir.

OÅNzellikle kolorektal kanserler, meme kanseri ve serviks kanserlerinin tarama

yoÅNntemleri ile mortalitesinin azaltılabileceği goÅNsterilmiştir.Yakın zamanda akciğer

kanserlerinde de tarama ile mortalitenin azaltılabileceği goÅNsterilmiştir. Prostat kanserini

tarama konusu ise halen tartışmalıdır. Kanser vakalarının oÅNnemli bir boÅNlu¨mu¨ sigara,

alkol ve diyet gibi du¨zeltilebilecek etkenlere bağlı ortaya cıkmaktadır. Bu etkenlerle

yoÅNnelik mu¨dahaleler tarama programlarından daha az maliyetli ve daha etkilidir. Hekimlerin

kanserden korunma ve tarama programlarına katılım konusunda hastaları eğitme

sorumlulukları bulunmaktadır.

 

Abstract

Cancer has become an important public health problem due to its mortality and morbidity

as well as the economic burden it causes. Some types of cancer can be detected

and treated early, with effective, safe and cost-acceptable, cost effective methods which

are called screening tests. Screening methods for colorectal cancers, breast cancer and

cervical cancers have been shown to reduce mortality. It has recently been shown that

screening for lung cancer can reduce mortality as well. The issue of screening for prostate

cancer is still controversial. A significant proportion of cancer cases arise due to

modifiable factors such as smoking, alcohol and diet. Interventions adressing these factors

is less costly and more effective than implementing screening programs. The physicians

have responsibility for educating patients about cancer prevention and participation

in screening programmes.


Öz

Hastalıklarla baş etmenin en kolay ve ucuz yolu, hastalığa yakalanmadan oÅNnce gerekli

oÅNnlemlerin alınmasıdır. Koruyucu hekimliğin gelişmiş olması ve erken tanı şansının

artması, toplumun genelinde sağlık halinin devamı ve geliştirilmesinde bu¨yu¨k oÅNneme

sahiptir. Eskiden enfeksiyon hastalıkları cok daha oÅNn plandayken, şimdi ise kronik

hastalıklar oÅNnem kazanmaktadır. Koruyucu hizmetlerin belirlenip sunulabilmesi ve hastalık

taramalarının gercekleştirilebilmesi icin du¨nya genelindeki ve u¨lkemizdeki oÅNlu¨mlerin

oÅNnde gelen nedenlerinin bilinmesi gerekmektedir. UÅNlkemiz 2015 yılı verilerine goÅNre

en sık oÅNlu¨m nedenleri ilk 3 sırada sırasıyla kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, kanserler,

akciğer hastalıkları yer almaktadır. Bu oÅNlu¨mlerin ve hastalıkların pek coğu doğru yaşam

tarzı uygulamalarıyla ve doğru taramalarla oÅNnlenebilir veya en azından geciktirilebilir.

UÅNlkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmeti sunumlarında yol goÅNstermesi

amacıyla başka u¨lkelerin calışmaları incelenmiş, ulusal ve uluslararası nitelikteki

benzer kılavuzlar goÅNzden gecirilmiş, cok sayıda bilimsel araştırmaya dayanılarak bir periyodik

muayene rehberi hazırlanmıştır.

 

Abstract

The easiest and cheapest way to deal with the diseases is to take the necessary preventive

measures before getting ill. The fact that preventive medicine has advanced and

the chance of early diagnosis has increased has a great importance in the continuation

and improvement of health in the society as a whole. While in the past, infectious diseases

were much more prevalent, chronic diseases are getting more and more important

nowadays. Clinicians worldwide and in our country have to know the leading causes

of death so that preventive services can be identified and offered and disease screenings

can be carried out. The most common causes of death in our country according

to the year 2015 are cardiovascular system diseases, cancers and lung diseases in the first

three ranks respectively. Many of these deaths and illnesses can be prevented or at least

delayed with proper lifestyle changes and accurate screenings. Studies of other countries

have been reviewed by the Ministry of Health in our country in order to provide

guidance in the provision of health services. Similar national and international guidelines

have been reviewed and a periodic examination guide has been prepared based

on a large number of scientific researches.


Öz

Endokrinolojik klinik uygulamada doğru tanı icin uygun laboratuvar testlerin secilmesi

ve testlerin doğru yorumlanması cok oÅNnemlidir. Bunun yanında hormonların sentez

ve sekresyonları coğunlukla sirkadyen ritim ile ilişkili olup sekresyonlar sabit ve statik

değil pulsatildir. Fizyolojik ve dış etkenler de hormonların sentez ve sekresyonunu

etkileyebilmektedir. Bu nedenle endokrinolojik ve metabolik laboratuvar sonuclarının

değerlendirilmesinde sadece statik sonucların goÅNru¨lmesi her zaman yeterli değildir. Statik

test sonuclarının yeterli olmadığı durumlarda dinamik testlerin yapılması gereklidir(1).

