Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

30 SORUDA AŞI

Selen Yayıncılık

250,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Kasım - Aralık 2017

20,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0461
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 9 Sayı 6
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Öz

Solunum sestemi hastalıklarında diğer sistem hastalıklarında olduğu gibi iyi bir anamnez ve ayrıntılı bir fizik muayene ile %70-80 oranında tanı koyulabilmektedir. Fizik muayene inspeksiyon, palpasyon, perku¨syon ve osku¨ltasyon olmak u¨zere dört teknikle yapılmaktadır. Bu makalede solunum sistemi hastalıkları açısından bu dört tekniğin nasıl uygulanacağı ve nelerin dikkate alınması gerektiği sunmayı amaçladık.

Abstract

Respiratory system diseases can be diagnosed 70-80% with a good history and detailed physical examination as in other system diseases. Physical examination is performed with four techniques including inspection, palpation, percussion and auscultation. In this article, it is aimed to present how to apply these four techniques in terms of respiratory system diseases and what needs to be taken into consideration.


Öz

Üst ve alt ekstremite yumuşak doku yaralanmaları toplumda sık rastlanan rahatsızlıklardır. Yumuşak dokulara mekanik yu¨klenme bu dokuların gerilebilme, karşı koyabilme gu¨çlerinin u¨zerindeyse doku hasarı gelişir. Sportif aktiviteler sırasında, bu¨yu¨k fiziksel zorlanmalarda veya uzun su¨re tekrarlayan fiziksel travmalar olduğunda ligaman, tendon, tendon kılıfı, bursa, sinir ve kaslarda yaralanma olur. Lokal doku hasarı ardından gelişen inflamasyon şişlik ve ağrıya neden olur; mobilite kısıtlanır, fonksiyonlar etkilenir. Akut yumuşak doku yaralanmasının erken dönem tedavisinin amacı ağrı ve inflamasyonun kontroludur. RICE (Rest-istirahat, Ice-buz, Compression-kompresyon, Elevation- elevasyon) protokolu ilk tedavinin temel prensibidir; ancak progressif mekanik yu¨kler yaralanmış dokuların fonksiyonel iyileşmesini sağladığından, fonksiyonel tedavi yaklaşımı RICE protokolundan daha etkindir. Yumuşak doku yaralanmalarında antiinflammatuvar ve analjezik etkileri nedeniyle nonsteroid antiinflammatuvar ilaçlar yaygın olarak reçetelenir, ancak yan etki profilleri yu¨ksektir. Fiziksel ajanlar da ağrı kontrolu sağlayabilir, egzersiz ve rehabilitasyon uygulamaları yumuşak doku yaralanmalı hastalarda fonksiyonel kazançların sağlanması için kullanılmalıdır.


Öz

Bel ağrısı; iş gu¨cu¨ ve performans kayıpları, psikolojik stres, gu¨nlu¨k yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde zorluk, ağrı gibi neden olduğu olumsuz faktörler yönu¨nden toplumda önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bel ağrısının nedeni hafif bir strainden enfeksiyöz ve neoplazik hastalıklara kadar değiştiği için öyku¨ ve fizik muayenede dikkatli olunmalı, gerekirse göru¨ntu¨leme ve laboratuvar tetkikleri ile ağrı nedeni saptanmaya çalışılmalıdır. Karar verme su¨recinde basit ve kolay ulaşılabilir bir yöntem olan direk grafiden, daha karmaşık kesit göru¨ntu¨leme yöntemlerine kadar değişik radyolojik tetkiklerden yararlanmak gerekebilmektedir. Bel ağrılı hastaların tedavisinde amaç erken dönemde ağrıyı kontrol altına almak, tekrarı ve kronikleşmeyi engellemek, fonksiyonel kapasiteyi arttırmak ve iş gu¨cu¨ kaybını önlemektir. Girişimsel tedavi yöntemlerine başvurmadan önce, gövde kas gu¨cu¨nu¨ ve fonksiyonel kapasiteyi arttırmaya yönelik egzersizlere öncelik verilerek, anatomi ve fonksiyon mutlaka iyileştirilmelidir.


Öz

Çalışmada, Ordu ilinde bilim sanat merkezi öğrenci seçimlerinde öğretmenler tarafından ön eleme usulu¨ seçilen ve önerildikten sonra grup sınavlarını geçerek WNV zeka testine girmeye hak kazanmış öğrencilerin velileri çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmiştir. Araştırmaya gönu¨llu¨ olarak katılmış 104 öğrenci velisi ile göru¨şme yapılmıştır. Daha sonra WNV zeka testinden 130 puan ve u¨stu¨ alarak Bilim sanat Merkezlerine (BİLSEM) kayıt hakkı kazananlar tespit edilmiş ve elde edilen bilgiler doğrultusunda verilerin yu¨zdelik sonuçlarının analizleri ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Buna göre, öğrencilerin veli eğitim durumları incelendiğinde eğitim seviyelerinin yu¨ksek olduğu, öğrencilerin bu¨yu¨k ilçe merkezlerinden başvurduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak BİLSEM ‘lerin kuruluş ve işleyiş esaslarına göre ulaşılması gereken öğrenci potansiyelinin çok gerisinde bir sayının sınavlara girdiği ve BİLSEM’lerin istendik hedeflere göre öğrenci seçimi yapamadığı belirlenmiştir.


