Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

30 SORUDA AŞI

Selen Yayıncılık

250,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Kasım - Aralık 2012 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0461
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 4 Sayı:5
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Ağrı yönetimi gu¨nu¨mu¨zde önemli bir önceliktir. Ağrı, hastaların birinci basamağa en sık başvuru nedenlerindendir. Ancak birinci basamak doktorlarının bu¨yu¨k çoğunluğu hastalarına verdikleri ağrı tedavilerinden tatminkar değildirler. Bunun yanısıra gelişmiş u¨lkelerde bile sağlık bakımında ağrı yönetimi öncelikli sorunlar arasında yer almamaktadır. Biz burada birinci basamakta ağrılı hastaya yaklaşımı tartışacağız.

Summary

Pain management is an important initiative today. Pain is among the most common complaints of patients who visit primary care. Besides, most of primary care doctors are not satisfied with the pain control treatment. The relief of pain is not currently a helthcare priority even in developed countries. We hereby will discuss pain management at primary care.

Yard. Doç. A. Selda TEKİNER

Yard. Doç. Dr. A. Gu¨lsen Ceyhun PEKER

Prof. Dr. Mehmet UNGAN


Kronik pelvik ağrı kısa vadede hayatı tehdit etmeyen, orta şiddette olan ve tıbbi tanım olarak "6 aydan daha uzun su¨reden beri var olan" ağrıya verilen isimdir. Tu¨m kadınların yaklaşık %10'unda var olan bu ağrı tu¨ru¨ kadınların çok çeşitli tıbbi mu¨dahalelere tabi tutulmasına neden olan ve çoğu durumda kesin tanıya gidilemediğinden kadının sosyal yaşamını derinden etkileyebilen bir ağrıdır.

Opr. Dr. Kaan KOCATEPE


Özet

Ozon, kimyasal olarak extra moleku¨le sahip oksijendir. Elektriksel olarak yu¨ksek enerjili bir oksijendir. Du¨nyanın ekolojik uyumunda koruyucu rolu¨ iyi bilinmektedir. Ozon terapi yan etkileri olmayan gu¨venli bir tıbbi tedavi yöntemidir. Ağrı tedavisinde ozon kullanımı gittikçe gu¨ncel hale gelmektedir. Ozon, hastalıklı dokulara oksijen salınımında artışına neden olmaktadır. Aynı zamanda prostoglandinler gibi farklı inflamatuvar medyatörlerin azaltılması ve buna bağlı antiinflamatuvar bir etkinin oluşması söz konusudur.

Absract

Chemically, ozone is oxygen with an extra molecule added. Electically, ozone is oxygen with a higher energy level. Ozone, best known for its protective role in the earth's ecological harmony. Ozone therapy is known an extremely safe medical therapy, free from side effects. Ozone is gradually gaining popularity in controlling pain management. Ozone lead to an increase in the amount of oxygen released to the diseased tissues. There is also reduced formation of inflammatory mediators like different prostaglandins and so there is an anti-inflammatory action.

Prof. Dr. Nurettin LÜLECİ

Doç. Dr. N. Emel LÜLECİ


Özet

Nöropatik ağrı periferik veya santral sinir sisteminin primer lezyonu veya disfonksiyonu sonucu oluşan ağrı olarak tanımlanır. Postherpetik nevralji, diyabetik, u¨remik ve AIDS ile ilişkili periferik nöropatiler nöropatik ağrı olarak tanımlanmışlardır. Nöropatik ağrı kronik bir ağrı olup, mutlaka nosiseptif ağrıdan ayrılmalıdır. A?? ve C afferent liflerinin stimu¨lasyonu yanıcı ağrı ve hiperaljeziye neden olurken, A?? afferent liflerin stimu¨lasyonu parestezilere ve allodiniye yol açar. Çeşitli mekanizmalar aracılığıyla bu liflerin anormal fonksiyonu nöropatik ağrının gelişiminde önemli rol oynar. Nöropatik ağrı, pek çok sağlık harcamalarına ve sosyal maliyetlere neden olur. Bu ekonomik kayıplar yaşam kalitesindeki du¨şu¨ş ve mesleki yetersizlikler şeklinde olur. Ağrı ve ağrı semptomları tanımlarını anlamak, ağrı mekanizmasının anlaşılmasında yarar sağlayacaktır.

Summary

Neuropathic pain is defined as pain initiated by a primary lesion or dysfunction of the peripheral or central nervous system. Peripheral neuropathies (i.e, diabetic, uremic, and AIDS related) and post-herpetic neuralgia as the types neuropathic pain. Neuropathic pain is considered a type of chronic pain,and must be differantiated from nociceptive pain. Stimulation of C and Adelta afferent fibers may produce a burning pain or hyperalgesia, while stimulation of A-beta afferent fibers may produce paresthesias or allodynia. The abnormal functioning of these fibers may play an important role in development of neuropathic pain through a variety of mechanisms. These mechanisms are ;peripheral sensitization, ectopic discharges, loss of inhibitory controls, central sensitization. Neuropathic pain results in tremendous healthcare costs and social costs; these economic losses result from quality of life issues as well as vocational disability. Once there is an understanding of pain definitions , including pain symptoms, there must also be an appreciation for pain mechanisms in order to more effectively manage patients.

Doç. Dr. İsmet MELEK


Baş ve yu¨z ağrıları insanların hemen hepsinin zaman zaman yaşadıkları ve yakındıkları bir durumdur. Bazı kişilerde önemsenmeyecek kadar hafif, bazı kişilerde ise normal yaşantısını su¨rdu¨rmesini engelleyecek kadar şiddetli olabilir. Baş, yu¨z ve boyun genellikle KBB organlarının anatomik olarak yerleşme ve birbirlerine çok yakın komşuluklar gösterdiği özel bölgelerdir. Toplumda genel olarak baş ve yu¨z ağrılarının en sık nedeninin sinu¨s hastalıkları olduğu du¨şu¨nu¨lu¨r. Bu doğru olmamakla birlikte sinu¨s hastalıklarına bağlı baş ağrıları hastaların tedavi olmak için en sıklıkla hekime başvurdukları nedenlerdir. Açıklık getirmek yönu¨nden baş, yu¨z ve boyun olarak belirttiğimiz anatomik bölgeleri tarif etmek istiyoruz.

Uzm. Dr. Bekir BAŞEL


Migren, genetik yatkın kişilerde, değişik tetikleyici faktörlerin araya girmesiyle ortaya çıkan, başağrısının ön planda olduğu değişik semptomların eşlik ettiği, multifaktöriyel nörovasku¨ler bir sendromdur.

Uzm. Dr. Uğur UYGUNOĞLU

Prof. Dr. Sabahattin SAİP


Ağrı tedavisi ile uğraşan hekimlerin kanser ve kanser dışı ağrıların tedavisi konusunda bilgi ve deneyimleri oldukca iyidir. Du¨nya Sağlık Örgu¨tu¨ (DSÖ)’nu¨n “basamak tedavisi” ilkelerine uyulduğunda, kanser ağrısı kontrolu¨nde % 90’lara varan başarı elde edilebilmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Yu¨ksel ERKİN

Kitaplarımız

Pediatri Uzmanı Nasıl Olurum

Selen Yayıncılık

120,00
İncele

Alerjik Hastalıklara Pratik Yaklaşım

Selen Yayıncılık

150,00
İncele

HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ

Selen Yayıncılık

80,00
İncele

Dermatolojik Hastalıklarda Çinko`nun Önemi

Selen Yayıncılık

50,00
İncele

Kardiyoloji Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Selen Yayıncılık

250,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.