Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Diyet & Dermatolojik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

80,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Mart - Nisan 2016

20,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : ISSN: 1309-0461
Online ISSN : .................
Dil : Türkçe - İngilizce
Cilt : Cilt: 8 Sayı: 2
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Doç. Dr. Melahat AKDENİZ

 
üm nüfusun sağlığı ve esenliği üzerinde böylesine büyük bir etkiye sahiptir. Aşılama bebeklerden
yaşlılara dek her yaş grubunda yaşamı tehdit eden ya da engellilik yaratan infeksiyon
hastalıklarını önlemektedir. Aşılamaların başlaması ile aşı ile önlenebilir hastalıkların
insidansı büyük oranda azalmış, bazı infeksiyon hastalıklarında eradikasyon aşamasına
ulaşılmıştır. Aşılamanın yararının sürebilmesi için aşılama oranlarının yüksek tutulması
gerekmektedir. Aşılamaların günlük Aile Hekimliği uygulamasına entegresyonu
ile yüksek aşılama oranlarına ulaşılabilir.
Abstract
Immunization is one of the most powerful and cost-effective of all health interventions. Few
medical interventions have the impact on health and well-being of entire populations. From
infants to senior citizens, it prevents debilitating illness, disability and death from vaccine-preventable
diseases. With sustained high vaccination coverage, the incidence of vaccine-preventable
diseases greatly declines and reached eradication stage in some infectious disease. Keeping
a high rate of vaccination is essential to take the benefits of vaccination. The high rate of
vaccination can be reache by integratation into every day family medicine practice.

 


Doç. Dr. Melahat AKDENİZ
Doç. Dr. Nilgün ERKEK
 
Özet
Meningokok hastalığı ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit edici bir infeksiyondur.
Tüm dünyada yüksek morbidite ve mortalite oranına sahiptir. Dünya Sağlık Örgütünün
“Sağlıklı kişiler 2020” hedefi meningokok hastalığının insidansını yüzbinde 0.3’e
düşürmektir. Aşılama menengokok hastalığını önlemede en başarılı ve maliyet etkin girişimdir.
Her yaş için mevcut etkili ve güvenilir aşılarla bu hedefe ulaşabiliriz.
Abstract
Meningococcal disease are a serious and potentially life-threatening infection. İt has
high morbidity and mortality rate worldwide. The Healthy People 2020 goal is to reduce
incidence of meningococcal disease to 0.3 cases/100,000 population. Vaccination is
the most successful and cost-effective intervention to prevent of Meningococcal disease.
We can reach this goal with safe and effective vaccine that is available for all ages.

 


Doç. Dr. Melahat AKDENİZ 1
Yrd. Doç. Dr. Ethem KAVUKCU2
Özet
Aşılar, sağlık alanındaki gelişmelerden daha fazla yaşam kurtarmıştır. Modern aşılar,
1789’da Jenner’in çiçek aşısını geliştirmesi ile başlamıştır. O tarihten günümüze dek pek
çok aşı geliştirilmiştir. Son iki yüzyılda aşılama alanında pek çok gelişme olmuştur. Pek
çok ek aşı araştırma ve geliştirilme aşamasındadır. Günümüzde araştırmacılar mevcut aşıları
geliştirmek ve HIV/AİDS gibi infeksiyonlar, kanserler ve bazı kronik hastalıklar ile
savaşmak için aşı geliştirmeye çalışmaktadırlar.
Abstract
All over the world, vaccines have saved more lives than improvements in the field of
health. Modern vaccines started more than 200 years ago when Edward Jenner developed
a smallpox vaccine in 1789. Many vaccines that have been developed until now. In the
last two centuries,many advances have occurred in the field of immunization. A number
of additional vaccinations are in the research and development phase. Today, researchers
are working to improve existing vaccines and to search for vaccines to fight HIV/AIDS,
cancer and other chronic diseases.

 