Diyabet, obezite, hiperlipidemi ve tiroid fonksiyon bozuklukları endokrinoloji pratiğinde

en sık karşılaşılan sorunlardır. Bu sorunlar genel hekimlik pratiğinde de sıklıkla karşımıza

gelmekte ve bu sağlık sorunların değerlendirilmesi halk sağlığı taraması acısından

da cok oÅNnemlidir.

 

Abstract

In endocrine clinical practice, in order to make correct diagnosis, selection and interpretation

of appropriate laboratory test is important. Synthesis and secretion of hormones

are associated with circadian rhythm and secretions are not static especially pulsatile.

Physiologic and external factors may also have an effect on synthesis and secretions.

In the evaluation of the endocrine and metabolic condition, static laboratory tests

are not always sufficient, dynamic laboratory tests are necessary when the static tests are

insufficient. Diabetes, obesity, hyperlipidaemia and thyroid dysfunction are most common

problems in endocrine practice. These problems are also common in general practice

and evaluation of these problems are also important public health screening.


Öz

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, tu¨m du¨nyada oldukca yaygın ve oÅNnemli bir halk

sağlığı sorunudur. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyon (CYBE) etkeni otuzdan fazla bakteri,

viru¨s veya parazitin yol actığı hastalıkların bu¨yu¨k bir coğunluğunu klamidya, bakteriyel

vaginozis, gonore, HBV enfeksiyonu, HCV enfeksiyonu, HIV, sifiliz ve genitou¨riner

sistem tu¨berku¨lozu oluşturmaktadır. Birinci basamakta cinsel yolla bulaşan hastalıklar

acısından tarama yoÅNntemleri ve korunma oÅNnlemleri hekimlerin u¨zerinde dikkatle

durmaları gereken bir sağlık disiplini olmalıdır.

 

Abstract

Sexually transmitted infections are a common and important public health problem

all over the world. Chlamydia, bacterial vaginosis, gonorrhea, HBV infection, HCV infection,

HIV, syphilis and genitourinary system constitute the majority of diseases caused

by more than 30 bacteria, viruses or parasites with STI effect. In terms of sexually

transmitted diseases at the first step, screening methods and preventive measures should

be a health discipline that physicians should be careful about.


Öz

Bir partnerle cinsel aktivitesi olan herkes cinsel yolla bulaşan hastalıklara (CYBH)

yakalanabilir. Risk altında olanlar yalnızca hijyene oÅNzen goÅNstermeyen, eğitimsiz ve bilgisiz

kişiler değildir. Riski kestirmede en oÅNnemli etmen partner sayısıdır. Bir u¨lkey icin

cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların ekonomik bedeli cok yu¨ksektir. CYBH’ın bireylerin

kendisine, partnerlerine, ailelerine ve tu¨m topluma olan insani maliyeti ise hesaplanamayacak

oÅNlcu¨dedir. CYBH bulaşma zincirini koparma mu¨cadelesinde danışmanlık vermek

ise kuşkusuz oÅNnemli bir toplum sağlığı hizmetidir.

 

Abstract

Anyone who is sexually active with a partner can contract sexually transmitted diseases

(STDs). Unwashed, uneducated, and uninformed people are not the only one at

risk. Also the number of sexual partners is the best predictor of STD risk. The financial

costs of sexually transmitted infections to a country are immense. The human costs

of sexually transmitted infections to the infected individuals, their partner and families,

and to society are of course incalculable. Counseling is an important public health

practice in the challenging task of breaking the chain of transmission of sexually transmitted

diseases.


Öz

Bireyin hastalanmasını ve oÅNlu¨mu¨nu¨ oÅNnlemek amacı ile belli hastalıkların erken bulgularını

taramak veya değiştirebilir risk faktoÅNrlerini saptayarak bunlara yoÅNnelik oÅNnlemler

almak amacı ile ceşitli taramalar yapılması oÅNnerilmektedir. Kuşkusuz altmış beş yaş

u¨stu¨ bireylerde ha^lihazırda pek cok risk gercekleşmiş olabilir. Ancak ceşitli taramalarla

yeti yitimini ve oÅNlu¨mu¨ geciktirmek mu¨mku¨n olabilir. Bu yazıda Sağlık Bakanlığı tarafından

birinci basamak icin oluşturulan rehberin yanı sıra Kanada, Amerika Birleşik

Devletleri ve var olan Avrupa rehberleri de goÅNzden gecirilmiş ve altmış beş yaş u¨stu¨ bireylerde

yapılması gereken sağlık taramaları; tıbbi oÅNyku¨ ile tarama ve danışmanlık, fizik

muayene ile yapılan taramalar, kanser taramaları ve sık rastlanan diğer hastalıkların

taramaları başlıkları altında incelenerek tartışılmıştır.

