Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Mart - Nisan 2013 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309 - 0461
Online ISSN : ..........
Dil : Türkçe
Cilt : 5 Sayı 2
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Tip 1 diyabet tu¨m diyabet vakalarının %5-10'unu, erişkin diyabetlilerin yaklaşık %25'ini oluşturan, genetik ve çevresel faktörlerin rol aldığı heterojen bir hastalıktır. Gu¨nu¨mu¨zde tip 1 diyabette esas tedavi yoğun insu¨lin tedavisidir. Bu tedavi iki grupta incelenebilir: çoklu gu¨nlu¨k insu¨lin enjeksiyon rejimleri ve insu¨lin pompası. Çoklu insu¨lin enjeksiyon rejim çeşitlerinin HbA1c du¨şu¨şu¨, hipoglisemi olasılıkları ve glisemik kontrol açısından etkileri benzerken, insu¨lin pompasıyla HbA1c du¨şu¨şu¨ ve hipoglisemi kontrolu¨ çoklu enjeksiyonlarla karşılaştırıldığında daha belirgindir. Tip 1 diyabetin önlenmesi ve tedavisi amacıyla oral ve intranazal insu¨lin formları, yeni immu¨nmodu¨latör tedavileri içeren çalışmalar yapılmaktadır. Bu tedaviler tek başına kullanıldığında göru¨len etkiler istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır. Kombinasyon tedavileri ile yeni çalışmalar yapılmaktadır. Tip 1 diyabetin tam remisyonunu hedefleyen pankreas ve adacık hu¨cre transplantasyonlarında başarılı sonuçlar alınmaktadır. Ancak girişimlerin peri- ve postoperatif komplikasyonları, tam remisyon oranlarının operasyon sonrası yıllar içinde du¨şmesi bu tedavilerin olumsuz yönleridir. Bu yazıda tip 1 diyabete yaklaşım, en yeni tedavi seçenekleri ve ilgili çalışmalar özetlenmektedir.


Yu¨ksek glikoz du¨zeyi diyabetik hastalarda gelişecek kardiyovasku¨ler / koroner kalp hastalıkları riskini artıracak tek faktör değildir. Obesite ve insulin direnci birlikte koroner kalp hastalığı ve diyabet için gu¨çlu¨ risk göstergeleridir. Diyabetes, dislipidemi ve hipertansiyon triadı koroner kalp hastalığı riskini artırmaktadır. Kuvvetle önerilenler lipid, glisemi (A1c <7) ve kan basınıcının kontrol altına alınmasıdır. Sıkı glisemik kontrol, makro ve mikrovasku¨ler komplikasyonları önlemede A1C ve kan şekeri hedef du¨zeylerdeyse olasıdır ve kardiyovasku¨ler hastalık gelişmeden yeni tanı alan Tip II DM’in tedavisi kardiyovasku¨ler faydalar sunmaktadır.


Tip 2 diyabette halen yeni tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun sebebi ancak olguların %30’unun A1c hedefine (<6.5) ulaşabilmelidir. Yeni geliştirilecek ilaçlar etkili, gu¨venli, erken ve uzun dönemde kullanılabilir ve komplikasyonları azaltabilmelidir. Aynı zamanda kardiyak açıdan da yan etki yaratmamalı, hatta bu anlamda mortaliteyi de azaltmalıdır. Diyabetin akut ve kronik komplikasyonları ile morbidite ve mortaliteyi arttırıcı, ilerleyici bir hastalık olması sebebiyle, su¨rdu¨rebilir tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak gu¨nu¨mu¨zde bu¨tu¨n bu özellikleri barındıran antidiyabetik ilaçların yetersizliği sebebiyle, gelecek tedavilerde de bu arayış su¨rmektedir. Tip 2 diyabet gelişiminde fizyopatogenezindeki çeşitlilik ve yeni yolakların keşfi, patogenezden tedaviye kişiye özel tedavilerin geliştirilmesine teşvik etmektedir. Bu makaleyi okuduğunuzda yeni geliştirilen veya araştırma du¨zeyinde olan, Tip 2 diyabet tedavisinde yeni ajanlar hakkında bilgi edinmiş olacaksınız (1,2,3).


Diyabet du¨nyada ve u¨lkemizde prevelansı artan önemli kronik hastalıklardan biridir. Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun verilerine göre, 2009 yılı sonunda du¨nyadaki diyabetli nu¨fusu 285 milyon olduğu bu değerin 2030 yılında 438 milyona ulaşması beklenmektedir (1). Tu¨rkiye diyabet epidemiyolojisi çalışmasına göre 1997-98 yıllarında TURDEP I verilerinde erişkin toplumda diyabet göru¨lme sıklığı %7.2 iken 2010 yılı TURDEP II verilerinde %13.7’ye çıktığı gözlenmiştir (2).


Diyabet maliyeti yu¨ksek olan kronik ve komplikasyonlarla seyreden bir hastalıktır. Hastalığın tedavisinde hedef, hipoglisemiye neden olmadan optimal metabolik kontrolu¨n sağlanmasıdır. Ülkemizde tip 1 diyabetiklerin tamamı, tip 2 diyabetiklerin ise sadece u¨çte biri insu¨lin tedavisi almaktadır. Du¨nyada ve u¨lkemizde tip 2 diyabet tanısı alan hastalarda insu¨lin tedavisine geçene kadar olan su¨re ortalama 10 yıldır.


Diyabet, toplumun % 5-10’unu etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Diyabetin her biri farklı tedavi gerektiren ve farklı prognozlara sahip tipleri bulunmaktadır. Bunlardan en sık göru¨lenleri tu¨m diyabetlilerin % 80-90’ını oluşturan tip 2 ve % 10’unu oluşturan tip 1 diyabettir. Son yıllarda genetik çalışmalardaki gelişmeler diyabetle ilişkili genetik bozuklukların ve gençlerin erişkin başlangıçlı diyabetinin (maturity onset diabetes of young: MODY) daha iyi değerlendirilmesine ve şimdiye kadar tip 1 ve tip 2 diyabetle ayrımlanamamış vakaların ayırıcı tanılarının yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Özellikle ilk tanı anında MODY’yi akla getirmek ve gerekli genetik testlerle tanıyı kesinleştirmek, etkilenen aile bireylerini belirlemek ve daha uygun takip ve tedavi seçeneklerini hastaya sunmak yönu¨nden çok önemlidir.


Diyabet, insu¨lin yetmezliği sonucunda gelişen hiperglisemi ile karakterize pandemik bir hastalıktır. Hastalık tek gen defektine bağlı olmayıp multifaktoriyel mekanizmaların etkisiyle pankreatik beta hu¨crelerinin fonksiyonel yetmezliği veya kaybı sonucu ortaya çıkar. Gu¨nu¨mu¨zde Tip 1 Diyabet (T1D) hastalarında temel tedavi yöntemi insu¨lin enjeksiyonudur. Bu yaklaşımla, hastaların görme bozukluğu, nöronal ve böbrek komplikasyonları geliştirmeleri önlenebilmesine rağmen, zaman zaman hipoglisemi, havale geçirmeleri ve hatta komaya girmeleri engellenememektedir

Kitaplarımız

TUS VE YDUS İÇİN YENİDOĞAN SORU BANKASI

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Alerjik Hastalıklara Pratik Yaklaşım

Selen Yayıncılık

150,00
İncele

Çocuklarda Antibiyotik Kullanım İlkeleri & Antibiyotikler

Selen Yayıncılık

120,00
İncele

Çocuklarda Alerji Tanıdan Tedaviye

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Çocukluk Çağında Akut İshalleri

Selen Yayıncılık

200,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.