 
Uzm. Dr. Bülent YARDIMCI 1
Dr. Bekir İNELİ 2
Doç. Dr. Melahat AKDENİZ 2
 
Özet
Aşılama çocuklar için oldıuğu kadar erişkinler için de önemlidir. Ancak çoğu erişkin yetersiz
aşılanmaktadır. Yeni çalışmalar ortalama yılda 30 bin erişkinin aşı ile önlenebilir hastalıklardan
öldüğünü göstermektedir. Erişkin aşılama oranları artmakla birlikte hala Dünya
Sağlık Örgütü (DSO) “Sağlıklı Kişiler 2020” hedeflerinden uzaktır. Erişkin aşılaması morbidite
ve mortaliteyi önemli oranda azaltmasına rağmen, pek çok erişkin kendileri için gerekli
olan aşıların farkında değildir. Özellikle infeksiyon hastalıkları için risk grubunda olan
kronik hastalıkları olan bireyler, yaşlılar, sağlık çalışanlarının aşılanmaları pek çok yaşamı koruma
potansiyeline sahiptir. ACİP erişkinler için 12 aşı önermektedir. Erişkin aşılaması birinci
basamakta rutin hasta bakımının temel elementi olmalıdır.
Summary
Vaccination is as important for adults as it is for children, and yet many adults are not optimally
vaccinated. Recent studies have shown that an average of approximately 30,000 adults
die from vaccine preventable diseases every year. Although the the adult vaccination rate increased,
is still far from the target of "Healthy People 2020". Although adult immunization significantly
reduces morbidity and mortality; many adults are not aware of the vaccines that are required
for them. Vaccinations of people who are at risk for infectious diseases, individuals with
chronic diseases, the elderly, health care workers have the a lot of potential to protect life. The
Advisory Committee on Immunization Practices recommends 12 vaccines for adults, Adult immunization
must become a funda¬mental part of routine patient care in primary care.


Doç. Dr. Melahat AKDENİZ 1
Yrd. Doç. Dr. Ethem KAVUKCU2
Özet
Aşılar, tüm dünyada sayısız çocuğun yaşamı korumuş ve sağlık ve esenliğini iyileştirmiştir.
Pek çok çocukluk çağı hastalığında önemli oranda azalmaya katkı yapmıştır. Aşılama
ile çocuğa sadece doğrudan yarar sağlanmaz aynı zamanda herd immünite yolu ile
toplumdaki diğer çocuklarında yararlanması sağlanır. DSÖ ve ACİP 0-18 yaş arası çocuklarda
yapılması gereken aşıları her yıl güncellemektedir. Son güncelleme Ocak 2016’da yapılmıştır.
Sağlık bakanlığı aşı çizelgesini en son 2013 yılında güncellemiştir. Ülkemizde
0-18 yaş arası çocuklara 13 farklı aşı uygulanmaktadır.
Abstract
Vaccines have saved countless lives of children and improved their health and well-being
around the world. Vaccines have contributed to a significant reduction in many childhood
infectious disease. Vaccination provides not only a direct benefit to the child being
vaccinated but also provides a benefit to others in the community via herd immunity. WHO
and ACIP are updated their recommendations on 0-18 age childhood vaccinations. In Turkey,
Ministry of Healt’s childhood rutine vaccination schedule vas updated. In our Country,
13 different vaccines is made mandatory for children aged 0-18.


Doç. Dr. Melahat AKDENİZ 1
Uzm. Dr. Bülent YARDIMCI 2
 
Özet
Kanser tip bilimi için büyük sorun olmaya devam etmektedir. Mevcut tedaviler genellikle
bu hastalığa ilişkin sorunları çözmekte yetersiz kalmaktadır. Kanser aşıları kanser alanında
en son keşiftir. Kanser aşılarının amacı kanser hücrelerini anormal olarak tanıyabilmeleri
be yıkmaları için immün sistemi uyarmaktır. Çoğunlukla, kanser aşı araştırmalarının
genel aşı ya da bir kanser tipine özgü aşı geliştirme şeklinde 2 tipi vardır. kanser aşıları
için, peptidler, proteinler, antijen sunan hücreler, tümör hücreleri ve viral vektörleri
içeren pek çok platform test edilmektedir. Günümüzde n2 kanser aşısı FDA tarafından onaylanmıştır.
Preklinik ve klinik çalışmaları devam eden pek çok kanser aşısı vardır.
Abstarct
Cancer continues to be a majör problems for medical science. The existing treatments often
inadequate to solve the problems related to this disease. Cancer vaccines are found to be
the latest discovery in the field of cancer. The aim of cancer vaccines is to stimulate the immune
system to be able to recognise cancer cells as abnormal and destroy them. Majorly, cancer
vaccine research have two types as to develop universal or specific cancer vaccines. Several
platforms for cancer vaccination are being tested, including peptides, proteins, antigen
presenting cells, tumor cells, and viral vectors. Today two Canver vaccines is approved by FDA.
There are number of vaccines undergoing preclinical and clinical trials.

 


Yrd. Doç. Dr. Ethem KAVUKÇU
Dr. Bekir İNELİ
Doç. Dr. Melahat AKDENİZ

Kitaplarımız

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00
İncele

NÖROŞİRÜRJİDE ŞANT CERRAHİSİ

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Yetişkin ve Çocuklarda Probiyotikler

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Karotis Arter Darlıkları: Cerrahi Tedavi

Selen Yayıncılık

100,00
İncele

30 SORUDA ÇOCUKLARDA BESİN ALERJİLERİ Besin Alerjisi Nedir Ne Değildir?

Selen Yayıncılık

250,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.