Üye Girişi

Zorunlu

Zorunlu

Çok Satan Kitaplar

Pratik Neonatoloji

Tıbbi Yayınlar Merkezi

162,00

Çocukluk Çağında Akut İshalleri

Selen Yayıncılık

200,00


Dergi Hakkında
Danışma Kurulu
Yayın Kurulu

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Eylül - Ekim 2012 TÜKENDİ

0,00 ₺

Aynı Gün Kargolama - 3-4 İş Gününde Teslimat

Yıllık Abonelik Fiyatı : 210,00 ₺

Abonelik Süresi Seçiniz (YILLIK) Abone OL
Sadece Bu Sayıyı Almak İstiyorum Satın Al
ISSN : 1309-0461
Online ISSN :
Dil : Türkçe
Cilt : 4 Sayı:4
Yayın Periyodu :2 Ayda 1 - Yılda 6 Sayı
Yayın Türü :Yerel - Süreli
Yayına Başlama Tarihi :2009 / Kargo karşı ödemelidir.

Özet

Baş - boyun bölgesi, inhalan alerjenlerin solunum yoluna ilk giriş bölgesidir. Bu durum bölgeye alerjenlerin etkilerinin en yoğun göru¨ldu¨ğu¨ alan karakterini kazandırır. Kulak burun boğaz pratiği açısından bakıldığında, u¨st hava yolunun temel alerjik hastalığı alerjik rinittir (AR). AR’e ayrıca rinosinu¨zit, effu¨zyonlu otitis media, solunumsal uyku bozuklukları ve larenjit gibi farklı kulak burun boğaz hastalıkları da sıklıkla eşlik eder .Diğer taraftan, ciddi bir diğer allerjik komorbidite olan bronşial astım ,gu¨nu¨mu¨zde tek solunum yolu hastalığı hipotezine göre AR ile aynı hastalık spektrumunda değerlendirilmektedir ve allerjik rinit semptomlarının tedavisinin pulmoner fonksiyonların iyileştirilmesine olan etkisi bilinmektedir. Bu makalede u¨st havayolu alerjik hastalıklarının etyoloji, fizyopatoloji, klinik ve tedavisi hakkında bilgiler verilmiştir. Solunum yolu alerjik hastalıkları, bireyin yaşam kalitesini ciddi anlamda du¨şu¨ren ve sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olması nedeniyle gu¨ncel tanı-tedavi yöntemlerinin bilinmesi gerekir.

Abstract

Since the head and neck region is the gateway to the inhalant allergens, it is grossly affected by the allergic diseases . Therefore ,in the practice of otolaryngology, allergic rhinitis (AR)is a frequently encountered disease.It is also found out to be related to comorbid diseases like sleep disordered breathing, otitis media with effusion ,rhinosinusitis and laryngitis.The link between AR and asthma is based on’ the united airway ‘ hypothesis and the benefits of treating AR symptoms in asthma patients and resulting improvement in pulmonary functions have been well demostrated. In this article, etiology, physiopathology, clinical course and current treatment options of upper airway allergic diseases are discussed.Due to the fact that the respiratory allergic diseases are common among population and have a significant impact on quality of life, it is necessary to gain knowledge about


Özet

Sinu¨zit bir ya da birkaç sinu¨su¨ etkileyen inflammatuar olayların genel adıdır. Sinu¨slerdeki inflammasyon sırasında komşu burun boşluğu mukozasının da etkileneceği bilindiğinden rinosinu¨zit teriminin kullanılması daha doğru olabilir. Gu¨nlu¨k pratiğimizde her yaş grubu hastada sık olarak karşılaştığımız akut ve kronik rinosinu¨zitler genelde medikal yöntemler ile tedavi edebileceğimiz hastalıklardır. Fizyopatoloji iyi bilindiğinde rinosinu¨zit tanısı konulan hastalar cerrahi yöntemlere başvurmadan, basit medikal tedaviler ile kısa su¨rede sağlıklarına kavuşturulabilirler. Son yıllarda sinu¨s endoskoplarının kullanıma girmesi ile birlikte sinu¨zitlerde tu¨m kavramlar değişime uğramış, fizyopatoloji yanında anatomik yapılara bakışta, tanı yöntemlerinde ve özellikle cerrahi tedavide bu¨yu¨k değişimler yaşanmıştır. Bu bölu¨mde Aile Hekimliği Uzmanlarına kısa ve basit olarak sinu¨s anatomisi, fizyolojisi ve fizyopatolojisi, klinik tablolar, tanı yöntemleri ve tedavi anlatılacaktır.