Sağlık taramaları yapmadan oÅNnce kişinin sağlık durumunu, işlevsel kapasitesini ve

yaşam beklentisini değerlendirmek ve her bireyin biricik olduğunu akılda tutmak bu¨yu¨k

oÅNnem taşımaktadır.

 

Abstract

In order to prevent diseases and death, to diagnose diseases early and take precautions,

various screening tests are recommended. Patients over the age of 65, probably already

have many diseases. However by the help of certain screening tests, it might be

possible to prevent disability and delay death. In this paper, alongside Turkish Ministary

of Health’s guideline about the recommended screening tests for primary care, guidelines

of Canada, United States of America and if present United Kİngdom are reviewed.

Screening tests recommended for people over the age of 65 are disussed under the

follwing subjects: Screening topics with medical history and counseling, screening with

physical examination, screening for cancers and screening for other common diseases.

While ordering screening tests, it is important to keep in mind that every person is

uniqe and physician should assess health state, functional capacity and life expectancy

of every person.


Öz

Cağımızın oÅNnde gelen risk faktoÅNrleri arasında doÅNrdu¨ncu¨ sırada sayılan fiziksel hareketsizlik,

bilimsel literatu¨re goÅNre ku¨resel oÅNlu¨mlerin %6’sınından sorumludur. Bununla

beraber, hareketli bir yaşamın rahatsızlıkların ve hastalıkların prevalansında azalmaya,

sağlığın gelişmesine ve yaşam su¨resini uzamasına olumlu etkilerinin olduğu da bilinmektedir.

Aile hekimleri, kendilerine başvuran bireylerin fiziksel aktivite du¨zeylerini arttırma

konusunda oÅNnemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle, aile hekimlerinin kendilerine bağlı

olan nu¨fusun sağlığının geliştirilmesinde bu değerli konumlarını daha verimli kullanabilmeleri

acısından, kılavuzlardan edinilecek gu¨ncel bilgilere ve uygun becerilere gereksinimleri

vardır. Bu yazıda aile hekimliğinde sağlıklı bireyler icin fiziksel aktivite danışmanlığı

icin gerekli bilgi ve becerilerin goÅNzden gecirilmesi amaclanmıştır.

 

Abstract

Physical inactivity, among the leading risk factors of our time that ranked fourth, is

responsible for 6% of global deaths according to scientific literature. However, it is also

known that an active life has positive effects on decreasing the prevalence of diseases

and illnesses, developing health and prolonging the life span. Family physicians have

an important position to increase the physical activity levels of the individuals who apply

to them. Therefore, family physicians need up-to-date information and appropriate skills

to be able to use these valuable positions more efficiently in promoting the health of their

population. In this article, it is aimed to review the current knowledge and skills necessary

for physical activity counseling for healthy individuals in family medicine.


Öz

Yeterli ve dengeli beslenme sağlığın temelidir. Sağlıklı beslenme her yaş grubu icin

ayrı bir oÅNnem taşımaktadır. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları yaşam boyu su¨rmelidir ve

bu su¨recte tu¨m yiyecek icecek tercihleri oÅNnem taşımaktadır. Sağlıklı beden ağırlığının

korunması, besin oÅNğelerinin yeterli miktarda karşılanması ve kronik hastalık riskinin azaltılması

icin bireyin gereksinimine uygun kalorik seviyede sağlıklı yeme modeli geliştirilmelidir.

Kalori limitleri icinde besin oÅNğesi gereksinimlerinin karşılanabilmesi icin besin

oÅNğesi iceriği zengin besinler, tu¨m besin gruplarından ve besin grupları icinde de ceşitlilik

yapılarak tercih edilmelidir. Ek şeker, doymuş yağ ve sodyum iceriği yu¨ksek besinlerden

kacınılmalı ve fiziksel olarak aktif bir yaşam su¨rdu¨ru¨lmeldir.

 

Abstract

Healthy and adequate nutrition is key for health. Eating healthy is important for all

age groups. Following a healthy eating pattern during all stages of life is important and

all food and beverage preferances are considerable. In order to maintain a healthy body

weight, meet nutrient requirements and reduce chronic disease risk, people should have

healthy eating patterns in appropriate caloric levels. To meet the nutritent requirements

in specified caloric limits, it is important to choose foods rich in nutrients in all food groups

considering food variety. Added sugar, saturated fat and sodium rich foods should

be limited and individuals should have a physically active life.