Öz

Leismaniasiz: Du¨nya Sağlık Örgu¨tu¨nu¨n tropikal hastalık programı içinde yer alan, ölu¨mlere yol açabilen önemli bir etkendir. Viseral Leishmaniasis(VL; Kala Azar) hu¨cresel Leismania Donavani etkeninin yol açtığı enfeksiyonu anlatır. Tedavi edilmediğinde, vu¨cutta kronik tu¨ketime yol açan, hepato-splenomegali, pansitopeni ve hyper gamaglobinemi tablosu ile karakterizedir. VL sıklığının u¨lkemizde giderek artmaktadır. Son çalışmalar, Antimon bileşikleri gelişen direnç olgularına ve Amfoterisin-B rejiminin toksik etkilerine dikkat çekmektedir. VL için etkili tedaviye ihtiyacımı vardır. Visseral Leishmaniasiz’de, Flukonazol artı allopurinol tedavisi özellikle az gelişmiş endemik u¨lkelerde iyi bir rejim olabilir.


Giriş

Gu¨nu¨mu¨zdeki demografik eğilimin su¨receği varsayımından hareketle yapılan projeksiyonlar, 21. yu¨zyılın tu¨m du¨nyadaki beklentilere paralel olarak Tu¨rkiye’de de yaşlı yu¨zyılı olacağına işaret etmektedir. Tu¨m du¨nyada ve Tu¨rkiye’de 65 yaş u¨zerindeki kişi sayısındaki artış göz önu¨ne alındığında, polifarmasi yaşlı erişkinlerde önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Polifarmasinin sözlu¨k tanımı, iki Yunanca sözcu¨kten tu¨retildiğini ortaya koymaktadır "poli" kelimesi; birden fazla anlamına gelmektedir "farmasi", kelimesi de ilaç anlamındaki "pharmacon"’ dan tu¨retilmiştir (1). Polifarmasi, değişik tanımlamalara sahip olmakla beraber gu¨nde 4-5 adet ve u¨zeri ilaç kullanımı, klinik endikasyondan fazla ilaç kullanımı, en az bir gereksiz ilaç kullanımı şeklinde ifade edilebilir (1-3). Polifarmasi göru¨lme sıklığı ileri yaş ile birlikte artış göstererek u¨lkeler arasında da farklılık göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nden bildirilen çalışmalarda toplumda yaşayan 65 yaş u¨zerindeki kadınların %23’u¨nde, 75-85 yaş arasındakilerin ise %35-40’ında 5 adet ve u¨zeri ilaç kullanımı olduğu gösterilmiştir. Bu oran 75-85 yaş aralığında %35-40’lara çıkmaktadır (4,5). İngiltere’de ise 75 yaş u¨zerindeki bireylerin %36’sının 4 adet ve u¨zeri ilaç kullandığı gösterilmiştir (6). Ülkemizde toplumda yaşayan yaşlılarla ilgili bu konuda kapsamlı veri olmamakla birlikte, polikliniğe başvuran bireylerde yapılan çalışmalarda 65 yaş ve u¨zerinde 5 adet ve u¨zeri ilaç kullanım oranı kadınlarda %63,2; erkeklerde ise %55,3 ile oldukça yu¨ksek olarak saptanmıştır. Bu çalışmaya göre bir kişi için kullanılan ortalama ilaç sayısı 4,5; 10 adet ve u¨zeri ilaç kullanımı %7,9 dur (7,8).


Öz

Acil sağlık problemlerinin önemli bir kısmı ani ve beklenmedik şekilde ortaya çıkmakta ve zamanında gerekli du¨zeltici girişimler yapılamadığında arrestle sonuçlanmaktadır. Bu tu¨r vakalar bazı durumlarda Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) başvurmakta veya getirilmektedir. ASM'de görevli hekimlerin acil hastaların ileri merkezlere nakilleri gerçekleşinceye kadar, sahip oldukları sınırlı olanaklara rağmen yaşamı tehdit eden sağlık problemlerini yönetme, vital stabilizasyonu sağlama ve gerektiğinde temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarına başlama sorumlulukları bulunmaktadır. Birinci basamakta acil durumların yönetim su¨recinin temelinde 'vital stabilizasyonun sağlanması ve su¨rdu¨ru¨lmesi' bulunmaktadır. Bu makalede, acil durumların yönetimi; vital parametreleri bozan temel iki patolojik su¨reç olarak 'solunum işlevlerinde bozulma' ve 'dolaşım işlevlerinde bozulma' başlıkları altında özetlenmiştir.

Kitaplarımız

Biyoistatistik ve Kanıta Dayalı Laboratuar

Tıbbi Yayınlar Merkezi

108,00
İncele

Çocuklarda Antibiyotik Kullanım İlkeleri & Antibiyotikler

Selen Yayıncılık

120,00
İncele

Çocuklarda Ateş

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Çocukluk Çağında Akut İshalleri

Selen Yayıncılık

200,00
İncele

Asid Peptik Hastalıklar

Selen Yayıncılık

50,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.