Summary

Sinusitis is a general name for inflammatory processes which effect single or multiple sinuses. Knowing that during an inflammation in the sinuses, adjacent nasal mucous membrane will be effected, rhinosinusitis term should be used. Generally, acute and chronic rhinosinusitis which we encounter often in adults and pediatrics in daily practice are treated with medical measures. When the physiopathology is well known, patients with rhinosinusitis diagnosis can be treated with simple medical treatments without surgical interventions. With the availability of sinus endoscopes, most of the concepts in rinosinusitis have been changed, insight to anatomy as well as physiopathology, diagnostic tools and surgical interventions. In this chapter, concise anatomy, physiopathology, clinics, diagnostic tools and therapy will be reviewed for family practitioners.

Prof. Dr. Asım KAYTAZ


Özet

Burun tıkanıklığı çok sık olarak karşılaşılan bir problemdir. Anatomik anomaliler, burun mukozasının çeşitli hastalıkları ve otonom sinir sistemi dengesizliği en sık karşılaşılan sebeblerdir. Burun septumunun eğriliği önemli bir sebeplerden bir tanesidir. Septum deviasyonunu tipine bağlı olarak semptom şideti değişebilir. Yine alerjik etyoloji sık karşılaşılan nedenlerdendir.

Summary

Nasal obstructions is probably the most common symptoms, and may be due to anatomical abnormalities, disorders the mucous membrane linings or stimulations of the autonomic nervous system. Septal deviation is an important cause of nasal obstruction. Depending on the type of septal deformity, obstruction may be unilateral or bilateral. An allergic aetilogy is frequently volunteered by the patient where the symptoms manifest after with contact with allergens.

Prof. Dr. Fikret İLERİ


Özet

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun cerrahisi alanında sıkça antibiyotiğe başvurulan enfeksiyonlar arasında Akut Rinosinuzit, Akut Otitis Media ve Akut Tonsillit sayılabilir. Akılcı antibiyoıtik kullanımıyla lu¨zumsuz antibiyotikle oluşabilecek hastaya ait zararın önu¨ne geçmek, direnç sorunlarını azaltmak ve ekonomik yararlanım hedeflenmiştir.

Summary

Infections that frequently used antibiotics include; Acute rhinosinusitis Acute Otitis Media and Acute Tonsillitis at Otolaryngology-Head and Neck Surgery practice. Rational use of antibiotics to prevent unnecessary harm to the patient, decreasing antibiotic resistance and cost effective.

Prof. Dr. Murat TOPRAK


Özet

Baş boyun kanserleri, baş ve boyun bölgesinden kaynaklanan bir grup tu¨möru¨ tanımlar. Bunlar arasında oral kavite, farenks, larenks, paranazal sinu¨sler, tu¨kru¨k bezleri sayılabilir. Erken evre baş boyun kanserleri yu¨ksek oranda ku¨rabldır. Bununla birlikte tu¨möru¨n yaygınlığı arttıkça sağkalım oranları belirgin olarak du¨şmektedir. Baş boyun kanserlerinde tanı koymanın birinci basamağı herhangi bir semptom veya patolojik bulgu varlığında kanserden şu¨phelenmektir. Sonraki aşamalar endoskopik değerlendirmeleri de içeren detaylı fizik muayeneyi, şu¨pheli patolojik dokudan histopatolojik tanı için örnek almayı ve lokal infiltrasyon, lenf nodu metastazı, uzak metastaz veya olası ikinci primer tu¨möru¨ araştırmaya yönelik göru¨ntu¨leme yöntemlerini içerir.

Abstract

Head and neck cancers define a group of tumor that arises from the head and neck region. Oral cavity, pharynx, larynx, paranasal sinuses and salivary gland tumors are among these. Early stage head and neck cancers are highly curable. However higher tumor stage is related with lower survival rates. First step in diagnosing head and neck cancers is to suspect cancer in case of a symptom or pathologic finding. Other diagnostic procedures include a detailed physical examination including endoscopy, taking tissue samples from suspected pathologic sites for histopathologic investigation and imaging techniques for local infiltrative disease, lymph node metastases, distant metastases or in search for a possible secondary primary tumor.