Öz

Mental sağlığın korunması, su¨rdu¨ru¨lmesi ve tedavi edilmesinde aile hekimleri cok

oÅNnemli rollere sahiptir. Rehberler gu¨ncel yayınlarla birlikte değişmektedir. Birinci basamakta

sıklıkla karşılaşılan bu problemlerin goÅNrmezden gelinmeyerek su yu¨zu¨ne cıkartılması

ve toplumun da eğitilerek bağımlılıklara hic başlanılmaması birinci hedef haline

gelmelidir.

Toplumsal du¨zeyde mental sağlığın iyileştirilebilmesi icin, aile hekimlerinin psikiyatrik

hastalıkların taranması, tedavi edilmesi ve uygun şekilde yoÅNnetilmesi becerilerini

geliştirmelerini de gerektirir. Bu derlemede; mental sağlık ve madde koÅNtu¨ye kullanımında;

tu¨tu¨n, alkol ve diğer madde bağımlılıklarında rehberler ışığında tarama oÅNnerileri

incelenerek, aile hekimlerine du¨şen oÅNnemli goÅNrevler tartışmaya acılacaktır.

 

Abstract

Family physicians have important roles in the prevention, maintenance and treatment

of mental health. The guidelines change with current publications. These problems, which

are frequently encountered in the primary care, should not be ignored and should be exposed

to the public and the society should be educated to become the first target to never

start the dependencies.

In order to improve mental health at the community level, it also requires family physicians

to develop the skills of screening, treating and appropriately managing psychiatric

illnesses. In this review; screening of mental health and substance abuse; tobacco,

alcohol and other substance dependencies, will be delineated with the light of current

guidelines and the key tasks of family physicians will be discussed.


Öz

Şiddet başkasına yoÅNnelik fiziksel zorlama, gu¨c kullanımı olarak bilinir. Yaşamın hemen

hemen her alanında karşımıza cıkan şiddet cok farklı bicimlerde goÅNru¨lebilmektedir.

Genel anlamda soÅNzel, fiziksel ve cinsel şiddet olarak temel başlıklar altında toplanabilir.

Toplumda aile ici şiddet, işyerinde şiddet, yaşlı ve cocuklarda ihmal ve istismar

gibi değişik şekil ve derecelerde gu¨ndelik yaşamda karşılaşılır. Bireysel acıdan beden

ve ruh sağlığı u¨zerinde olduğu kadar olumsuz sosyal ve toplumsal etkileri de hissedilen

şiddet, her tu¨ru¨ne karşı işbirliği gerektiren ve tu¨m yoÅNnlerden cok boyutlu olarak ele

alınması zorunlu olan bir sorundur. Hedefler oluşturularak yu¨ru¨tu¨len farkındalık ve destek

su¨recleri, koruyucu, oÅNnleyici calışmalar, yasal du¨zenleme ve yaptırımlar toplumların

gu¨ndeminde olmalıdır.

 

Abstract

Violence is known as physical exertion and the use of force against someone else.

Violence can be seen in many different ways in almost every area of life. In general, it

can be grouped under the headings of verbal, physical and sexual violence. Violence takes

place in various forms as domestic violence, violence in the workplace, neglect and

abuse in the elderly and children in everyday life. Violence is a problem that requires

cooperation against every crew and it is necessary to deal with all aspects in a multidimensional

manner which felt in social and social effects as much as on individual physical

and psychological health. Awareness and support processes carried out by creating

goals, protective, preventive studies, legal regulations and sanctions should be on the agenda

of the societies.


Öz

Aile hekimleri, esas olarak yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, tıbbi bakım

arayan her bireye kapsamlı ve su¨rekli hizmet sunmaktan sorumlu kişisel hekimlerdir ve

kişilerin sağlık sistemine ilk tıbbi temas noktasını oluştururlar.

Aile hekimliğinin diğer klinik branşlarla karşılaştırıldığında kendine oÅNzgu¨¨ bir hastayla

go¨ru¨s¸me su¨reci vardır. Bu su¨rec¸, zaman icinde gelişen karşılıklı gu¨ven duygusuna

dayalı bir ilişki kurulmasını sağlar.

UÅNlkemizdeki aile hekimliği ve birinci basamak sağlık hizmetleri sistemi dikkate alındığında;

belli bir popu¨lasyona hitap eden hekimlerin bireyleri, aile ilişkilerini, cocuk ve

yaşlı bakımlarını ve hatta cevre ilişkilerini goÅNzlemleme şansı vardır.