Yrd. Doç. Dr. Kerem ÖZTÜRK

Prof. Dr. Ümit ULUÖZ


Ses kısıklığı ve disfoni sıklıkla birbirinin yerine kullanılan terimlerdir. Ses kısıklığı hastalar tarafından kullanılan bir tanımlama olup larinks hastalıklarının en önemli semptomudur, klinisyen tarafından mutlaka dikkate alınmalıdır. Disfoni, sosyal ve profesyonel iletişimi bozacak du¨zeyde ses kalitesindeki anormallik olarak tanımlanabilir. Ses kısıklığı kategorisine dahil edilen yakınmalar genellikle volum kaybı, sesin tonunda değişiklik, ses yorgunluğu, takılma hissi ve sesin aralıklı olarak kesilmesi şeklindedir. Vokal kordların vibrasyon fonksiyonunun bozulması veya vokal kord mukozasındaki du¨zensizlik ses kısıklığına yol açar. Ses kısıklığına yol açan çok sayıda neden vardır.

Prof. Dr. Ferhan ÖZ


Özet

İşitme dışkulak yolundan başlayıp ortakulak,iç kulak(koklea), işitme siniriyle devam edip beyinde sonlanan bir eylemdir. Dışkulak yolu, orta kulak, iç kulak ve işitme sinirinde oluşan lezyonlara bağlı olarak işitmede bozukluklar ortaya çıkar. Dış ve orta kulaktaki lezyonlarda iletim tipi işitme kaybı, iç kulak ve işitme sinirindeki lezyonlarda sensorinöral tip işitme kaybı, Hem orta kulak hemde iç kulak lezyonlarında ise mikst tip işitme kayıpları ortaya çıkmaktadır.

Summary

Hearing begins from outer ear going on middle ear, inner ear, hearing nerve and ended at brain. The lesions which occur in outer ear, middle ear, inner ear and hearing nerve done different type hearing losses. In outer and middle ear lesions conductive type hearing losses, in inner ear lesions sensorineural type hearing losses, both middle and inner ear lessions mixt type hearing losses occur.

Prof. Dr. İrfan DEVRANOĞLU


Obstru¨ktif Uyku Apne Sendromu (OUAS), uyku sırasında tekrarlayan u¨st solunum yolu obstru¨ksiyon atakları ile seyreden, sıklıkla arteriyel oksijen satu¨rasyonunda du¨şmelerin ve uyku bölu¨nmelerinin eşlik ettiği, horlama, gu¨n boyu yorgunluk ve aşırı uyku haliyle birliktelik gösteren kronik bir hastalıktır.

Prof. Dr. Mustafa GEREK

Op. Dr. Hakan GENÇ


Özet

Vertigo, hareket duygusunun yitirilmesi ve baş dönmesi demektir. Vestibuler sistemin asimetrik disfonksiyonu sonucu ortaya çıkar. Sıklıkla bulantı ve kusma semptomlarının eşlik ettiği denge yetersizliği veya ayakta durma gu¨çlu¨ğu¨yle ortaya çıkar. Vertigo vestibu¨ler yolakta tutulum yerine göre periferal veya santral olarak sınıflandırılır. Bununla birlikte psikolojik faktörlere bağlı olara da ortaya çıkabilir.

Abstract

Vertigo is a feeling of motion when one is stationary. The symptoms are due to an asymmetric dysfunction of the vestibular system in the inner ear. It is often associated with nausea and vomiting as well as a balance disorder, causing difficulties standing or walking. Vertigo is classified into either peripheral or central depending on the location of the dysfunction of the vestibular pathway, although it can also be caused by psychological factors.

Prof. Dr. Mehmet ADA

Dr. Erkan KILIÇ

Kitaplarımız

30 SORUDA ÇOCUKLARDA BESİN ALERJİLERİ Besin Alerjisi Nedir Ne Değildir?

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

Biyoistatistik ve Kanıta Dayalı Laboratuar

Tıbbi Yayınlar Merkezi

108,00
İncele

ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Selen Yayıncılık

250,00
İncele

TUS VE YDUS İÇİN YENİDOĞAN SORU BANKASI

Selen Yayıncılık

60,00
İncele

Kardiyoloji Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Selen Yayıncılık

250,00
İncele
Hepsini Gör

ONLİNE DESTEK

0212 419 02 29 no'lu telefonu
arayarak bize ulaşabilirsiniz.

FAX

0212 476 51 95 no'lu telefona Fax gönderebilirsiniz.

E-POSTA DESTEK

info@kliniktipdergisi.com adresimiden bize ulaşabilirsiniz.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Secure, Akbank Sanal Pos ile sitemizden güvenli alışveriş yapabilirsiniz.