UÅNlkemizdeki hukuk sisteminin işleyişine goÅNre aslında bir olgunun adli olup olmadığına

adli makamlar (savcılık veya ha^kimlik) karar verir. Hekimlerin goÅNrevi adli vaka olduğundan

şu¨phe ettiği vakaları ya da tespit ettiği doğal olmayan durumları bildirmektir.

Bu yu¨ku¨mlu¨lu¨ğu¨n yasal karşılığı da mevcuttur.

Bu calışmamızla oÅNzellikle aile hekimlerinin adli olgular ve bildirimlerle ilgili bilgi

du¨zeyini artırmayı amacladık.

 

Abstract

Family physicians are mainly personal physicians who are responsable for serving

to a sick and healthy people permanently and comprehensively. While doing this they

indiscriminate age, sex and disease. And also they are the first medical contact point in

health system for the people.

If we compare family physicians to other clinical branches, there is an individual consulting

process in family medicine. In this process, a relationship based on mutual confidence

occurs between physician and the patient.

In our country in the first step health system and family physicians practice, can have a

chance to observe personal relationships between person and his/her family, caring children

and elderly, and also observing the relation between person and his/her environmental.

According to the practice of the legal system in our country criminal judicial authorities

(prosecutor or judge) decides whether a case is criminal or not. Physicians must

report suspected, or doubtful criminal cases. This is an obligation for physicians.

In this study, we aimed to increase the level of knowledge of family physicians about

criminal cases.


Öz

Ayakta kaşıntılı lezyon varlığında genellikle tinea pedis akla gelir. Tinea pedis toplumda

sık karşılaşılan, dermatofitlerin neden olduğu mantar enfeksiyonudur. Tinea pedis

4 klinik formdan biri ya da kombinasyonu ile goÅNzlenir: İntertriginoÅNz, hiperkeratotik,

veziku¨lobu¨lloÅNz ve akut u¨lseratif. Farklı klinik goÅNru¨nu¨mleri nedeni ile tinea pedisin bircok

hastalık ile ayırıcı tanısının yapılması gerekir: Psoriasis, kontak dermatit, dizidrotik

ekzema, juvenil plantar dermatoz, keratolizis eksfoliativa, interdijital eritrazma, pitted

keratoliz, mikozis fungoides, sifiliz gibi. Bu yazıda oÅNnce tinea pedis; takiben de tinea

pedis ile karışan hastalıklar ve ayırıcı tanıda ipucları yer almaktadır.

 

Abstract

Generally tinea pedis comes to mind in case of itchy lesions on foot. Tinea pedis is

a frequently observed infection in society which is caused by dermatophytes. Tinea pedis

may occur as any of 4 clinical forms or in combination: Intertriginous, hyperkeratotic,

vesiculobullous and acute ulcerative. Because of different clinical aspects tinea pedis

discriminative diagnosis with many diseases should be made such as: Psoriasis, contact

dermatitis, dyshidrotic eczema, juvenile plantar dermatosis, keratolysis exfoliativa,

interdigital erythrasma, pitted keratolysis, mycosis fungoides, syphilis. In this article first

tinea pedis; following diseases mimicking tinea pedis and tips about discriminative diagnosis

are given.


Öz

Oral ve Topikal NSAİİ gu¨nu¨mu¨zde klinisyenler tarafından ağrı tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Oral NSAİİ kullanımı yan etki olarak gastrointestinal problemlere (peptik

u¨lser, gastrointestinal kanama vs.), renal fonksiyon bozukluklarına ve kardiyovasku¨ler problemlere

yol acabilmektedir. Bu ilacların sistemik yan etkilerinden dolayı, kullanım oÅNncesi

hasta detaylı incelenmeli, komorbid faktoÅNrler acısından değerlendirilmelidir.

 

Abstract

Oral and Topical NSAIDs are frequently used by clinicians in pain treatment. The

use of oral NSAIDs may cause side affects such as gastrointestinal problems (peptic ulcer,

gastrointestinal bleeding etc.), renal dysfunction and cardiovascular problems. Due

to systemic side effects of these drugs, the patient should be examined thoroughly before

use and should be evaluated in terms of comorbid factors.

Kitaplarımız

Çocukluk Çağında Akut İshalleri

Selen Yayıncılık

200,00
İncele

Hipertansıyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler TÜKENDİ

Selen Yayıncılık

0,00
İncele

Alerjik Hastalıklara Pratik Yaklaşım

Selen Yayıncılık

150,00
İncele

Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler

Selen Yayıncılık

60,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.